Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 8

Dlaczego okazywać wdzięczność?

Dlaczego okazywać wdzięczność?

„Okazujcie się wdzięczni” (KOL. 3:15).

PIEŚŃ 46 Dziękuję Ci, Jehowo

W SKRÓCIE *

1. Jak Samarytanin uzdrowiony przez Jezusa okazał wdzięczność?

SYTUACJA tych 10 mężczyzn była tragiczna. Chorowali na trąd i ich przyszłość malowała się w ponurych barwach. Jednak pewnego dnia zobaczyli z daleka Jezusa, Wielkiego Nauczyciela. Słyszeli, że leczy ludzi z najróżniejszych chorób, i byli przekonani, że im też może pomóc. Dlatego zaczęli wołać: „Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami!”. Jezus ich uzdrowił i na pewno wszyscy byli mu za to bardzo wdzięczni. Ale jeden z nich nie tylko czuł wdzięczność *, ale też okazał ją Jezusowi. Ten mężczyzna będący Samarytaninem „wrócił, głośno wychwalając Boga” (Łuk. 17:12-19).

2, 3. (a) Co może sprawić, że nie okażemy wdzięczności? (b) Czym się zajmiemy w tym artykule?

2 Kiedy ktoś potraktuje nas życzliwie, tak jak Samarytanin chcemy okazywać wdzięczność. Jednak czasem może się zdarzyć, że zapomnimy o wyrażeniu wdzięczności słowem lub czynem.

3 W tym artykule powiemy, dlaczego to ważne, żeby nasza wdzięczność przekładała się na to, co mówimy i co robimy. Będziemy się uczyć z przykładu kilku opisanych w Biblii osób, z których część wyrażała wdzięczność, a część nie. Dowiemy się też, w jaki sposób my moglibyśmy to robić.

 DLACZEGO POWINNIŚMY WYRAŻAĆ WDZIĘCZNOŚĆ?

4, 5. Dlaczego powinniśmy okazywać wdzięczność?

4 Wzorem okazywania wdzięczności jest dla nas Jehowa. Robi to między innymi, kiedy nagradza osoby, które spełniają Jego wolę (2 Sam. 22:21; Ps. 13:6; Mat. 10:40, 41). W Piśmie Świętym zachęcono nas: „Bądźcie naśladowcami Boga jako Jego kochane dzieci” (Efez. 5:1). Tak więc najważniejszy powód, żebyśmy wyrażali wdzięczność, to nasze pragnienie naśladowania przykładu Jehowy.

5 Pomyśl o innym powodzie do okazywania wdzięczności. Wdzięczność przypomina smaczny posiłek, który sprawia więcej radości, jeśli się nim podzielimy. Kiedy ktoś okaże nam wdzięczność, jesteśmy szczęśliwi. Kiedy my okazujemy wdzięczność innym, sprawiamy, że oni są szczęśliwi. Osoba, której okazaliśmy wdzięczność, wie dzięki temu, że warto było zdobyć się na wysiłek, żeby nam pomóc albo coś nam dać. W rezultacie zacieśnia się łącząca nas więź.

6. Pod jakim względem słowa wdzięczności przypominają jabłka wykonane ze złota?

6 Nasze wyrazy wdzięczności mają duże znaczenie. W Biblii powiedziano: „Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłka w srebrnych ornamentach” (Prz. 25:11). Wyobraź sobie, jak piękne byłoby takie złote jabłko w srebrnej oprawie i jaką miałoby wartość! Jak byś się poczuł, gdybyś dostał taki prezent? Słowa, którymi wyrażasz innym wdzięczność, mogą być dla nich równie cenne. Pamiętaj też, że złote jabłko jest bardzo trwałe. Tak samo jest z okazywaną przez nas wdzięcznością — inni mogą o niej pamiętać do końca życia.

 LUDZIE, KTÓRZY OKAZYWALI WDZIĘCZNOŚĆ

7. Jak w myśl słów Psalmu 27:4 wdzięczność wyrażał Dawid i jak robili to inni psalmiści?

7 Wdzięczność wyrażało wielu sług Jehowy z dawnych czasów. Jednym z nich był Dawid (odczytaj Psalm 27:4 i przypis). Bardzo cenił on czyste wielbienie i wyrażał to konkretnymi działaniami. Przeznaczył znaczną część swojej fortuny na budowę świątyni. Potomkowie Asafa wyrażali wdzięczność, komponując psalmy, czyli pieśni pochwalne. W jednym z nich znajdujemy podziękowania dla Boga oraz wyrazy podziwu dla Jego „niezwykłych dzieł” (Ps. 75:1). Nie ulega wątpliwości, że Dawid i potomkowie Asafa chcieli pokazać Jehowie, jak bardzo cenią błogosławieństwa, które od Niego otrzymali. Czy przychodzi ci na myśl, jak ty mógłbyś ich naśladować?

Czego o okazywaniu wdzięczności uczymy się z listu apostoła Pawła do Rzymian? (Zobacz akapity 8 i 9) *

8, 9. Jak Paweł wyrażał docenianie dla braci i sióstr i jaki mógł być tego rezultat?

8 Apostoł Paweł cenił swoich współwyznawców. Przekładało się to na sposób, w jaki o nich mówił. Zawsze dziękował za nich Bogu w osobistych modlitwach. Również w swoich listach wyrażał to, jak bardzo ich ceni. W pierwszych 15 wersetach 16 rozdziału Listu do Rzymian Paweł wymienił z imienia 27 osób. O Prysce i Akwilasie napisał, że ‛nadstawili za niego własnego karku’, a o Febe, że „okazała się wsparciem dla wielu”, również dla niego. Udzielił pochwały tym kochanym, ciężko pracującym braciom i siostrom (Rzym. 16:1-15).

9 Paweł był świadomy niedoskonałości współwyznawców, ale w końcowych słowach Listu do Rzymian skoncentrował się na ich zaletach. Pomyśl, jak bardzo zachęceni musieli się oni poczuć, kiedy ten list odczytano na głos w zborze. Na pewno zacieśniło to więź łączącą ich z Pawłem. A czy ty regularnie wyrażasz wdzięczność za to, co mówią i robią inni członkowie zboru?

10. Czego możemy się nauczyć z tego, jak Jezus okazywał wdzięczność swoim naśladowcom?

10 W listach do wybranych zborów w Azji Mniejszej Jezus wyraził wdzięczność za pracę, którą wykonywali jego naśladowcy. Na przykład zwracając się do zboru w Tiatyrze, rozpoczął słowami: „Znam twoje czyny, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość i wiem, że twoich ostatnich uczynków jest więcej niż tych na początku” (Obj. 2:19). Jezus nie tylko zwrócił uwagę na zaangażowanie tamtejszych braci, ale również na piękne cechy, które ich do tego pobudzały. Chociaż musiał udzielić rad niektórym członkom zboru, rozpoczął i zakończył zachętą (Obj. 2:25-28). Pomyśl o władzy, jaką dysponuje Jezus jako głowa zboru. Wcale nie musi nam dziękować za to, co dla niego robimy. Jednak dba o to, żeby okazywać nam wdzięczność. Jest wspaniałym przykładem dla starszych zboru.

LUDZIE, KTÓRZY NIE OKAZYWALI WDZIĘCZNOŚCI

11. Co w Hebrajczyków 12:16 powiedziano o stosunku Ezawa do rzeczy świętych?

11 Niestety, niektóre osoby opisane w Biblii nie były wdzięczne. Na przykład Ezaw, chociaż został wychowany przez szanujących i kochających Jehowę rodziców, nie doceniał rzeczy świętych (odczytaj Hebrajczyków 12:16). Jak się to uwidoczniło? Ezaw pochopnie sprzedał młodszemu bratu prawo pierworództwa za miskę jedzenia (Rodz. 25:30-34). Potem  bardzo żałował tej decyzji. Ale skoro nie cenił przysługujących mu praw pierworodnego, nie miał żadnych podstaw do narzekania, kiedy utracił wiążące się z nimi błogosławieństwa.

12, 13. Jak Izraelici pokazali, że brakuje im wdzięczności, i do czego to doprowadziło?

12 Wiele powodów do wdzięczności mieli Izraelici. Po tym, jak Jehowa zesłał na Egipt 10 plag, zostali uwolnieni z niewoli. Później Bóg obronił ich przed armią egipską, niszcząc ją w Morzu Czerwonym. Izraelici byli za to tak wdzięczni, że wychwalali Jehowę, śpiewając pieśń zwycięstwa. Ale czy zachowali takie nastawienie?

13 Kiedy zaczęli napotykać trudności, szybko zapomnieli o wszystkich dobrych rzeczach, których dokonał dla nich Jehowa. Uzewnętrznił się wtedy ich brak wdzięczności (Ps. 106:7). W jaki sposób? „Cały zbór Izraelitów zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi” — a tak naprawdę przeciwko Jehowie (Wyjścia 16:2, 8). Ta rażąca niewdzięczność bardzo Go zasmuciła. Później zapowiedział, że całe to pokolenie Izraelitów, z wyjątkiem Jozuego i Kaleba, umrze na pustkowiu (Liczb 14:22-24; 26:65). Zastanówmy się teraz, jak możemy unikać naśladowania złych przykładów, a wzorować się na dobrych.

JAK OBECNIE MOŻEMY WYRAŻAĆ WDZIĘCZNOŚĆ

14, 15. (a) Jak mąż i żona mogą okazywać sobie wdzięczność? (b) Jak rodzice mogą uczyć dzieci okazywania wdzięczności?

14 W rodzinie. Kiedy poszczególni członkowie rodziny okazują wdzięczność, wszyscy odnoszą z tego korzyść. Im bardziej mąż i żona wzajemnie się cenią i im częściej to wyrażają, tym bardziej się do siebie zbliżają. Łatwiej im też wybaczać sobie błędy. Mąż, który ceni żonę, nie tylko dostrzega to, co ona robi i mówi, ale też „powstaje (...) i ją wychwala” (Prz. 31:10, 28). A mądra żona mówi mężowi, za co konkretnie jest mu wdzięczna.

15 Rodzice, jak możecie uczyć dzieci okazywania wdzięczności? Pamiętajcie, że będą one naśladować to, co mówicie i robicie. Dlatego wypracujcie sobie dobry zwyczaj dziękowania dzieciom, kiedy coś dla was zrobią. Uczcie je też mówić „dziękuję”, kiedy ktoś zrobi coś dla nich. Pomagajcie im zrozumieć, że do wyrażania wdzięczności powinno je pobudzać  serce oraz że ich słowa mogą zdziałać dużo dobrego. Na przykład kobieta o imieniu Clary mówi: „Kiedy moja mama miała 32 lata, sytuacja nagle spowodowała, że sama musiała wychowywać troje dzieci. Kiedy ja skończyłam 32 lata, pomyślałam, jak trudno musiało jej być w moim wieku. Dlatego powiedziałam mamie, jak bardzo jestem jej wdzięczna za wszystkie ofiary, na które się zdobyła, żeby wychować mnie i moich braci. Niedawno mama powiedziała mi, że te słowa bardzo dużo dla niej znaczą, że często o nich myśli i że zawsze poprawiają jej nastrój”.

Ucz swoje dzieci okazywania wdzięczności (zobacz akapit 15) *

16. Podaj przykład tego, jak wyrażanie wdzięczności zachęca innych.

16 W zborze. Okazując wdzięczność braciom i siostrom, zachęcamy ich. Przykładem tego może być Jorge, 28-letni starszy, który poważnie zachorował. Przez miesiąc nie mógł być obecny na zebraniach, a kiedy zaczął na nie chodzić, nie był w stanie przedstawiać punktów. Jorge przyznaje: „Nie potrafiłem wywiązywać się z obowiązków zborowych i to sprawiało, że czułem się nic niewart. Ale po jednym z zebrań podszedł do mnie pewien brat i powiedział: ‚Chcę ci podziękować za piękny przykład, jaki dajesz mojej rodzinie. Nie masz nawet pojęcia, jak bardzo przez ostatnich kilka lat podobały nam się twoje przemówienia. Pomogły nam zrobić postępy duchowe’. Ścisnęło mnie w gardle i do oczu napłynęły mi łzy. Jego słowa to było dokładnie to, czego potrzebowałem”.

17. Jak możemy stosować się do słów z Kolosan 3:15 i okazywać wdzięczność za hojność Jehowy?

17 Naszemu hojnemu Bogu. Jehowa daje nam pod dostatkiem pokarmu duchowego. Zapewnia nam przydatne pouczenia duchowe na przykład przez zebrania, czasopisma czy nasze strony internetowe. Czy zdarzyło ci się wysłuchać przemówienia, przeczytać artykuł czy obejrzeć audycję i pomyśleć: „Dokładnie tego potrzebowałem”? Jak możemy okazywać swoją wdzięczność Jehowie? (Odczytaj Kolosan 3:15). Jednym ze sposobów jest regularne dziękowanie Mu za te dary w modlitwach (Jak. 1:17).

Branie udziału w sprzątaniu Sali Królestwa to świetny sposób wyrażania wdzięczności (zobacz akapit 18)

18. Jak możemy pokazać, że cenimy swoją Salę Królestwa?

18 Okazujemy Jehowie wdzięczność również wtedy, kiedy dbamy o czystość naszych miejsc wielbienia. Regularnie bierzemy udział w sprzątaniu i konserwacji  Sal Królestwa, a osoby obsługujące wykorzystywane przez zbór urządzenia elektroniczne robią to ostrożnie. Jeśli odpowiednio dbamy o Sale Królestwa, będą nam one dłużej służyć i rzadziej trzeba będzie dokonywać poważnych napraw. W ten sposób mamy swój wkład w to, żeby więcej środków było dostępnych na budowy i remonty Sal na całym świecie.

19. Czego się nauczyłeś z przeżycia pewnego nadzorcy obwodu i jego żony?

19 Osobom, które ciężko dla nas pracują. Kiedy mówimy takim osobom, że je cenimy, może to zmienić ich podejście do trudności, z którymi się zmagają. Przykładem może być pewien nadzorca obwodu i jego żona. Kiedyś w zimie po długim dniu służby wrócili wyczerpani na swoją kwaterę. Było tak zimno, że siostra spała w grubym płaszczu. Rano powiedziała mężowi, że nie czuje się na siłach, żeby dalej pełnić służbę w obwodzie. Później tego samego poranka przyszedł zaadresowany do niej list z Biura Oddziału. Zawierał serdeczną pochwałę za jej służbę i wytrwałość. Wyrażał też zrozumienie dla tego, że mieszkanie co tydzień w innym miejscu może nie być łatwe. Jej mąż mówi: „Te wyrazy uznania tak bardzo ją poruszyły, że już nigdy więcej nie wspomniała o rezygnacji. Właściwie to ona kilka razy zachęcała mnie do wytrwałości, kiedy ja myślałem o zmianie charakteru służby”. Małżeństwo to odwiedzało zbory prawie 40 lat.

20. Co powinniśmy starać się robić każdego dnia i dlaczego?

20 Pielęgnujmy wdzięczność i każdego dnia wyrażajmy ją przez to, co mówimy i robimy. Nasze szczere słowa i czyny mogą być dokładnie tym, czego ktoś inny potrzebuje, żeby przetrwać kolejny dzień w tym niewdzięcznym świecie. Okazywanie wdzięczności pomoże nam też nawiązać przyjaźnie, które mogą trwać wiecznie. A co najważniejsze, w ten sposób naśladujemy naszego hojnego Ojca, Jehowę, który jest wzorem w okazywaniu wdzięczności.

PIEŚŃ 20 Ty dałeś swojego Syna

^ ak. 5 Czego na temat okazywania wdzięczności uczymy się od Jehowy, Jezusa i pewnego trędowatego Samarytanina? Zostanie to omówione w tym artykule. Dowiemy się też, dlaczego wyrażanie wdzięczności jest tak ważne, i poznamy konkretne sposoby, na jakie możemy to robić.

^ ak. 1 DODATKOWE WYJAŚNIENIE: Być wdzięcznym komuś albo za coś to odczuwać szczere pragnienie odwzajemnienia się w jakiś sposób za wyświadczone dobro oraz dostrzegać wartość tej osoby lub rzeczy.

^ ak. 55 OPIS ILUSTRACJI: List Pawła do Rzymian jest czytany w zborze. Akwilas, Pryscylla, Febe i inne osoby cieszą się, że zostały wymienione z imienia.

^ ak. 57 OPIS ILUSTRACJI: Matka pomaga córce okazać wdzięczność starszej siostrze, która jest dla innych wzorem.