Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Bądź lojalny wobec Jehowy

Bądź lojalny wobec Jehowy

„Niech Jehowa będzie między mną a tobą i między moim potomstwem a twoim potomstwem po czas niezmierzony” (1 SAM. 20:42).

PIEŚNI: 125, 62

1, 2. Dlaczego przyjaźń między Dawidem a Jonatanem stanowi niezwykły przykład lojalności?

JONATAN zapewne był zdumiony tym, że młody Dawid postanowił zmierzyć się z olbrzymem Goliatem. Teraz Dawid stał przed ojcem Jonatana, królem izraelskim Saulem, a ‛w swej ręce trzymał głowę Filistyna’ (1 Sam. 17:57). Jonatan prawdopodobnie podziwiał Dawida za odwagę. Było jasne, że Bóg wspiera tego młodzieńca, toteż „dusza Jonatana związała się z duszą Dawida”. Co więcej, ‛zawarli oni przymierze, gdyż Jonatan miłował go jak własną duszę’ (1 Sam. 18:1-3). Do końca swego życia pozostał lojalny wobec Dawida.

2 Kiedy na kolejnego króla w Izraelu Bóg wybrał Dawida, Jonatan nie przestał darzyć go przywiązaniem. Gdy Saul usiłował zabić Dawida, Jonatan martwił się o swego przyjaciela. Aby dodać mu otuchy, udał się do Choresz na Pustkowiu Judzkim i tam ‛umocnił jego rękę w Bogu’, mówiąc: „Nie lękaj się (...), będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugi po tobie” (1 Sam. 23:16, 17).

3. Co dla Jonatana było ważniejsze od lojalności wobec Dawida i skąd o tym wiemy? (Zobacz ilustrację tytułową).

 3 Lojalność budzi niemal powszechny podziw. Gdybyśmy jednak zachwycali się jedynie lojalnością Jonatana wobec Dawida, moglibyśmy przeoczyć ważną lekcję. Dlaczego Jonatan uważał go za przyjaciela, a nie rywala? Najwyraźniej było coś, co miało dla Jonatana większe znaczenie niż osobiste dążenia. Pamiętajmy, że ‛umocnił on rękę Dawida w Bogu’. Nie ulega więc wątpliwości, że pierwsze miejsce w sercu Jonatana zajmowała lojalność wobec Jehowy. Właśnie na niej opierał on swoją lojalność względem Dawida. Obaj lojalnie dotrzymywali złożonej sobie przysięgi: „Niech Jehowa będzie między mną a tobą i między moim potomstwem a twoim potomstwem po czas niezmierzony” (1 Sam. 20:42).

4. (a) Dzięki czemu zaznamy prawdziwej radości i satysfakcji? (b) Co rozważymy w tym artykule?

4 Jako chrześcijanie nie ograniczamy się do podziwiania cudzej lojalności; sami również przejawiamy ją wobec członków rodziny, przyjaciół i współwyznawców (1 Tes. 2:10, 11). Ale przede wszystkim wobec kogo powinniśmy być lojalni? Oczywiście wobec Tego, który dał nam życie! (Obj. 4:11). Zachowywanie takiej lojalnej postawy przynosi nam prawdziwą radość i satysfakcję. Jeśli jednak chcemy pozostawać lojalni wobec Boga, musimy lgnąć do Niego nawet w obliczu przeciwności. W tym artykule rozważymy, jak przykład Jonatana może nam pomóc dochować lojalności Jehowie w czterech niełatwych sytuacjach: 1) gdy ktoś sprawujący władzę zdaje się nie zasługiwać na szacunek, 2) gdy trzeba wybrać, komu okazać lojalność, 3) gdy ktoś nas źle zrozumie lub oceni i 4) gdy lojalność trudno pogodzić z osobistymi korzyściami.

GDY KTOŚ SPRAWUJĄCY WŁADZĘ ZDAJE SIĘ NIE ZASŁUGIWAĆ NA SZACUNEK

5. Dlaczego Izraelitom trudno było zachować lojalność wobec Boga za rządów Saula?

5 Wprawdzie Bóg namaścił ojca Jonatana, Saula, na króla, ale gdy ten okazał się później nieposłuszny, odrzucił go (1 Sam. 15:17-23). Ponieważ nie odebrał mu władzy od razu, złe postępowanie Saula stanowiło próbę dla jego poddanych i całego otoczenia. Niełatwo im było dochowywać lojalności Bogu w sytuacji, gdy król zasiadający „na tronie Jehowy” postępował niegodziwie (1 Kron. 29:23).

6. Co pokazuje, że Jonatan pozostał lojalny względem Jehowy?

6 Kiedy Saul po raz pierwszy okazał nieposłuszeństwo, Jonatan pozostał lojalny wobec Jehowy (1 Sam. 13:13, 14). Prorok Samuel powiedział: „Jehowa nie porzuci swego ludu — przez wzgląd na swe wielkie imię” (1 Sam. 12:22). Jonatan dowiódł wiary w to zapewnienie, gdy Izraelowi zagroziła ogromna armia filistyńska z 30 000 rydwanów wojennych. Saul miał zaledwie 600 ludzi, przy czym tylko on i Jonatan byli uzbrojeni! Mimo to Jonatan postanowił przedostać się do placówki filistyńskiej jedynie ze swoim giermkiem. Powiedział: „Nic nie przeszkodzi Jehowie wybawić przez wielu czy przez niewielu”. Ci dwaj Izraelici zabili tam około 20 mężczyzn. Następnie „ziemia zaczęła się trząść i przerodziło się to w drżenie od Boga”, wskutek czego zdezorientowani Filistyni zwrócili się przeciw sobie. W ten sposób wiara Jonatana w Boga doprowadziła do zwycięstwa (1 Sam. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20).

7. Jak Jonatan traktował swego ojca?

7 Nawet gdy Saul stracił więź z Bogiem, Jonatan — kiedy tylko było to możliwe — dalej współpracował ze swym ojcem. Na  przykład razem walczyli w obronie ludu Bożego (1 Sam. 31:1, 2).

8, 9. Jak okazywaniem respektu władzom dowodzimy lojalności wobec Boga?

8 Wzorem Jonatana możemy dowodzić lojalności wobec Jehowy, gdy zgodnie z Jego wymaganiem okazujemy względne podporządkowanie władzom zwierzchnim — nawet jeśli niektóre zdają się nie zasługiwać na szacunek. Zdarza się na przykład, że jakiś urzędnik jest skorumpowany. Mimo to nadal szanujemy jego stanowisko, ponieważ jesteśmy względnie podporządkowani „władzom zwierzchnim” (odczytaj Rzymian 13:1, 2). W gruncie rzeczy każdy z nas może przejawiać lojalną postawę wobec Jehowy, respektując tych, którym powierza On władzę (1 Kor. 11:3; Hebr. 13:17).

Lojalności względem Jehowy można dowodzić przez okazywanie szacunku niewierzącemu współmałżonkowi (zobacz akapit 9)

9 Olga [1] z Ameryki Południowej dowiodła lojalności względem Boga, okazując szacunek swemu mężowi nawet w obliczu przeciwności. Przez lata złościł się na nią za to, że jest Świadkiem Jehowy. Maltretował ją psychicznie, obrażał, nie odzywał się do niej oraz groził, że zabierze dzieci i odejdzie. Ale Olga nie oddawała mu złem za zło. Robiła, co w jej mocy, żeby być dobrą żoną — gotowała mu, prała oraz dbała o innych jego krewnych (Rzym. 12:17). W miarę możliwości towarzyszyła mu na spotkaniach z jego rodziną lub kolegami. Kiedy na przykład chciał pojechać do innego miasta na pogrzeb ojca, wyszykowała dzieci i przygotowała wszystkie niezbędne rzeczy na podróż. Czekała na męża przed drzwiami kościoła, aż ceremonia dobiegnie końca. Po wielu latach cierpliwość i szacunek Olgi sprawiły, że mąż zaczął łagodnieć. Obecnie wozi ją do Sali Królestwa, a nawet zachęca do obecności na zebraniach, na których od czasu do czasu jej towarzyszy (1 Piotra 3:1).

GDY TRZEBA WYBRAĆ, KOMU DOCHOWAĆ LOJALNOŚCI

10. Skąd Jonatan wiedział, komu powinien dochować lojalności?

10 Kiedy Saul postanowił zabić Dawida, Jonatan musiał dokonać trudnego wyboru — komu dochować lojalności. Co prawda zawarł przymierze z Dawidem, ale był  też podporządkowany swemu ojcu. Wiedział jednak, że Bóg jest z Dawidem, a nie z Saulem. Dlatego lojalność wobec Dawida postawił wyżej niż lojalność wobec własnego ojca. Poradził Dawidowi się ukryć, a w obecności Saula dobrze się o nim wypowiadał (odczytaj 1 Samuela 19:1-6).

11, 12. Jak miłość do Boga pomaga nam w dochowywaniu Mu lojalności?

11 Lojalność wobec Boga pomogła siostrze Alice z Australii zdecydować, komu należy się większa lojalność. Kiedy zaczęła studiować Biblię, zdobywaną wiedzą dzieliła się z rodziną. Później wyjaśniła krewnym, dlaczego nie będzie obchodzić z nimi Bożego Narodzenia. Początkowo jedynie się zmartwili, ale potem bardzo się na nią rozgniewali. Uznali, że odwróciła się od rodziny. Alice opowiada: „Mama zakomunikowała mi, że się mnie wyrzeka. Zszokowało mnie to i bardzo zraniło, bo naprawdę kochałam swoich bliskich. Postanowiłam jednak, że pierwsze miejsce w moim sercu zajmie Jehowa i Jego Syn, toteż na najbliższym zgromadzeniu przyjęłam chrzest” (Mat. 10:37).

12 Jeżeli nie będziemy ostrożni, lojalność wobec narodu, szkoły lub drużyny sportowej może w końcu wyprzeć lojalność wobec Boga. Henry lubi grać w szachy. Ponieważ jego szkoła zwykła wygrywać turnieje szachowe, chciał dawać z siebie wszystko. Niemniej przyznał: „Lojalność wobec szkoły zaczęła brać górę nad lojalnością wobec Boga. Weekendowe rozgrywki szachowe spychały służbę dla Niego na dalszy plan. Dlatego postanowiłem odejść z drużyny szachowej” (Mat. 6:33).

13. Jak lojalność wobec Boga pomaga nam radzić sobie z problemami rodzinnymi?

13 Czasem niełatwo jest pogodzić lojalność wobec różnych członków rodziny. Na przykład Ken mówi: „Chciałem regularnie odwiedzać moją sędziwą matkę i od czasu do czasu zapraszać ją do nas. Ale mama i moja żona nie dogadywały się ze sobą. Początkowo byłem w rozterce, bo nie mogłem dogodzić jednej i drugiej. Potem uświadomiłem sobie, że w tej sytuacji muszę być lojalny najpierw wobec żony. Znalazłem więc kompromisowe rozwiązanie, które ją zadowoliło”. Zachowując lojalność wobec Boga i szacunek do Jego Słowa, Ken odważnie wyjaśnił żonie, dlaczego powinna życzliwie przyjmować jego matkę, a mamie — dlaczego musi szanować swoją synową (odczytaj Rodzaju 2:24; 1 Koryntian 13:4, 5).

GDY KTOŚ NAS ŹLE ZROZUMIE LUB OCENI

14. Jak Saul potraktował Jonatana?

14 Nasza lojalność względem Jehowy może zostać wystawiona na próbę, gdy ktoś pełniący odpowiedzialną funkcję źle nas oceni. Coś takiego przeżył Jonatan. Król Saul, będący pomazańcem Bożym, wiedział, że jego syn przyjaźni się z Dawidem, ale tego nie rozumiał. Pewnego razu Saul wybuchł gniewem na Jonatana i go upokorzył. Ale Jonatan mu się za to nie odpłacił. Nie odstąpił od lojalności ani wobec Boga, ani Dawida, który z czasem miał zostać królem w Izraelu (1 Sam. 20:30-41).

15. Jak powinniśmy zareagować, gdy ktoś nas źle potraktuje?

15 To bardzo mało prawdopodobne, żebyśmy obecnie w zborach ludu Jehowy byli traktowani niesprawiedliwie. Jednak ci, którzy wśród nas przewodzą, są niedoskonali i mogą błędnie zinterpretować nasze postępowanie (1 Sam. 1:13-17). Jeśli kiedykolwiek zostaliśmy źle zrozumiani lub ocenieni, pozostańmy lojalni wobec Jehowy.

 GDY LOJALNOŚĆ TRUDNO POGODZIĆ Z WŁASNYMI KORZYŚCIAMI

16. W jakich sytuacjach powinniśmy dochować lojalności Bogu i wyzbyć się samolubstwa?

16 Saul zachęcał Jonatana, by zadbał o własne interesy (1 Sam. 20:31). Ale Jonatan, powodowany lojalnością względem Boga, wolał przyjaźnić się z Dawidem, niż zabiegać o korzyści wynikające z władzy królewskiej. Chcąc naśladować niesamolubne nastawienie Jonatana, musimy pamiętać, że uznaniem Jehowy cieszy się ten, kto „przysiągł na swoją szkodę, nic jednak nie zmienia” (Ps. 15:4). Jonatan ‛niczego nie zmienił’ w relacjach z Dawidem. My też nie powinniśmy się wycofywać ze złożonych obietnic. Jeżeli na przykład dotrzymanie zawartej umowy okazuje się trudniejsze, niż zakładaliśmy, to lojalność wobec Boga i szacunek do Biblii powinny nas skłonić do wywiązania się z danego słowa. A co, jeśli nasze małżeństwo okazuje się większym wyzwaniem, niż się spodziewaliśmy? Z miłości do Boga niewątpliwie pozostaniemy lojalni naszemu współmałżonkowi (odczytaj Malachiasza 2:13-16).

Dotrzymywanie umów może wystawiać na próbę naszą lojalność wobec Boga i szacunek do Biblii (zobacz akapit 16)

17. W czym ci pomogło przeanalizowanie tego artykułu?

17 Czy rozmyślanie o przykładzie Jonatana nie zachęca nas do naśladowania jego lojalności względem Boga? Odrzucajmy samolubne dążenia. Wzorem Jonatana udowadniajmy swoją lojalność wobec Jehowy przez okazywanie lojalności jego sługom, nawet tym, którzy być może nas rozczarowują. Gdy pozostajemy lojalni względem Jehowy mimo napotykanych przeciwności, rozweselamy Jego serce, a to daje nam największe zadowolenie (Prz. 27:11). Jeżeli dochowamy lojalności Jehowie, to ujrzymy, jak On zrealizuje wszystko dla dobra tych, którzy Go miłują. W następnym artykule wyciągniemy cenne lekcje z postępowania kilku lojalnych oraz nielojalnych osób współczesnych Dawidowi.

^ [1] (akapit 9) Niektóre imiona zostały zmienione.