Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy sobie przypominasz?

Czy sobie przypominasz?

Czy uważnie przeczytałeś wydania Strażnicy z tego roku? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

O czym upewniają nas słowa z Listu Jakuba 5:11, gdzie czytamy, że Jehowa „jest bardzo tkliwy w uczuciach” i „miłosierny”?

Wiemy, że Jehowa, kierując się miłosierdziem, chętnie przebacza nam grzechy. Poza tym słowa z Listu Jakuba 5:11 (przypis) upewniają nas, że Jehowa, powodowany tkliwymi uczuciami, chętnie nam pomaga. Powinniśmy Go pod tym względem naśladować (w21.01, s. 21).

Dlaczego Jehowa ustanowił zasadę zwierzchnictwa?

Zrobił to z miłości. Dzięki tej zasadzie w Jego rodzinie panuje pokój i porządek. Dla wszystkich, którzy ją respektują, jest jasne, kto w rodzinie ma podejmować ostateczne decyzje i kierować ich realizacją (w21.02, s. 3).

Dlaczego chrześcijanie powinni zachowywać ostrożność, kiedy korzystają z aplikacji do przesyłania wiadomości?

Jeśli ktoś decyduje się korzystać z takich aplikacji, powinien uważać na to, z kim utrzymuje kontakty. Jest to o wiele trudniejsze, gdy w grę wchodzi grupa licząca wielu użytkowników (1 Tym. 5:13). Chodzi też o to, żeby nie rozpowszechniać niepotwierdzonych historii ani nie wykorzystywać kontaktów ze współwyznawcami do celów komercyjnych (w21.03, s. 31).

Dlaczego Bóg pozwolił, żeby Jezus cierpiał i umarł?

Po pierwsze, Jezus musiał zawisnąć na palu, żeby uwolnić Żydów od szczególnego rodzaju przekleństwa (Gal. 3:10, 13). Po drugie, Bóg szkolił go do przyszłej roli Arcykapłana. Po trzecie, zachowując lojalność aż do śmierci, Jezus dowiódł, że ludzie mogą pozostać wierni Jehowie, gdy zostaną poddani ciężkim próbom (Hioba 1:9-11) (w21.04, ss. 16, 17).

Co możesz zrobić, jeśli w służbie trudno jest ci dotrzeć do ludzi?

Spróbuj docierać do ludzi wtedy, gdy najprawdopodobniej są w domach. Możesz też głosić w innych miejscach. Poza tym spróbuj innych metod, takich jak pisanie listów (w21.05, ss. 15, 16).

Co miał na myśli apostoł Paweł, pisząc: „Przez Prawo umarłem dla Prawa”? (Gal. 2:19).

Prawo Mojżeszowe sprawiło, że ludzka niedoskonałość stała się wyraźnie widoczna, i prowadziło Izraelitów do Mesjasza (Gal. 3:19, 24). Tak więc to dzięki Prawu Paweł uwierzył w Jezusa. A gdy to zrobił, ‛umarł dla Prawa’ — nie miało już ono nad nim władzy (w21.06, s. 31).

Jaki przykład wytrwałości daje nam Jehowa?

Jehowa wytrwale znosi oczernianie Jego imienia, sprzeciw wobec Jego władzy, bunt niektórych Jego dzieci, ciągłe kłamstwa Szatana, cierpienia Jego drogich sług, rozłąkę z przyjaciółmi, którzy zmarli, krzywdy wyrządzane przez niegodziwych czy niszczenie Jego dzieł stwórczych (w21.07, ss. 9-12).

Jaki przykład cierpliwości dał Józef?

Został niesprawiedliwie potraktowany przez własnych braci. Trafił do Egiptu, a potem fałszywie go oskarżono i uwięziono na wiele lat. Wszystko to cierpliwie zniósł (w21.08, ss. 11, 12).

O jakich symbolicznych potrząsaniach mowa w Księdze Aggeusza 2:6-9, 20-22?

Pierwsze to głoszenie dobrej nowiny. Narody reagują na nie negatywnie, ale wiele osób poznaje prawdę. Wkrótce dojdzie do ostatecznego ‛potrząsania narodami’, w wyniku którego spadnie na nie zagłada (w21.09, ss. 15-19).

Dlaczego nie powinniśmy się poddawać w pełnieniu naszej służby?

Jehowa widzi nasze wysiłki i bardzo się z nich cieszy. Jeśli się nie poddamy, nagrodzi nas życiem wiecznym (w21.10, ss. 25, 26).

Jak 19 rozdział Księgi Kapłańskiej pomaga nam stosować się do rady: „Stańcie się święci w całym swoim postępowaniu”? (1 Piotra 1:15).

Apostoł Piotr mógł cytować z Księgi Kapłańskiej 19:2. Rozdział 19 tej Księgi wskazuje na wiele aspektów naszego codziennego życia, w których możemy stosować się do rady z 1 Listu Piotra 1:15 (w21.12, ss. 3, 4).