Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Skorowidz tematów omówionych w Strażnicy Przebudźcie się! w roku 2020

Skorowidz tematów omówionych w Strażnicy Przebudźcie się! w roku 2020

Tematy z miesiącem lub numerem wydania

STRAŻNICA — WYDANIE DO STUDIUM

ARTYKUŁY DO STUDIUM

 • Atak z północy!, kwiecień

 • Bardzo kochamy naszego Ojca, Jehowę, luty

 • Bądź pewien, że znalazłeś prawdę, lipiec

 • Bądź pokorny i skromny, „chodząc ze swoim Bogiem”, sierpień

 • Biegnij wytrwale aż do końca!, kwiecień

 • „Chcemy iść z wami”, styczeń

 • Czy jesteś gotowy do chrztu?, marzec

 • Czy jesteś wdzięczny za dary od Boga?, maj

 • Czy oczekujesz „miasta mającego rzeczywiste fundamenty”?, sierpień

 • Czy twoje dzieci będą służyć Bogu?, październik

 • Czy ‛wciąż poprawiasz to, co konieczne’?, listopad

 • Czy widzisz, że ‛pola są gotowe do zżęcia’?, kwiecień

 • Czy zostaniesz ‛rybakiem ludzi’?, wrzesień

 • Dalej chodź drogą prawdy, lipiec

 • Duch Boży zaświadcza, że są dziećmi Bożymi, styczeń

 • Działaj mądrze w czasie pokoju, wrzesień

 • „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów”, styczeń

 • „Ja sam będę szukał swoich owiec”, czerwiec

 • Jak pokonać zniechęcenie, grudzień

 • Jak pomagać innym przestrzegać tego, co nakazał Chrystus, listopad

 • Jak pomagać zainteresowanym zmierzać do chrztu (część 1), październik

 • Jak pomagać zainteresowanym zmierzać do chrztu (część 2), październik

 • „Jak umarli zostaną wskrzeszeni?”, grudzień

 • Jehowa da ci ukojenie, luty

 • Jehowa kieruje swoją organizacją, październik

 • Jehowa, nasz Ojciec, bardzo nas kocha, luty

 • Jehowa, twój Bóg, cię ceni!, styczeń

 • „Jehowa (...) wybawia zniechęconych”, grudzień

 • Kiedy jest czas mówienia?, marzec

 • „Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny”, lipiec

 • „Kochajcie jedni drugich żarliwie”, marzec

 • „Król północy” w czasie końca, maj

 • Kto obecnie jest „królem północy”?, maj

 • Masz swoje miejsce wśród ludu Jehowy!, sierpień

 • Miłość i wdzięczność pobudzają do podjęcia decyzji o chrzcie, marzec

 • Możesz być dla innych „źródłem wielkiego pocieszenia”, styczeń

 • „Nazwałem was przyjaciółmi”, kwiecień

 • Nie bój się — wspiera cię Jehowa, listopad

 • „Nie daj odpocząć swojej ręce”, wrzesień

 • Nie myśl o sobie więcej, niż należy, lipiec

 • „Niech będzie uświęcone Twoje imię”, czerwiec

 • Okazuj wdzięczność za niewidoczne dary, maj

 • „Patrz prosto przed siebie”, listopad

 • Słuchaj, staraj się zrozumieć i okazuj współczucie, kwiecień

 • „Strzeż tego, co ci powierzono”, wrzesień

 • Szanuj miejsce innych wśród ludu Jehowy, sierpień

 • „Wróćcie do mnie”, czerwiec

 • Wspieraj chrześcijanki, wrzesień

 • Zabiegaj o pokój, zwalczając zawiść, luty

 • „Zjednocz moje serce, żeby się bało Twego imienia”, czerwiec

 • Zmartwychwstanie — niezawodna nadzieja!, grudzień

 • Zmartwychwstanie — wyraz Bożej miłości, mądrości i cierpliwości, sierpień

BIBLIA

 • Archeologia potwierdza panowanie Baltazara?, luty

CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZYMIOTY I TRYB ŻYCIA

 • Łagodność — dlaczego wychodzi na dobre?, maj

 • Panowanie nad sobą — niezbędne, żeby podobać się Jehowie, czerwiec

 • Wkładaj w swoje zadanie całe serce!, grudzień

PYTANIA CZYTELNIKÓW

 • Czy do „owocu ducha” zaliczamy tylko przymioty wymienione w Liście do Galatów 5:22, 23?, czerwiec

 • Czy słowa apostoła Pawła z 1 Listu do Koryntian 15:29 oznaczają, że niektórzy chrześcijanie w I wieku przyjmowali chrzest za umarłych?, grudzień

 • Czy słowa z Księgi Kaznodziei 5:8 odnoszą się tylko do ludzkich władców, czy można je też odnieść do Jehowy?, wrzesień

 • Czy słowa z Księgi Przysłów 24:16 odnoszą się do kogoś, kto wielokrotnie popełnia grzech?, grudzień

 • Czym była żydowska straż świątynna? Co należało do jej zadań?, marzec

 • Kiedy Jezus został Arcykapłanem? Czy nowe przymierze zostało uprawomocnione w tym samym czasie, w którym weszło w życie?, lipiec

RÓŻNE

 • Dowody, że Izraelici byli niewolnikami w Egipcie, marzec

 • Konflikt dwóch królów w czasie końca, maj

ŚWIADKOWIE JEHOWY

 • 1920 — sto lat temu, październik

 • Jak reagujesz na dźwięk trąb?, czerwiec

 • Jehowa nagradza tych, którzy wracają do rodzinnego kraju, listopad

ŻYCIORYSY

 • „Jehowa o mnie pamiętał” (M. Herman), listopad

 • „Jesteśmy gotowi! Poślijcie nas!” (J. i M. Bergame’owie), marzec

 • Liczne błogosławieństwa dzięki uczeniu się od dojrzałych duchowo osób (L. Crépeault), luty

 • Zrobiłem to, co do mnie należało (D. Ridley), lipiec

STRAŻNICA — WYDANIE DO ROZPOWSZECHNIANIA

 • Czym jest Królestwo Boże?, nr 2

 • Trwałe błogosławieństwa od kochającego Boga, nr 3

 • W poszukiwaniu prawdy, nr 1

PRZEBUDŹCIE SIĘ!

 • Czy istnieje lek na uprzedzenia?, nr 3

 • Możesz radzić sobie ze stresem, nr 1

 • Odpowiedzi na pięć pytań dotyczących cierpień, nr 2