Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy sobie przypominasz?

Czy sobie przypominasz?

Czy uważnie przeczytałeś wydania Strażnicy z tego roku? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

Jak powinniśmy traktować pomazańców?

Cenimy ich wiarę, ale nie chcemy kierować na nich zbytniej uwagi. Wystrzegamy się ‛podziwiania osobistości’ (Judy 16, przypis). Nie zadajemy im osobistych pytań dotyczących ich nadziei (w20.01, ss. 28, 29).

Co może cię upewnić, że Jehowa cię zauważa?

Jak wynika z Biblii, Jehowa zwrócił na ciebie uwagę, zanim się urodziłeś. On wysłuchuje twoich modlitw. Wie, co czujesz i o czym myślisz; to, co robisz, ma na Niego wpływ (1 Kron. 28:9; Prz. 27:11). Pociągnął cię do siebie (w20.02, s. 12).

Kiedy trzeba mówić, a kiedy milczeć?

Z radością mówimy innym o Jehowie. Odzywamy się, kiedy widzimy, że ktoś jest o krok od popełnienia poważnego błędu. Starsi udzielają potrzebnych rad. Milczymy, jeśli chodzi o szczegóły naszej działalności w krajach, gdzie jest zakaz. Nie ujawniamy spraw poufnych (w20.03, ss. 20, 21).

Pod jakim względem szarańcze z 2 rozdziału Księgi Joela różnią się od szarańczy z 9 rozdziału Księgi Objawienia?

W Księdze Joela 2:20-29 czytamy, że Bóg odpędza szarańcze i obiecuje wynagrodzić wyrządzone przez nie szkody. Dopiero potem wylewa na swoich sług ducha świętego. To proroctwo spełniło się podczas babilońskiej inwazji na Izrael i później. Szarańcze z Księgi Objawienia 9:1-11 wyobrażają pomazańców, którzy w naszych czasach ogłaszają wyroki Boże na ten niegodziwy świat. Dla ludzi, którzy go popierają, jest to bardzo dokuczliwe (w20.04, ss. 3-6).

Kto obecnie jest królem północy?

Rosja ze swoimi sojusznikami. Ma znaczący wpływ na lud Boży — wprowadziła zakaz działalności Świadków Jehowy i okazuje im nienawiść. Walczy z królem południa o dominację (w20.05, s. 13).

Czy do „owocu ducha” zaliczamy tylko dziewięć przymiotów wymienionych w Liście do Galatów 5:22, 23?

Nie. Duch święty może nam pomóc wypracować również inne pożądane cechy, na przykład prawość (Efez. 5:8, 9) (w20.06, s. 17).

Jakie niebezpieczeństwo wiąże się z publikowaniem w sieci materiałów o sobie?

To, co zamieścimy, mogłoby sprawić wrażenie, że się przechwalamy i że brakuje nam pokory (w20.07, ss. 6, 7).

Czego głosiciele mogą się nauczyć od umiejętnych rybaków?

Rybacy łowią wtedy, kiedy są ryby, i tam, gdzie można je znaleźć. Uczą się korzystać z odpowiedniego wyposażenia. Odważnie pracują w zmieniających się warunkach. Możemy ich pod tymi względami naśladować (w20.09, s. 5).

Jak możemy pomóc zainteresowanemu pogłębiać miłość do Jehowy?

Możemy go zachęcać, żeby codziennie czytał Biblię i rozmyślał o tym, co przeczytał. Możemy mu też pokazać, jak się modlić (w20.11, s. 4).

Kto się zalicza do ‛wszystkich, którzy dzięki Chrystusowi powrócą do życia’? (1 Kor. 15:22).

Do ‛wszystkich, którzy powrócą do życia’, zaliczają się chrześcijanie namaszczeni duchem, „uświęceni jako uczniowie Chrystusa Jezusa” (1 Kor. 1:2; 15:18) (w20.12, ss. 5, 6).

Jakie zadanie czeka pomazańców po tym, jak zostaną ‛przemienieni w mgnieniu oka, podczas brzmienia ostatniej trąby’? (1 Kor. 15:51-53).

Razem z Chrystusem będą ‛rządzić narodami, używając żelaznego berła’ (Obj. 2:26, 27) (w20.12, ss. 12, 13).