STRAŻNICA — WYDANIE DO STUDIUM Grudzień 2020

To wydanie zawiera artykuły do studium w okresie od 1 do 28 lutego 2021 roku.

Pytania czytelników

Czy słowa apostoła Pawła z 1 Listu do Koryntian 15:29 oznaczają, że niektórzy chrześcijanie w I wieku przyjmowali chrzest za umarłych?

Pytania czytelników

W Księdze Przysłów 24:16 czytamy: „Prawy może upaść siedem razy i znowu wstanie”. Czy słowa te odnoszą się do kogoś, kto wielokrotnie popełnia grzech, ale Bóg mu wybacza?