Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JAK PROWADZIĆ SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

Miłość

Miłość

LUDZIE POTRZEBUJĄ MIŁOŚCI. Żadne małżeństwo, rodzina czy przyjaźń nie może bez niej dobrze funkcjonować. Nic więc dziwnego, że miłość jest konieczna, żeby odczuwać szczęście oraz zachować zdrowie psychiczne. Ale co należy rozumieć pod pojęciem „miłość”?

W artykule tym nie chodzi o romantyczne uczucie, które oczywiście też jest ważne. Chodzi raczej o wyższą formę miłości, skłaniającą do okazywania szczerej troski o dobro drugich i stawiania go nawet ponad własne. To miłość, która opiera się na zbożnych zasadach, ale naturalnie nie jest pozbawiona ciepła.

Uczucie to pięknie opisano w Biblii: „Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala się, nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie raduje się z nieprawości, ale się współraduje z prawdą. Wszystko znosi, (...) na wszystko ma nadzieję, wszystko przetrzymuje. Miłość nigdy nie zawodzi” (1 Koryntian 13:4-8).

Taka miłość „nigdy nie zawodzi”, bo nigdy nie przestanie istnieć. Z czasem może nawet być silniejsza. A ponieważ jest cierpliwa, życzliwa i gotowa przebaczać, stanowi „doskonałą więź jedności” (Kolosan 3:14). Dlatego związki oparte na tym uczuciu są źródłem szczęścia oraz poczucia bezpieczeństwa, pomimo niedoskonałości zaangażowanych stron. Dla przykładu przeanalizujmy relacje między mężem i żoną.

POŁĄCZENI „DOSKONAŁĄ WIĘZIĄ JEDNOŚCI”

Jezus Chrystus uczył ważnych zasad dotyczących małżeństwa. Na przykład powiedział: „‚Mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje będą jednym ciałem’ (...). Co zatem Bóg wprzągł we wspólne jarzmo, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mateusza 19:5, 6). Z tych wersetów uczymy się co najmniej dwóch ważnych rzeczy:

„OBOJE BĘDĄ JEDNYM CIAŁEM”. Małżeństwo to najbliższa relacja istniejąca między ludźmi, a miłość chroni ją przed niewiernością — byciem „jednym ciałem” z kimś innym niż współmałżonek (1 Koryntian 6:16; Hebrajczyków 13:4). Niewierność niszczy zaufanie, a czasem zupełnie rozbija związek. U dzieci często dochodzi wtedy do emocjonalnej traumy — mogą czuć się niekochane, zranione albo stracić poczucie bezpieczeństwa.

„BÓG WPRZĄGŁ WE WSPÓLNE JARZMO”. Ponadto małżeństwo to związek święty w oczach Boga. Pary, które szanują ten fakt, ze wszystkich sił starają się umacniać swoje małżeństwo. W razie problemów nie myślą od razu o rozwodzie. Ich miłość jest silna i trwała. Taka miłość „wszystko znosi” — pomaga pokonać trudności oraz utrzymać w małżeństwie pokój i harmonię.

Kiedy rodziców łączy niesamolubna miłość, ma to ogromną wartość dla dzieci. Młoda kobieta o imieniu Jessica zauważyła: „Tata i mama naprawdę się kochają i szanują. Kiedy widzę, jak mama okazuje szacunek tacie, szczególnie przy nas, dzieciach, wtedy chcę być taka jak ona”.

Miłość to najważniejszy przymiot Boga. W Biblii napisano nawet: „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8). Dlatego nie dziwi fakt, że Jehowę nazwano też „szczęśliwym Bogiem” (1 Tymoteusza 1:11). My też będziemy szczęśliwi, jeśli staramy się naśladować cechy naszego Stwórcy — a zwłaszcza Jego miłość. List do Efezjan 5:1, 2 zachęca: „Stańcie się naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i dalej chodźcie w miłości”.