Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Pokusy

Pokusy

Rozpad małżeństwa, choroby, wyrzuty sumienia — to tylko niektóre konsekwencje ulegania pokusom. Jak nie wpaść w ich sidło?

Czym są pokusy?

Pokusa pojawia się wtedy, gdy czegoś bardzo pragniemy — zwłaszcza, jeśli jest to coś złego. Załóżmy, że na zakupach widzisz rzecz, która bardzo ci się podoba. Nagle w głowie świta ci myśl, że mógłbyś łatwo ją ukraść i nie zostać przyłapanym. Ale twoje sumienie mówi: „Nie!”. Odpędzasz więc tę myśl i odchodzisz. W tym momencie zwalczyłeś pokusę.

CO MÓWI BIBLIA

 

Odczuwanie pokus nie oznacza, że jesteś złym człowiekiem. W Biblii przyznano, że zdarza się to wszystkim ludziom (1 Koryntian 10:13). Ważne jest, jak na nie reagujemy. Niektórzy skupiają uwagę na złym pragnieniu i prędzej czy później mu ulegają. Inni natomiast od razu je odrzucają.

„Każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego własne pragnienie” (Jakuba 1:14).

Dlaczego mądrze jest natychmiast opierać się pokusie?

Biblia wyjaśnia, jakie kroki prowadzą do złego czynu. W Liście Jakuba 1:15 czytamy: „[Niewłaściwe] pragnienie, gdy stanie się płodne, rodzi grzech”. Oznacza to, że kiedy koncentrujemy się na złym pragnieniu, doprowadzamy do sytuacji, w której popełnienie grzechu staje się tak samo nieuniknione, jak urodzenie dziecka przez ciężarną kobietę. Ale nie musimy być niewolnikami pokus. Możemy nawet nad nimi panować.

JAK MOŻE POMÓC BIBLIA

 

Nasz umysł potrafi nie tylko pielęgnować złe pragnienia, ale też dusić je w zarodku. Jak możemy to robić? Skupiając się na czymś innym — na jakimś zajęciu, rozmowie z przyjacielem lub wartościowej myśli (Filipian 4:8). Pomocne jest również wyobrażanie sobie, co się stanie, jeśli ulegniemy pokusie, na przykład jakie spowoduje to szkody emocjonalne, psychiczne oraz duchowe (Powtórzonego Prawa 32:29). Ogromnym wsparciem może być też modlitwa. Jezus Chrystus powiedział: „Czuwajcie i wciąż się módlcie, żebyście nie wpadli w pokusę” (Mateusza 26:41).

„Nie dajcie się wprowadzić w błąd: Bóg nie jest kimś, z kogo można drwić. Albowiem co człowiek sieje, to będzie też żąć” (Galatów 6:7).

Co możesz zrobić, żeby nie wpaść w pokusę?

REALIA

 

Zdaj sobie sprawę, czym tak naprawdę jest pokusa — przynętą, która wabi w pułapkę nierozsądną, nieostrożną i naiwną osobę (Jakuba 1:14). Dotyczy to zwłaszcza pokus związanych z niewłaściwymi pragnieniami seksualnymi, które mogą mieć katastrofalne skutki (Przysłów 7:22, 23).

JAK MOŻE POMÓC BIBLIA

 

Jezus powiedział: „Jeśli więc twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie” (Mateusza 5:29). Jest to oczywiście przenośnia. Jezus miał na myśli, że jeśli chcemy sprawiać Bogu radość i osiągnąć życie wieczne, musimy w pewnym sensie ‛zadać śmierć’ częściom naszego ciała (Kolosan 3:5). Oznacza to zdecydowane opieranie się pokusom. Pewien wierny sługa Boży modlił się: „Odwróć me oczy, by nie widziały tego, co nic niewarte” (Psalm 119:37).

Oczywiście panowanie nad sobą może być trudne. Ponieważ ‛ludzka natura jest słaba’, wszyscy popełniamy błędy (Mateusza 26:41, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu). Jednak jeśli szczerze ich żałujemy i robimy wszystko, żeby złe czyny nie weszły nam w nawyk, nasz Stwórca, Bóg Jehowa, będzie wobec nas „miłosierny i łaskawy” (Psalm 103:8). To bardzo pocieszające!

„Gdybyś na przewinienia zważał, Jah, Jehowo, któż by się ostał?” (Psalm 130:3).