Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dzięki dobremu imieniu, czyli opinii, można zdobyć zaufanie i szacunek innych

‛Dobre imię jest cenniejsze od bogactwa’

‛Dobre imię jest cenniejsze od bogactwa’

DOBRE imię, czyli opinia, jest powszechnie cenione — do tego stopnia, że w niektórych krajach prawo zapewnia obywatelom ochronę przed zniesławieniem (słownym, pisemnym lub w mass mediach). Przywołuje to na pamięć pewne starożytne przysłowie: „Dobre imię jest cenniejsze od wielkiego bogactwa, a szacunek — od srebra i złota” (Przysłów 22:1, Edycja Świętego Pawła). Jak można zapracować na dobrą opinię i szacunek innych? Praktyczne podpowiedzi znajdują się w Biblii.

Weźmy na przykład pod uwagę, co powiedziano w Psalmie 15. Na pytanie: „Kto będzie gościem w twoim [Boga] namiocie?”, psalmista odpowiedział: „Ten, kto (...) czyni to, co prawe, oraz mówi prawdę w swoim sercu. Nie rzucił oszczerstwa (...). Towarzyszowi swemu nie uczynił nic złego ani nie podniósł zarzutu przeciwko bliskiemu znajomemu. W jego oczach odrzucony jest każdy, kto zasługuje na wzgardę (...). Przysiągł na swoją szkodę, nic jednak nie zmienia (...). Nie wziął łapówki” (Psalm 15:1-5). Czy nie szanowałbyś człowieka, który kieruje się takimi szlachetnymi zasadami?

Inną cechą, która pomaga zyskać szacunek, jest pokora. W Księdze Przysłów 15:33 czytamy: „Chwałę poprzedza pokora”. Ludzie pokorni widzą, co mogą poprawić, i naprawdę ciężko nad tym pracują. Poza tym jeśli kogoś urazili, chętnie przepraszają (Jakuba 3:2). Natomiast ludzie dumni postępują zupełnie inaczej i łatwo się obrażają. W Księdze Przysłów możemy jeszcze przeczytać: „Pycha poprzedza upadek, a duch wyniosły — potknięcie” (Przysłów 16:18).

A co, jeśli ktoś psuje ci opinię? Czy powinieneś szybko reagować, może nawet w przypływie gniewu? Zadaj sobie pytanie: „Jeżeli będę próbował bronić swojej reputacji, to czy tak naprawdę jeszcze bardziej nie nagłośnię kłamstwa, które o mnie powiedziano?”. Chociaż w pewnych sytuacjach podjęcie działań prawnych może być uzasadnione, Biblia udziela mądrej rady: „Nie podawaj szybko do sądu”, ale raczej „spór z bliźnim załatw polubownie” (Przysłów 25:8, 9, Biblia Tysiąclecia) *. Takie zrównoważone podejście oszczędzi ci też niemałych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Biblia to coś znacznie więcej niż książka na temat religii — to godny zaufania przewodnik życiowy. Każdy, kto stosuje jej mądre rady, rozwija cechy, dzięki którym zyskuje u innych głęboki szacunek oraz dobrą opinię.

^ ak. 5 Inne zasady dotyczące rozwiązywania konfliktów można znaleźć w Ewangelii według Mateusza 5:23, 24 i 18:15-17.