Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Okazuj miłość

Okazuj miłość

Problem

Uprzedzenia nie znikają szybko. Tak jak potrzeba czasu i wysiłku, żeby pozbyć się wirusa, tak samo potrzeba czasu i wysiłku, żeby przezwyciężyć uprzedzenia. Jak możesz się ich wyzbyć?

Zasada biblijna

„Ubierzcie się w miłość, bo jest to doskonała więź jedności” (KOLOSAN 3:14).

Co to oznacza? Robienie miłych rzeczy dla innych zbliża ludzi do siebie. Im więcej miłości okazujesz drugim, tym mniej będziesz uprzedzony. Gdy uczysz się bardziej kochać ludzi, może ci to pomóc przezwyciężać negatywne uczucia, jakie masz w stosunku do nich.

Co można zrobić

Pomyśl o konkretnych sposobach, na jakie możesz okazać miłość ludziom należącym do grupy, którą źle postrzegasz. Nie musi to być nic wyszukanego. Spróbuj zrobić jedną lub więcej z następujących rzeczy:

Z każdym drobnym przejawem miłości będziesz coraz dalej odsuwać się od uprzedzeń

  • Okazuj dobre maniery członkom tej grupy, na przykład przytrzymaj im drzwi albo ustąp miejsca w środkach transportu.

  • Nawiąż krótką rozmowę, nawet jeśli nie mówią płynnie w twoim języku.

  • Bądź cierpliwy, kiedy ich zachowanie wydaje ci się niezrozumiałe.

  • Okazuj im współczucie, kiedy mówią ci o swoich problemach.