Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Relacje z bliskimi

Relacje z bliskimi

Utrzymywanie dobrych relacji z rodziną i z przyjaciółmi jest dla niektórych wyzwaniem. Omówmy kilka zasad biblijnych, które są pomocne w tej dziedzinie.

NIE BĄDŹ SAMOLUBNY

ZASADA BIBLIJNA: „Miejcie na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też sprawy drugich” (Filipian 2:4).

CO TO OZNACZA: Żeby mieć dobre relacje z drugimi, trzeba być nastawionym na dawanie, a nie na branie. Ktoś, kto myśli tylko o sobie, będzie niszczył relacje z innymi. Na przykład samolubny mąż lub żona może z czasem zdradzić współmałżonka. Ponadto nikt nie chce przyjaźnić się z kimś, kto ciągle się przechwala tym, co wie lub co ma. Dlatego w książce Kształtuj swój charakter napisano: „Egocentryzm prowadzi nas w kilku niezbyt fortunnych kierunkach” (D. Brooks, tłum. M. Kowalczyk).

CO MOŻESZ ZROBIĆ:

  • Pomagaj. Prawdziwi przyjaciele ufają sobie i zawsze są gotowi przyjść z pomocą. Pewne badania wskazują, że pomaganie drugim zmniejsza ryzyko depresji oraz pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości.

  • Okazuj empatię. Empatia to odczuwanie czyjegoś bólu w swoim sercu. Dzięki niej będziesz unikał sarkazmu — kąśliwych i ironicznych uwag mających na celu zranienie drugiej osoby.

    Empatia oznacza też tolerancję wobec innych. Pomaga odrzucać uprzedzenia i przyjaźnić się z osobami z różnych kultur i środowisk.

  • Poświęcaj innym czas. Im więcej czasu będziesz spędzał z innymi, tym lepiej ich poznasz. Żeby zyskać prawdziwych przyjaciół, rozmawiaj z ludźmi o rzeczach, które mają dla nich znaczenie. Uważnie ich słuchaj. Okazuj zainteresowanie ich problemami. Jak zauważono w pewnym opracowaniu, „głębokie rozmowy sprawiają, że ludzie są szczęśliwsi”.

MĄDRZE DOBIERAJ SOBIE PRZYJACIÓŁ

ZASADA BIBLIJNA: „Złe towarzystwo narusza dobre obyczaje” (1 Koryntian 15:33, przypis).

CO TO OZNACZA: Ludzie, z którymi spędzasz czas, mają na ciebie ogromny wpływ — dobry albo zły. Socjologowie zgodnie przyznają, że dotyczy to różnych dziedzin życia. Na przykład kiedy otaczasz się ludźmi, którzy palą lub się rozwodzą, też możesz zacząć palić lub myśleć o rozwodzie.

CO MOŻESZ ZROBIĆ: Przyjaźnij się z osobami okazującymi cechy i kierującymi się wartościami, które podziwiasz lub chciałbyś naśladować. Na przykład szukaj towarzystwa ludzi taktownych, szanujących drugich, szczodrych i gościnnych.

INNE ZASADY BIBLIJNE

Oglądaj oparte na Biblii filmy, które pomagają małżeństwom, nastolatkom i dzieciom ulepszać życie rodzinne

NIE RAŃ SŁOWAMI

„Bezmyślne słowa są jak pchnięcia mieczem” (PRZYSŁÓW 12:18).

BĄDŹ SZCZODRY

„Szczodry człowiek będzie miał się dobrze” (PRZYSŁÓW 11:25).

TRAKTUJ INNYCH TAK, JAK SAM CHCIAŁBYŚ BYĆ TRAKTOWANY

„Wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, sami też im czyńcie” (MATEUSZA 7:12).