Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak urządzenia elektroniczne wpływają na twoje dzieci?

Jak urządzenia elektroniczne wpływają na twoje dzieci?

Dzieci świetnie sobie radzą z urządzeniami elektronicznymi. Natomiast dorosłym przychodzi to trudniej. Dlatego młodych nazywa się „cyfrowymi tubylcami”, a dorosłych — „cyfrowymi imigrantami”.

Jednocześnie zauważono, że młode osoby, które spędzają w sieci dużo czasu, często...

  • uzależniają się od swoich urządzeń

  • zaczynają nękać innych w sieci albo same padają ofiarą takiego nękania

  • świadomie lub nieświadomie mają kontakt z pornografią.

 CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

UZALEŻNIENIE

Niektóre zajęcia w sieci — na przykład gry — potrafią bardzo uzależniać. I nie jest to przypadek. „Aplikacje w naszym telefonie są tworzone w taki sposób, żebyśmy nie mogli się od niego oderwać” — podaje książka Reclaiming Conversation (Powrót do konwersacji). Im dłużej korzystamy z aplikacji zawierających reklamy, tym większe zyski przynosimy reklamodawcom.

POMYŚL: Czy twoje dzieci nie są zbyt przywiązane do swoich urządzeń elektronicznych? Jak możesz im pomóc lepiej wykorzystywać czas? (EFEZJAN 5:15, 16).

NĘKANIE W SIECI

W sieci niektórzy ludzie stają się bardziej agresywni, wulgarni i niewrażliwi na cudze uczucia. A to może prowadzić do nękania innych.

W mediach społecznościowych czasami ludzie zachowują się niewłaściwie, bo za wszelką cenę chcą przyciągnąć uwagę drugich. Z kolei inni mogą czuć się lekceważeni i odtrąceni, na przykład gdy widzą, że nie są zapraszani na imprezy.

POMYŚL: Czy twoje dzieci potrafią kulturalnie zachowywać się w sieci? (Efezjan 4:31). Jak reagują, kiedy widzą, że znajomi spędzają czas bez nich?

PORNOGRAFIA

Nieprzyzwoite materiały są w internecie bardzo łatwo dostępne. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, że filtry blokujące różne treści mogą pomóc, ale nie są niezawodne.

Seksting — przesyłanie i odbieranie zdjęć o charakterze seksualnym (zwykle przez telefon) — może mieć konsekwencje prawne. W niektórych krajach zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby zaangażowane w seksting mogą zostać oskarżone o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.

POMYŚL: Jak możesz pomóc swoim dzieciom opierać się presji, żeby oglądać w sieci nieodpowiednie zdjęcia lub je przesyłać? (EFEZJAN 5:3, 4).

 CO MOŻESZ ZROBIĆ

UCZ SWOJE DZIECI

Chociaż „cyfrowi tubylcy” z dużą łatwością posługują się urządzeniami elektronicznymi, to nadal potrzebują szkolenia. W pewnym poradniku zauważono, że niemądrze jest dać dziecku smartfona czy inne urządzenie, zanim pozna zasady, jak z niego rozsądnie korzystać. Byłoby to „tak samo nieodpowiedzialne jak pozwolenie, żeby dziecko skoczyło na główkę do basenu, zanim nauczy się pływać” (Indistractable).

ZASADA BIBLIJNA: „Ucz dziecko, jaką drogą ma iść, a nie zejdzie z niej, nawet gdy się zestarzeje” (PRZYSŁÓW 22:6).

Pomyśl, które z tych pomysłów chciałbyś wprowadzić w życie, albo zapisz własne propozycje.

  • Omówić z dzieckiem, jak zachowywać dobre maniery w internecie.

  • Pomóc dziecku radzić sobie z poczuciem odrzucenia.

  • Zablokować niewłaściwe treści, na ile to tylko możliwe.

  • Co jakiś czas sprawdzać telefon dziecka.

  • Ustalić, ile czasu w ciągu dnia dziecko może spędzać przed ekranem.

  • Zabronić dziecku korzystania z urządzeń elektronicznych w swoim pokoju w nocy.

  • Wprowadzić w rodzinie zasadę „zero urządzeń cyfrowych w czasie posiłków”.