Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Niepokój

Niepokój

Niepokój ma dwa oblicza — może działać zarówno destrukcyjnie, jak i konstruktywnie. Biblia pomaga nam je rozpoznać.

Czy niepokój jest czymś normalnym?

REALIA

Niepokój wiąże się z uczuciem niepewności, nerwowością lub zatroskaniem. Ponieważ żyjemy w niestabilnym świecie, taki stan może od czasu do czasu ogarnąć każdego.

CO MÓWI BIBLIA

Król Dawid zapytał: „Jak długo mam stawiać opór w swej duszy, chować smutek w swym sercu za dnia?” (Psalm 13:2). Co pomagało mu radzić sobie w takich chwilach? Żarliwie modlił się do Boga, całkowicie ufając w Jego lojalną życzliwość (Psalm 13:5; 62:8). Bóg wręcz zachęca, żebyśmy otwarcie dzielili się z Nim zmartwieniami. W Biblii czytamy: „Przerzućcie na niego wszelką waszą troskę, gdyż on się o was troszczy” (1 Piotra 5:7).

Gdy robimy coś dla bliskich, mniej się o nich martwimy

Często jednak możemy zmniejszyć niepokój, podejmując praktyczne działania. Na przykład gdy pisarz biblijny Paweł odczuwał „troskę o wszystkie zbory”, jednocześnie ciężko pracował, by pocieszać i zachęcać osoby, o które się martwił (2 Koryntian 11:28). W tym wypadku niepokój był czymś konstruktywnym, ponieważ motywował Pawła do udzielania drugim niezbędnej pomocy. Podobnie może być z nami. Natomiast gdybyśmy przejawiali obojętność lub apatię, zdradzalibyśmy tym samym brak serdecznej troski o innych (Przysłów 17:17).

„Mając na oku nie tylko osobiste zainteresowanie własnymi sprawami, ale także osobiste zainteresowanie sprawami drugich” (Filipian 2:4).

 Jak sobie radzić z nadmiernym niepokojem?

REALIA

Niejeden człowiek może odczuwać niepokój z powodu dawnych błędów, niepewności finansowej lub dlatego, że martwi się o przyszłość *.

CO MÓWI BIBLIA

Zamartwianie się błędami z przeszłości: W I wieku n.e. niektórzy ludzie — zanim zostali chrześcijanami — byli pijakami, dopuszczali się zdzierstwa, niemoralności i kradzieży (1 Kor. 6:9-11). Zamiast rozpamiętywać przeszłość, zmienili swoje postępowanie, ufając w potęgę miłosierdzia Boga, który chętnie wybacza. W Psalmie 130:4 czytamy: „U ciebie bowiem jest prawdziwe przebaczenie”.

Niepewność jutra: „Nigdy się zatem nie zamartwiajcie o następny dzień”, powiedział Jezus Chrystus, „gdyż następny dzień będzie miał własne zmartwienia” (Mateusza 6:25, 34). Co to może oznaczać? Staraj się zaradzić problemom tylko dnia dzisiejszego. Nie dokładaj sobie zmartwień, zastanawiając się, co przyniesie jutro, bo mogłoby to wypaczyć twój trzeźwy osąd i prowadzić do podjęcia pochopnych decyzji. Warto też pamiętać, że z czasem wiele obaw okazuje się nieuzasadnionych.

Troski finansowe: Pewien mędrzec modlił się: „Nie daj mi ani ubóstwa, ani bogactwa” (Przysłów 30:8). Starał się raczej czerpać zadowolenie z tego, co miał. Takie nastawienie niewątpliwie podoba się Bogu. List do Hebrajczyków 13:5 zachęca: „Prowadźcie życie wolne od umiłowania pieniędzy, zadowalając się tym, co jest obecnie. On [Bóg] bowiem powiedział: ‚Nie pozostawię cię ani nie opuszczę’”. W przeciwieństwie do pieniędzy, które mogą zawieść — co często się zdarza — Bóg nigdy nie zawiedzie tych, którzy Mu ufają i prowadzą proste życie.

„Nie widziałem prawego, który byłby całkowicie opuszczony, ani jego potomstwa, by szukało chleba” (Psalm 37:25).

Czy kiedykolwiek uwolnimy się od niepokoju?

CO MÓWIĄ LUDZIE

„Wkraczamy w nową erę niepokoju” — napisała w 2008 roku dziennikarka Harriet Green w gazecie The Guardian. A w roku 2014 Patrick O’Connor opublikował na łamach The Wall Street Journal artykuł, w którym oświadczył: „Wśród Amerykanów odnotowuje się najwyższy jak dotąd poziom niepokoju”.

CO MÓWI BIBLIA

„Zatroskanie w sercu człowieka przytłacza je, lecz dobre słowo je rozwesela” (Przysłów 12:25). Takim wyjątkowo „dobrym słowem” jest „dobra nowina o królestwie” (Mateusza 24:14). Wspomniane Królestwo, czyli rząd Boży, wkrótce dokona tego, czego sami nigdy byśmy nie osiągnęli — wyeliminuje wszelki niepokój, usuwając jego przyczyny, między innymi choroby i śmierć! „[Bóg] otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Objawienie 21:4).

„Oby Bóg, który daje nadzieję, napełnił was wszelką radością i pokojem dzięki waszej wierze” (Rzymian 15:13).

^ ak. 10 Osoby cierpiące na poważne zaburzenia lękowe zrobią dobrze, gdy skontaktują się z lekarzem. Przebudźcie się! nie zaleca żadnej konkretnej terapii ani metody leczenia.