Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak przybliżyć się do Boga

Jak przybliżyć się do Boga

Nasz Stwórca nie jest jakąś bezosobową siłą. Ma piękne, ujmujące cechy i chce, żebyśmy Go poznali i się do Niego zbliżyli (Jana 17:3; Jakuba 4:8). Dlatego przekazał nam o sobie wiele informacji.

Nasz Stwórca ma imię

„Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią” (PSALM 83:18)

Biblia uczy, że Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem. Stworzył wszechświat i wszystko, co żyje. Tylko On zasługuje na to, żeby Go wielbić (Objawienie 4:11).

Jehowa jest kochającym Bogiem

„Bóg jest miłością” (1 JANA 4:8)

Biblia i to, co Jehowa stworzył, dużo nam mówią o Jego cechach. Najważniejszą z nich jest miłość. Wpływa ona na wszystko, co Bóg robi. Dlatego im więcej dowiadujemy się o Jehowie, tym bardziej Go kochamy.

Jehowa chętnie przebacza

„Jesteś Bogiem, który chętnie przebacza” (NEHEMIASZA 9:17)

Jehowa wie, że jesteśmy niedoskonali. Dlatego kiedy szczerze żałujemy popełnionych błędów i robimy wszystko, żeby ich nie powtarzać, to On jest gotowy nam wybaczyć. Nigdy też nie będzie wracał do grzechów, których dopuściliśmy się w przeszłości (Psalm 103:12, 13).

Jehowa wysłuchuje naszych modlitw

„Jehowa jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają (...). Słyszy ich wołanie o pomoc” (PSALM 145:18, 19)

Jehowa nie wymaga, żebyśmy brali udział w specjalnych obrzędach czy używali jakichś przedmiotów, kiedy Go wielbimy. On słucha naszych modlitw, tak jak kochający rodzice słuchają tego, co mówią do nich dzieci.