Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Co robić, żeby mieć satysfakcję z życia

Co robić, żeby mieć satysfakcję z życia

Wszyscy — osoby w stanie wolnym i małżeństwa, starsi i młodsi — chcą być zadowoleni z życia. Nasz Stwórca też chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Dlatego dał nam wspaniałe rady, które nam w tym pomogą.

Bądź pracowity

„Niech [człowiek] (...) ciężko pracuje, niech wykonuje uczciwą pracę, żeby mieć czym wspierać będących w potrzebie” (EFEZJAN 4:28)

Stwórca zachęca nas, żebyśmy myśleli o pracy pozytywnie. Dlaczego? Bo osoba, która ciężko pracuje, jest w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę, a to daje prawdziwą satysfakcję. Taka osoba może nawet pomagać tym, którzy są w potrzebie. Dobry pracownik jest też zwykle ceniony przez pracodawcę. Ma więc większe szanse na to, że nie straci zatrudnienia. Pismo Święte słusznie mówi, że korzyści z ciężkiej pracy są „darem Bożym” (Kaznodziei 3:13).

Bądź uczciwy

„Jesteśmy przekonani, że mamy czyste sumienie, bo we wszystkim pragniemy postępować uczciwie” (HEBRAJCZYKÓW 13:18)

Człowiek uczciwy ma szacunek do samego siebie, jest spokojniejszy i lepiej śpi. Inni mu ufają i go szanują. Natomiast ludzie nieuczciwi pozbawiają się tych wszystkich korzyści. Poza tym mogą mieć wyrzuty sumienia i żyć w ciągłym strachu, że któregoś dnia ich postępowanie wyjdzie na jaw.

Miej zrównoważony pogląd na pieniądze

„Niech wasze życie będzie wolne od miłości do pieniędzy i bądźcie zadowoleni z tego, co macie” (HEBRAJCZYKÓW 13:5)

Potrzebujemy pieniędzy, żeby kupić jedzenie i inne niezbędne rzeczy. Jednak „miłość do pieniędzy” jest bardzo niebezpieczna. Ktoś, kto kocha pieniądze, większość swojego czasu i energii poświęca na ich zdobywanie. Może to źle się odbić na jego małżeństwie, relacjach z dziećmi, a nawet zdrowiu (1 Tymoteusza 6:9, 10). Pogoń za pieniędzmi może też skłonić kogoś do nieuczciwości. Potwierdza to pewne mądre przysłowie: „Wierny człowiek zyska wiele błogosławieństw, ale kto chce się szybko wzbogacić, nie pozostanie niewinny” (Przysłów 28:20).

Wybierz najlepszą edukację

„Strzeż praktycznej mądrości i umiejętności myślenia” (PRZYSŁÓW 3:21)

Dobra edukacja przygotowuje do dorosłego życia i pomaga stać się odpowiedzialnymi rodzicami. Ale nawet najlepsza edukacja, jaką oferują ludzie, nie zapewni nam wszystkiego, czego potrzebujemy do trwałego szczęścia. Żeby odnieść prawdziwy sukces w każdej dziedzinie życia, potrzebujemy kształcenia, które zapewnia Bóg. Pismo Święte tak mówi o człowieku, który uczy się od Boga: „Powiedzie mu się we wszystkim, czego się podejmie” (Psalm 1:1-3).