Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jaką nadzieję daje nam Stwórca

Jaką nadzieję daje nam Stwórca

Bóg obiecuje, że w niedalekiej przyszłości zaprowadzi ekscytujące zmiany. Usunie cierpienia i sprawi, że ludzie będą prowadzić naprawdę szczęśliwe życie (Psalm 37:11). Dlaczego możemy w to wierzyć? Ponieważ „Bóg to nie człowiek, który kłamie” (Liczb 23:19). Poznaj kilka wspaniałych obietnic naszego Stwórcy.

Bóg usunie złych ludzi

„Gdy niegodziwcy wyrastają jak chwasty i rozkwitają wszyscy dopuszczający się zła, dzieje się tak po to, żeby zostali bezpowrotnie unicestwieni” (PSALM 92:7)

Jak zauważono w poprzednim artykule, na świecie dzieje się coraz więcej złych rzeczy. Nie powinno nas to dziwić. Przecież Biblia w 2 Liście do Tymoteusza 3:1-5 zapowiedziała, że w „dniach ostatnich” ludzie mieli być coraz gorsi. W dniach ostatnich czego? Obecnego świata, czyli ludzi, którzy nie chcą słuchać Boga i zmienić swojego postępowania. Już niedługo Bóg ich usunie. Ocali tych, którzy są Mu posłuszni. „Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze” (Psalm 37:29).

Bóg usunie Szatana

‛Bóg, który daje pokój, wkrótce zmiażdży Szatana’ (RZYMIAN 16:20)

Kiedy źli ludzie, Szatan i demony zostaną usunięci, na całej ziemi wreszcie zapanuje pokój. Nasz Stwórca obiecuje, że nie będzie ‛nikogo, kto by wzbudzał w nas strach’ (Micheasza 4:4).

Bóg usunie choroby i śmierć

„Bóg otrze z (...) oczu [ludzi] wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu” (OBJAWIENIE 21:4)

Cierpienia i choroby się skończą, ponieważ Bóg usunie wszystkie skutki działań Szatana, nieposłuszeństwa Adama i Ewy i naszego grzesznego postępowania. W rezultacie nie będzie nawet śmierci. Ludzie, którzy kochają Stwórcę i Go słuchają, będą żyć wiecznie. Ale gdzie?

Nasz Stwórca przekształci ziemię w raj

„Pustkowie i spieczona ziemia będą się radować, pustynna równina będzie się weselić i rozkwitnie jak krokus” (IZAJASZA 35:1)

Kiedy Bóg usunie złych ludzi, ziemia stanie się rajem! Będzie na niej mnóstwo zachwycających parków i ogrodów, a także pod dostatkiem różnorodnego jedzenia (Psalm 72:16). Nasza planeta będzie tętnić życiem. Oceany, jeziora i rzeki będą krystalicznie czyste. Może nawet słowo „zanieczyszczenie” zniknie z naszego słownictwa! Ludzie pobudują własne domy, w których będą bezpiecznie mieszkać. I nigdy więcej nie będzie bezdomnych, głodnych ani biednych (Izajasza 65:21, 22).

Bóg przywróci zmarłym życie

„Nastąpi zmartwychwstanie” (DZIEJE 24:15)

Czy chciałbyś znowu zobaczyć swoich bliskich, którzy umarli? Wszechmocny Bóg wskrzesi ich do życia w raju na ziemi. Na pewno ich rozpoznasz, a oni rozpoznają ciebie. Wyobraź sobie, jak będziecie się cieszyć! Dlaczego możemy mieć pewność, że ta obietnica się spełni? Ponieważ w Biblii znajdujemy przykłady dzieci i dorosłych, którym przywrócono życie. Co więcej, Jezus wskrzeszał umarłych często na oczach ich rodziny i wielu innych świadków (Łukasza 8:49-56; Jana 11:11-14, 38-44).