Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MOŻESZ RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM

Życie bez stresu jest możliwe

Życie bez stresu jest możliwe

Mądre rady z Biblii mogą nam pomóc uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Sami nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wyeliminować. Ale nasz Stwórca to potrafi. I nawet wyznaczył już kogoś, kto nam w tym pomoże — Jezusa Chrystusa. Już niedługo na skalę ogólnoświatową zrobi on jeszcze więcej wspaniałych rzeczy niż wtedy, kiedy był na ziemi. Na przykład:

JEZUS UZDROWI CHORYCH, TAK JAK ROBIŁ TO W PRZESZŁOŚCI

„Przyprowadzano do niego wszystkich trapionych rozmaitymi dolegliwościami (...), a on ich uzdrawiał” (MATEUSZA 4:24).

JEZUS ZAPEWNI WSZYSTKIM DACH NAD GŁOWĄ I WYŻYWIENIE

„[Poddani Chrystusa] pobudują domy i będą w nich mieszkać, zasadzą winnice i będą jeść ich owoce. Nie będą budować po to, żeby ktoś inny tam zamieszkał, ani sadzić po to, żeby ktoś inny jadł” (IZAJASZA 65:21, 22).

POD WŁADZĄ JEZUSA NA CAŁYM ŚWIECIE ZAPANUJE POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

„Za jego dni rozkwitnie prawy i w pełni będzie panował pokój, dopóki nie przeminie księżyc. Będzie miał poddanych od morza do morza, od Eufratu aż po krańce ziemi. (...) Jego wrogowie będą lizać proch” (PSALM 72:7-9).

JEZUS USUNIE NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

„Ulituje się nad niewiele znaczącymi i biednymi, uratuje biednym życie. Wyratuje ich z ucisku i przemocy” (PSALM 72:13, 14).

JEZUS USUNIE NAWET CIERPIENIA I ŚMIERĆ

„Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu” (OBJAWIENIE 21:4).