Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PROBLEM

Zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa

Zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa

„Dzisiejsze pokolenie korzysta z osiągnięć w dziedzinie techniki, nauki i finansów na niespotykaną dotąd skalę (...). Jednocześnie może okazać się pierwszym pokoleniem, które doprowadzi świat do katastrofy [politycznej, ekonomicznej i ekologicznej]” (The Global Risks Report 2018, Światowe Forum Ekonomiczne).

DLACZEGO WIELU ŚWIATŁYCH LUDZI MARTWI SIĘ O PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI I NASZEJ PLANETY? PRZEANALIZUJMY NIEKTÓRE PROBLEMY, Z KTÓRYMI SIĘ ZMAGAMY.

  • CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ: „Coraz wyraźniej widać, że Internet jest niebezpiecznym miejscem. To raj dla pedofilów, dręczycieli, trolli i hakerów” — napisano w gazecie The Australian. „Kradzież tożsamości jest najszybciej rozprzestrzeniającym się przestępstwem na świecie (...). Internet daje ludziom pole do okazywania najgorszych cech — bezwzględności i okrucieństwa”.

  • NIERÓWNOŚCI EKONOMICZNE: Według ostatniego raportu międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam ośmiu najbogatszych ludzi na świecie posiada tyle samo pieniędzy co 3,6 miliarda najbiedniejszych mieszkańców ziemi. „Niesprawiedliwy system ekonomiczny sprawia, że zamożna elita jeszcze bardziej się bogaci kosztem najbiedniejszych obywateli, głównie kobiet”. Niektórzy uważają, że ten przybierający na sile problem może wywołać niepokoje społeczne.

  • KONFLIKTY I PRZEŚLADOWANIA: Raport Agencji ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) z 2018 roku podaje: „Jesteśmy świadkami największej w historii migracji ludności”. Ponad 68 milionów ludzi musiało zostawić swoje domy, najczęściej z powodu konfliktów lub prześladowań. Według raportu „mniej więcej co dwie sekundy jedna osoba jest zmuszona do migracji”.

  • NISZCZENIE ŚRODOWISKA: „Różne gatunki roślin i zwierząt są zagrożone całkowitym wyginięciem” — zauważono we wspomnianym The Global Risks Report 2018. „Zanieczyszczenie powietrza i wód jest coraz większym zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia”. W wielu krajach gwałtownie spada liczba owadów. A ponieważ zapylają one rośliny, naukowcy ostrzegają przed możliwym „ekologicznym Armagedonem”. W niebezpieczeństwie są też rafy koralowe. Naukowcy szacują, że w ciągu ostatnich 30 lat około połowa raf została zniszczona.

Czy jesteśmy w stanie dokonać zmian, dzięki którym świat będzie bardziej bezpiecznym miejscem? Niektórzy sądzą, że ważna jest odpowiednia edukacja. Ale na czym miałaby ona polegać? Kolejne artykuły pomogą znaleźć odpowiedzi na te pytania.