Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

RZĄD, KTÓRY SPROSTA WYZWANIU

„Pokojowi nie będzie końca”

„Pokojowi nie będzie końca”

Organizacja Narodów Zjednoczonych promuje ideę „globalnego obywatelstwa”, której założeniem jest między innymi zachęcanie do międzynarodowej współpracy, respektowanie praw człowieka i ochrona środowiska. Skąd taka potrzeba? Maher Nasser w czasopiśmie UN Chronicle napisał: „Zmiany klimatu, przestępczość zorganizowana, powiększająca się nierówność, nierozwiązane konflikty, masowa migracja ludzi, światowy terroryzm, choroby zakaźne i podobne zagrożenia nie uznają granic”.

Inni poszli jeszcze dalej, opowiadając się za ideą rządu światowego. Należeli do nich włoski filozof, poeta i polityk Dante (1265-1321) oraz fizyk Albert Einstein (1879-1955). Dante wierzył, że trwały pokój nie jest możliwy w świecie podzielonym politycznie. Zacytował słowa Jezusa Chrystusa: „Królestwo, które jest wewnętrznie podzielone, popadnie w ruinę” (Łukasza 11:17).

Krótko po II wojnie światowej, w trakcie której użyto dwóch bomb atomowych, Einstein napisał w liście otwartym do Zgromadzenia Ogólnego ONZ: „Żeby na ziemi zapanowało prawdziwe bezpieczeństwo, Organizacja Narodów Zjednoczonych musi jak najszybciej zacząć działać na rzecz utworzenia prawdziwego rządu światowego”.

Ale czy politycy wchodzący w skład rządu mającego tak wielką władzę byliby wolni od korupcji, nieudolności i wyzysku? Czy raczej mieliby te same złe skłonności, co wszyscy? Te pytania przywodzą na myśl słowa brytyjskiego historyka Johna Actona, który powiedział: „Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny”.

Żeby zapanował pokój i zgoda, musimy być zjednoczeni. Ale jak to osiągnąć? Czy to w ogóle możliwe? Według Biblii jest to możliwe i rzeczywiście tak będzie. Jak do tego dojdzie? Nie dokona tego rząd światowy składający się z polityków, którzy są podatni na złe wpływy. Dokona tego rząd utworzony przez Boga — jedyną Osobę mającą prawo panować nad ludźmi — rząd, który będzie sprawował władzę w Jego imieniu. Co to za rząd? Biblia podaje nawet jego nazwę: „Królestwo Boże” (Łukasza 4:43).

„NIECH PRZYJDZIE TWOJE KRÓLESTWO”

Kiedy Jezus Chrystus podawał modlitwę wzorcową, powiedział: „Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola (...) na ziemi” (Mateusza 6:9, 10). Jezus miał wtedy na myśli właśnie Królestwo Boże. Ten rząd dopilnuje, żeby na ziemi działa się wola Boga, a nie samolubnych, żądnych władzy ludzi.

Królestwo Boże jest też nazywane „Królestwem Niebios” (Mateusza 5:3). Dlaczego? Chociaż będzie panować nad ziemią, jego siedziba będzie znajdować się nie na ziemi, ale w niebie. Pomyśl, co to oznacza. Ten rząd światowy nie będzie musiał być finansowany przez swoich poddanych. Jaka to będzie wielka ulga dla ludzkości!

Jak na to wskazuje określenie „królestwo”, na czele tego rządu stoi król. Jest nim Jezus Chrystus, który otrzymał władzę od Boga. W Biblii napisano o nim:

  • „Na jego barkach spocznie władza. (...) Jego władza sięgnie wszędzie i pokojowi nie będzie końca” (Izajasza 9:6, 7).

  • „Dano mu władzę, chwałę oraz królestwo, aby służyły mu wszystkie ludy, narody i grupy językowe. Jego panowanie (...) nigdy nie przeminie” (Daniela 7:14).

  • „Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana [Boga] i Jego Chrystusa” (Objawienie 11:15).

Jak wynika z modlitwy wzorcowej podanej przez Jezusa, Królestwo Boże sprawi, że na ziemi wszystko będzie się działo zgodnie z wolą Bożą. Pod jego rządami ludzie nauczą się dbać o naszą planetę, dzięki czemu znowu będzie czysta i będzie na niej obfitowało życie.

Poza tym Królestwo Boże zadba o edukację swoich poddanych. Wszyscy będą się uczyć tych samych wymagań. Nie będzie niezgody ani podziałów. W Księdze Izajasza 11:9 czytamy: „Nie będą wyrządzać szkody ani zła (...), bo wiedza o Jehowie napełni ziemię, tak jak wody wypełniają morze”.

Mieszkańcy ziemi naprawdę będą — tak jak chciałaby tego Organizacja Narodów Zjednoczonych — kochającymi pokój „globalnymi obywatelami”. W Psalmie 37:11 powiedziano: „Będą się rozkoszować obfitym pokojem”. Z czasem takie słowa, jak „przestępczość”, „zanieczyszczenie”, „bieda” i „wojna” wyjdą z użycia. Ale kiedy to się stanie? Kiedy Królestwo Boże zacznie panować? Jak do tego dojdzie? I co trzeba zrobić, żeby zostać jego poddanym? Zobaczmy.