Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Koniec świata

Koniec świata

„Świat przemija i tak jest z jego pragnieniem” — czytamy w Liście 1 Jana 2:17. O jaki „świat” tu chodzi? Kiedy i jak przeminie?

Jaki „świat” się skończy?

CO MÓWI BIBLIA

Ponieważ o świecie tym powiedziano, że żywi ‛pragnienia’, które są sprzeczne z wolą Boga, nie może chodzić o literalną ziemię. Mowa tu raczej o świecie ludzi, którzy lekceważąc Boga, stają się Jego nieprzyjaciółmi (Jakuba 4:4). „Poniosą [oni] karę sądową wiecznej zagłady” (2 Tesaloniczan 1:7-9). Natomiast ci, którzy stosują się do słów Jezusa Chrystusa i „nie są częścią świata”, mają widoki na życie wieczne (Jana 15:19).

Podkreślają to końcowe słowa z Listu 1 Jana 2:17: „Kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki”. Takie osoby będą żyć wiecznie tutaj, na ziemi, o czym czytamy w Psalmie 37:29: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze”.

„Nie miłujcie świata ani tego, co na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości do Ojca” (1 Jana 2:15).

Jak będzie wyglądał koniec świata?

CO MÓWI BIBLIA

Koniec będzie miał dwa główne etapy. Najpierw Bóg zniszczy zorganizowaną religię fałszywą, którą w Biblii przedstawiono jako nierządnicę, nazwaną też „Babilonem Wielkim” (Objawienie 17:1-5; 18:8). Mimo że deklaruje ona wierność Bogu, spoufaliła się ze światowymi przywódcami politycznymi. Ci jednak zwrócą się przeciwko niej. „Znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało [czyli bogactwo], i doszczętnie spalą ją ogniem” (Objawienie 17:16).

Następnie Bóg skieruje uwagę na samych przywódców politycznych — „królów całej zamieszkanej ziemi”. Zostaną oni zgładzeni razem z resztą niegodziwych ludzi w „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”, zwanej Armagedonem (Objawienie 16:14, 16).

„Szukajcie Jehowy, wszyscy potulni ziemi (...). Szukajcie prawości, szukajcie potulności. Zapewne będziecie mogli zostać ukryci w dniu gniewu Jehowy” (Sofoniasza 2:3).

Kiedy nastąpi koniec świata?

CO MÓWI BIBLIA

Koniec nastąpi, gdy ludzkość zostanie w dostatecznej mierze ostrzeżona dzięki prowadzonemu na całym świecie dziełu głoszenia o Królestwie Bożym — ogólnoziemskim rządzie, który zastąpi panowanie człowieka (Daniela 7:13, 14). Jezus powiedział: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Głoszenie, będące wyrazem Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia, stanowi element złożonego znaku wskazującego, że żyjemy w czasie końca. Znak ten obejmuje również wojny między narodami, trzęsienia ziemi, głód i choroby (Mateusza 24:3; Łukasza 21:10, 11).

Poza tym w Biblii opisano cechy społeczeństwa, które miało żyć w „dniach ostatnich”. Czytamy w niej: „Nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach (...), nieposłuszni rodzicom (...), nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci (...), miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga” (2 Tymoteusza 3:1-5) *.

Obecny niegodziwy świat wkrótce przeminie (1 Jana 2:17)

Wszystkie te wspomniane elementy charakteryzują okres, który rozpoczął się w roku 1914 — mniej więcej wtedy, gdy wybuchła I wojna światowa. Ponadto od tego roku wieść o Królestwie Bożym rozgłaszana jest w każdym zakątku ziemi. Z prowadzenia tej działalności znani są Świadkowie Jehowy, co poczytują sobie za wielki przywilej. Nie bez powodu ich główne czasopismo nosi tytuł Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy.

„Stale czuwajcie, gdyż nie znacie ani dnia, ani godziny” (Mateusza 25:13).

^ ak. 14 Więcej informacji znajdziesz w 9 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia?, wydanej przez Świadków Jehowy i dostępnej na stronie www.jw.org.