Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Kiedy choruje ktoś bliski

Kiedy choruje ktoś bliski

„Gdy tata miał wyjść ze szpitala, poprosiliśmy lekarza, żeby przejrzał z nami opis badania krwi. Chociaż lekarz zapewnił nas, że wszystko jest w porządku, życzliwie spełnił naszą prośbę. Ku jego zdziwieniu dwa wyniki przekraczały normę. Przeprosił nas i skontaktował się ze specjalistą. Tata ma się już dobrze. Ale cieszymy się, że zadawaliśmy pytania” (Maribel).

Przed wizytą wypisz objawy i przyjmowane leki

Wizyty u lekarza i pobyt w szpitalu bywają bardzo stresujące. Jak pokazuje sytuacja, w której znalazła się Maribel, wsparcie przyjaciela albo krewnego może się okazać dużą pomocą — a nawet uratować życie. Jak ty mógłbyś pomóc komuś bliskiemu?

Przed wizytą. Pomóż choremu spisać objawy oraz wszystkie przyjmowane przez niego lekarstwa i suplementy. Zanotuj pytania, jakie powinien zadać lekarzowi. Postaraj się, by jak najdokładniej przypomniał sobie różne szczegóły związane z chorobą jego lub członków rodziny. Nie zakładaj, że lekarz o tym wie albo że o to zapyta.

Bądź skoncentrowany, z szacunkiem zadawaj pytania i notuj

Podczas wizyty. Musisz być pewny, że zarówno ty, jak i chory rozumiecie, co mówi lekarz. Zadawaj pytania, ale unikaj kategorycznych stwierdzeń. Pozwól, by chory pytał i mówił za siebie. Bądź skoncentrowany i rób precyzyjne notatki. Pytaj o różne dostępne metody leczenia. W niektórych wypadkach mądrze będzie poradzić choremu, żeby zasięgnął opinii jeszcze innego specjalisty.

Przeanalizuj zalecenia lekarza i sprawdź, co przepisał

Po wizycie. Przeanalizujcie wspólnie rozmowę z lekarzem. Upewnij się, że chory otrzymał właściwe leki. Zachęć go, żeby przyjmował je zgodnie z zaleceniami i natychmiast informował lekarza w razie wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych. Zachęć go też do pielęgnowania pozytywnego nastawienia i do przestrzegania wszystkich dodatkowych zaleceń, takich jak badania kontrolne. Pomóż mu dowiedzieć się więcej o jego schorzeniu.

 W szpitalu

Upewnij się, że wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione

Zachowuj spokój i czujność. Chory, który wybiera się do szpitala, może być zmartwiony i czuć się bezsilny. Twój spokój oraz twoja czujność mogą pomóc wszystkim złagodzić stres, a także uniknąć błędów. Upewnij się, że podczas przyjęcia do szpitala dane pacjenta zostały poprawnie zapisane. Szanuj prawo chorego do podejmowania opartych na rzetelnych informacjach decyzji dotyczących leczenia. Jeżeli stan zdrowia nie pozwala mu dokonywać świadomych wyborów, respektuj jego życzenia wyrażone wcześniej na piśmie oraz wolę jego najbliższych krewnych lub pełnomocnika w sprawie opieki zdrowotnej *.

Z szacunkiem powiedz personelowi o swoich spostrzeżeniach

Przejawiaj inicjatywę. Nie bój się odezwać. Twój budzący szacunek wygląd oraz dobre maniery mogą skłonić personel medyczny do większego interesowania się pacjentem, a nawet zapewnienia mu lepszej opieki. W wielu szpitalach pacjenci doglądani są przez różnych lekarzy. Możesz im pomóc, przekazując, co powiedzieli inni członkowie personelu. Ponieważ znasz chorego, sygnalizuj, jeśli zauważysz jakieś zmiany w jego kondycji fizycznej czy psychicznej.

Rób, co możesz, ale staraj się nie przeszkadzać

Okazuj szacunek i wdzięczność. Członkowie personelu szpitalnego często pracują w stresujących warunkach. Traktuj ich tak, jak sam chciałbyś być traktowany (Mateusza 7:12). Szanuj ich wiedzę i doświadczenie, okazuj zaufanie do ich umiejętności i wyrażaj wdzięczność za wysiłki, jakie podejmują. Takie docenianie będzie dla nich motywacją, by dawali z siebie to, co najlepsze.

Nikt nie może uniknąć chorób. Ale przyjaciel lub krewny, który znalazł się w trudnej sytuacji, może odnieść dużą korzyść z twojego przemyślanego, praktycznego wsparcia (Przysłów 17:17).

^ ak. 8 Przepisy i praktyka w zakresie praw i obowiązków pacjenta różnią się w zależności od miejsca. Upewnij się, że dokumenty zawierające dyspozycje chorego w sprawie opieki medycznej są kompletne i aktualne.