Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Ubóstwo

Ubóstwo

Pomimo szczerych wysiłków, by rozwiązać problem ubóstwa, miliony osób na całym świecie wciąż cierpią niedostatek.

Dzięki czemu biedni mogą być szczęśliwi?

CO MÓWIĄ LUDZIE

Zdaniem wielu szczęście i spełnienie można osiągnąć dzięki dobrobytowi, a rzeczywisty sukces w dużym stopniu zależy od grubości portfela. Jak się uważa, z powodu ograniczonych możliwości kształcenia się czy choćby dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej ubodzy nie mają widoków na szczęśliwe i satysfakcjonujące życie.

CO MÓWI BIBLIA

Według tej Księgi prawdziwe szczęście nie zależy od czyjejś sytuacji finansowej, ale od pomyślności duchowej i więzi ze Stwórcą. W Biblii czytamy: „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej” (Mateusza 5:3). Bez względu na swój status materialny osoby świadome potrzeb duchowych zastanawiają się, jak na różne sprawy patrzy Bóg. To z kolei pobudza je do poznawania nauk biblijnych, które niosą realne pokrzepienie i spokój umysłu. Właśnie na tym polega prawdziwe szczęście.

Ludzie, którzy rozumieją wskazówki biblijne i wprowadzają je w czyn, są lepiej przygotowani do radzenia sobie z ubóstwem. Stronią na przykład od szkodliwych zwyczajów, takich jak używanie tytoniu i nadmierne picie alkoholu. Praktyki te są kosztowne i narażają na wysokie wydatki związane z leczeniem chorób będących następstwem nałogów (Przysłów 20:1; 2 Koryntian 7:1).

Biblia ostrzega też przed rujnującym wpływem chciwości i materializmu (Marka 4:19; Efezjan 5:3). Zawarte w niej rady pomagają unikać trwonienia pieniędzy na hazard oraz stronić od ich umiłowania, które Księga ta nazywa „korzeniem wszelkich szkodliwych rzeczy” (1 Tymoteusza 6:10). W Piśmie Świętym czytamy: „Nawet wtedy, gdy ktoś ma obfitość, jego życie nie zależy od tego, co posiada” (Łukasza 12:15). Innymi słowy, życia nie da się kupić za żadną cenę. Ale stosowanie się do mądrych rad biblijnych nadaje mu sens i przynosi prawdziwe szczęście.

Chociaż ubogim nie jest łatwo zatroszczyć się o pożywienie, odzież i dach nad głową, mogą oni odczuwać dużo radości. Dzieje się tak, gdy pielęgnują zadowolenie wynikające z tego, że podobają się Stwórcy, oraz gdy żyją zgodnie z Jego wolą. Takie osoby przekonują się o prawdziwości biblijnego zapewnienia: „Błogosławieństwo Jehowy — oto, co wzbogaca, a on nie dodaje do niego żadnej boleści” (Przysłów 10:22).

WERSET: „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej” (Mateusza 5:3).

Czy ubóstwo kiedyś się skończy?

CO MÓWI BIBLIA

Pomoc humanitarna w rejonach dotkniętych ubóstwem nie wyeliminowała go całkowicie. W stosownym czasie Bóg zwróci uwagę na to, co leży u podstaw tego problemu — na samolubne skłonności ludzi oraz na rządy dbające jedynie o własne sprawy (Kaznodziei 8:9). Takie rządy zostaną przez Stwórcę usunięte. Jego Królestwo, czyli niebiański rząd, szczodrze i bezstronnie zatroszczy się o wszystkich mieszkańców ziemi. Na temat Władcy Królestwa Bożego, który ze współczuciem zaspokoi potrzeby ubogich, w Biblii powiedziano: „Wyzwoli bowiem biednego wołającego o pomoc (...). Użali się nad maluczkim i biednym, a dusze biednych wybawi” (Psalm 72:12-14).

Ziemia stanie się prawdziwym rajem, w którym każdy będzie miał gdzie mieszkać i co jeść — ubóstwo zniknie bez śladu. W biblijnej Księdze Izajasza Bóg obiecuje swojemu ludowi: „Pobudują domy i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce. (...) Moi wybrani będą w pełni korzystać z dzieła swoich rąk” (Izajasza 65:21, 22). Zamiast z trudem wiązać koniec z końcem, wszyscy będą się cieszyć zapewnionym przez Jehowę dobrobytem, przypominającym „ucztę z potraw obficie nasączonych oliwą” (Izajasza 25:6).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Rozmyślanie o Bożej obietnicy dotyczącej świata wolnego od ubóstwa pokrzepia osoby żyjące w ciężkich warunkach. Upewnia je, że Bóg się o nie troszczy i że kres ich zmagań jest bliski. Koncentrowanie się na tej nadziei może dodać sił do przetrwania obecnych trudności.

WERSET: „Wyzwoli bowiem biednego wołającego o pomoc (...). Użali się nad maluczkim i biednym, a dusze biednych wybawi” (Psalm 72:12, 13).