Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Cudzołóstwo

Cudzołóstwo

Choć wierność małżeńska jest uznawana za bezsprzeczną zaletę, to cudzołóstwo wciąż sieje w wielu rodzinach spustoszenie.

Czym jest cudzołóstwo?

CO MÓWIĄ LUDZIE

W niektórych kulturach stosunki pozamałżeńskie — zwłaszcza gdy dopuszcza się ich mąż — nie są uważane za coś złego. Sporo osób nie traktuje małżeństwa jako nierozerwalnego związku.

CO MÓWI BIBLIA

Ogólnie rzecz biorąc, w Biblii cudzołóstwo odnosi się do dobrowolnych kontaktów seksualnych osoby zamężnej lub żonatej z kimś niebędącym jej partnerem małżeńskim (Hioba 24:15; Przysłów 30:20). Dla Boga jest ono czymś odrażającym. W starożytnym Izraelu karano je śmiercią (Kapłańska 18:20, 22, 29). Także Jezus uczył, że jego naśladowcy muszą wystrzegać się cudzołóstwa (Mateusza 5:27, 28; Łukasza 18:18-20).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Cudzołożnik łamie uroczystą przysięgę, którą złożył swojemu partnerowi w dniu ślubu. ‛Grzeszy również przeciwko Bogu’ (Rodzaju 39:7-9). Cudzołóstwo może bezlitośnie oddzielić dzieci od rodziców. Biblia ostrzega, że ‛Bóg osądzi cudzołożników’ (Hebrajczyków 13:4).

„Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu u wszystkich, a łoże małżeńskie — niczym nie skalane” (Hebrajczyków 13:4).

Czy cudzołóstwo rozwiązuje małżeństwo?

CO MÓWI BIBLIA

Osobie, której partner dopuścił się zdrady, Słowo Boże pozwala rozwiązać małżeństwo (Mateusza 19:9). Oznacza to, że strona niewinna ma prawo zdecydować, czy pozostanie z niewiernym współmałżonkiem, czy się z nim rozwiedzie. Jest to decyzja osobista (Galatów 6:5).

Trzeba jednak pamiętać, że w oczach Boga małżeństwo jest święte i łączy na całe życie (1 Koryntian 7:39). Bóg nienawidzi sytuacji, gdy ktoś dąży do rozwodu z błahych powodów, takich jak niezadowolenie ze związku. Dlatego do decyzji o rozwodzie nie należy podchodzić lekko (Malachiasza 2:16; Mateusza 19:3-6).

„Ja jednak wam mówię, że każdy, kto się rozwodzi ze swą żoną — jeśli nie na podstawie rozpusty — naraża ją na cudzołóstwo” (Mateusza 5:32).

Czy cudzołóstwo jest grzechem niewybaczalnym?

CO MÓWI BIBLIA

Biblia tego nie uczy. Wynika z niej, że Bóg okazuje miłosierdzie osobom skruszonym, które odwracają się od złych czynów — również od cudzołóstwa (Dzieje 3:19; Galatów 5:19-21). Księga ta wprost wspomina o mężczyznach i kobietach, którzy kiedyś cudzołożyli, ale gdy zerwali z takim postępowaniem, stali się przyjaciółmi Boga (1 Koryntian 6:9-11).

Boże miłosierdzie uwidoczniło się w wypadku Dawida, króla starożytnego Izraela. Dopuścił się on cudzołóstwa z żoną jednego ze swoich dowódców (2 Samuela 11:2-4). Biblia jasno stwierdza, że według Boga „to, co uczynił Dawid, było złe” (2 Samuela 11:27). Po otrzymaniu skarcenia okazał on skruchę i uzyskał Boże przebaczenie. Musiał jednak ponieść przykre konsekwencje swojego postępowania (2 Samuela 12:13, 14). Mądry król Salomon oświadczył później, że „kto cudzołoży, jest nierozumny” (Przysłów 6:32, Biblia jerozolimska).

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Jeżeli dopuściłeś się zdrady, musisz zabiegać o wybaczenie u Boga i współmałżonka (Psalm 51:1-5). Naucz się nienawidzić cudzołóstwa, tak jak nienawidzi go Bóg (Psalm 97:10). Bądź zdecydowany wystrzegać się pornografii, fantazji erotycznych, flirtowania oraz wszystkiego, co może wzbudzić w tobie zainteresowanie kimś, kto nie jest twoim partnerem małżeńskim (Mateusza 5:27, 28; Jakuba 1:14, 15).

Jeśli zostałeś skrzywdzony na skutek cudzołóstwa, możesz mieć pewność, że Bóg rozumie twoje uczucia (Malachiasza 2:13, 14). Proś Go o pokrzepienie i troskliwe kierownictwo, a „on cię wesprze” (Psalm 55:22). Jeżeli postanowiłeś przebaczyć współmałżonkowi i pozostać z nim w związku, oboje będziecie musieli ciężko pracować nad odbudowaniem waszych relacji (Efezjan 4:32).

„Jehowa pozwala twemu grzechowi odejść” — powiedział prorok Natan do Dawida, który po cudzołóstwie okazał skruchę (2 Samuela 12:13).