Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Przemoc

Przemoc

Przemoc jest nierozerwalnie związana z historią człowieka. Czy uda się jakoś przerwać to pasmo tragicznych wydarzeń?

Jak na przemoc zapatruje się Bóg?

CO MÓWIĄ LUDZIE

Wiele osób, w tym również religijnych, uważa, że przemoc jest uzasadnioną reakcją na prowokację. A miliony ludzi aprobuje dostępną w mediach rozrywkę, która jest przesiąknięta agresją.

CO MÓWI BIBLIA

Niedaleko Mosulu w północnym Iraku znajdują się ruiny wielkiego niegdyś miasta — Niniwy, stolicy starożytnego imperium asyryjskiego. Bóg zapowiedział, że „Niniwę uczyni bezludnym pustkowiem” — słowa te padły w czasie, gdy była ona jeszcze kwitnącą metropolią (Sofoniasza 2:13). Powiedział też: „Zrobię z ciebie widowisko”. Co Go do tego skłoniło? Niniwa była „miastem rozlewu krwi” (Nahuma 1:1; 3:1, 6). A jak napisano o Jehowie w Psalmie 5:6, „człowiekiem przelewającym krew (...) brzydzi się ”. Ruiny Niniwy są niemym świadectwem tego, że Bóg dotrzymał słowa.

Przemoc pochodzi od kogoś, kto jest arcywrogiem Boga i człowieka — od Szatana Diabła, nazwanego przez Jezusa Chrystusa „zabójcą” (Jana 8:44). Co więcej, „cały świat podlega mocy niegodziwca”, którego cechy są widoczne w nastawieniu ludzi do przemocy; ujawniają się w powszechnej fascynacji, z jaką świat podchodzi do brutalnych treści prezentowanych w środkach masowego przekazu (1 Jana 5:19). Aby podobać się Bogu, musimy pielęgnować nienawiść do przemocy oraz miłość do tego, co On kocha *. Czy jest to możliwe?

‛Jehowa nienawidzi miłującego przemoc’ (Psalm 11:5).

Czy agresywna osoba może się zmienić?

CO MÓWIĄ LUDZIE

Przemoc to nieodłączna cecha natury ludzkiej.

CO MÓWI BIBLIA

„Odrzućcie (...) srogie zagniewanie, gniew, zło, obelżywe słowa i sprośną mowę”. Radzi też: „Zrzućcie starą osobowość razem z jej praktykami i przyodziejcie się w nową osobowość” (Kolosan 3:8-10). Czy Bóg wymaga od nas zbyt wiele? Nie, ponieważ ludzie potrafią się zmienić *. W jaki sposób?

Pierwszy krok polega na zdobyciu dokładnej wiedzy o Bogu (Kolosan 3:10). Kiedy osoba o odpowiednim nastawieniu serca  poznaje wspaniałe zasady i ujmujące przymioty Stwórcy, powodowana miłością przybliża się do Niego i chce sprawiać Mu radość (1 Jana 5:3).

Krok drugi to odpowiedni dobór towarzystwa. „Nie przestawaj z nikim, kto jest skory do gniewu; i nie zadawaj się z mężem miewającym ataki złości, żebyś się nie zapoznał z jego ścieżkami i wręcz nie zastawił sidła na swą duszę” (Przysłów 22:24, 25).

Krok trzeci wiąże się z wyrobieniem sobie właściwego poglądu na przemoc. Dostrzegaj, czym naprawdę jest skłonność do agresji — poważną słabością, która wynika z braku panowania nad sobą. Z drugiej strony ludzie nastawieni pokojowo odznaczają się wewnętrzną siłą. Księga Przysłów 16:32 oznajmia: „Nieskory do gniewu jest lepszy niż mocarz”.

„Dążcie do pokoju ze wszystkimi” (Hebrajczyków 12:14).

Czy przemoc kiedykolwiek się skończy?

CO MÓWIĄ LUDZIE

Przemoc zawsze była, jest i będzie.

CO MÓWI BIBLIA

„I jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca (...). Lecz potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju” (Psalm 37:10, 11). Bóg chce ocalić ludzi potulnych i usposobionych pokojowo, dlatego z miłującymi przemoc postąpi tak, jak ze starożytną Niniwą. Wtedy przemoc już nigdy nie skala ziemi! (Psalm 72:7).

„Łagodnie usposobieni (...) odziedziczą ziemię” (Mateusza 5:5)

To właśnie teraz jest czas na zabieganie o Bożą przychylność i rozwijanie pokojowego usposobienia. W Liście 2 Piotra 3:9 czytamy: „Jehowa (...) jest cierpliwy względem was, ponieważ nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy”.

„Przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze” (Izajasza 2:4).

^ ak. 7 Bóg pozwolił starożytnym Izraelitom na prowadzenie wojen w obronie własnego terytorium (2 Kronik 20:15, 17). Sytuacja jednak się zmieniła, gdy Bóg zakończył swoje przymierze z Izraelem i powołał do istnienia zbór chrześcijański, który nie ma granic.

^ ak. 11 O przeżyciach osób, które zmieniły swoje postępowanie, można przeczytać w artykułach z serii „Biblia pomaga zmienić życie” zamieszczanych w czasopiśmie Strażnica.