Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Hazard

Hazard

Niektórzy uważają hazard za niewinną rozrywkę, a inni — za groźny nałóg.

Czy w hazardzie jest coś złego?

CO MÓWIĄ LUDZIE

Dopóki hazard nie jest zakazany przez prawo, wiele osób traktuje go jako nieszkodliwą zabawę. Z niektórych jego legalnych form — takich jak loterie sponsorowane przez państwo — finansuje się programy przynoszące korzyść społeczeństwu.

CO MÓWI BIBLIA

Księga ta nie zawiera bezpośrednich wzmianek o hazardzie. Ale podane w niej zasady jasno pokazują, co Bóg myśli na ten temat.

Tak naprawdę hazard sprowadza się do zdobywania pieniędzy kosztem drugich, co koliduje z biblijną przestrogą: „Strzeżcie się wszelkiej zachłanności” (Łukasza 12:15). Siłą napędową hazardu jest chciwość. Firmy hazardowe łudzą obietnicami wielkiej wygranej, a pomijają milczeniem znikome szanse na jej zdobycie, bo doskonale zdają sobie sprawę, że marzenia o bogactwie popchną graczy do ryzykowania znacznych sum. Hazard nie pomaga ludziom wystrzegać się chciwości, a wręcz podsyca pragnienie zdobycia łatwych pieniędzy.

Hazard bazuje na realizowaniu na wskroś samolubnego celu: wygrywaniu tego, co inni tracą. Tymczasem Biblia zachęca: „Niech każdy szuka korzyści nie swojej własnej, lecz drugiego” (1 Koryntian 10:24). A jedno z Dziesięciu Przykazań brzmi: „Nie wolno ci pożądać (...) niczego, co należy do twego bliźniego” (Wyjścia 20:17). Kiedy gracz marzy o wygranej, w rzeczywistości ma nadzieję, że innym się nie powiedzie.

Biblia ostrzega również przed wiarą w tajemniczą moc „szczęścia”. W starożytności niektórym Izraelitom brakowało wiary w Boga i dlatego zaczęli ‛zastawiać stół bóstwu szczęścia’. Czy Bóg akceptował oddanie takiemu bóstwu? Nie. Powiedział do nich: „Czyniliście to, co złe w moich oczach, i wybraliście to, w czym nie miałem upodobania” (Izajasza 65:11, 12).

To prawda, że w niektórych częściach świata pieniądze z hazardu są przeznaczane na edukację, rozwój ekonomiczny i różne programy społeczne. Ale to, jak się wykorzystuje te środki, nie zmienia faktu, że zostały uzyskane w sposób propagujący chciwość i samolubstwo oraz upowszechniający pogląd, że można zdobyć coś bez żadnego wysiłku.

„Nie wolno ci pożądać (...) niczego, co należy do twego bliźniego” (Wyjścia 20:17).

 Jak hazard odbija się na graczach?

CO MÓWI BIBLIA

Ostrzega, że „ci, którzy są zdecydowani być bogaci, wpadają w pokusę i sidło oraz wiele nierozumnych i szkodliwych pragnień, pogrążających ludzi w zagładę i ruinę” (1 Tymoteusza 6:9). Hazard opiera się na chciwości, a chciwość jest tak destrukcyjna, że Biblia wymienia ją razem z poważnymi wykroczeniami, których należy się zdecydowanie wystrzegać (Efezjan 5:3).

Ponieważ w hazardzie chodzi głównie o łatwe zyski, podsyca on miłość do pieniędzy, którą Pismo Święte nazywa „korzeniem wszelkich szkodliwych rzeczy”. Może ona zdominować czyjeś życie, przysparzając ciężkich zmartwień i rujnując wiarę w Boga. Biblia obrazowo przedstawia kogoś takiego jako ‛poprzebijanego wieloma boleściami’ (1 Tymoteusza 6:10).

Chciwość jest pożywką dla niezadowolenia — nie pozwala cieszyć się ze swojej sytuacji materialnej i ograbia ze szczęścia. „Kto miłuje srebro, nie nasyci się srebrem, a kto miłuje bogactwo — dochodem” (Kaznodziei 5:10).

Mnóstwo tych, którzy ulegli „czarowi” hazardu, wpadło w pułapkę groźnego uzależnienia. O skali problemu świadczy fakt, że jak się ocenia, w samych Stanach Zjednoczonych są miliony nałogowych graczy.

Pewne przysłowie głosi: „Dziedzictwo z początku nabywa się chciwością, lecz jego przyszłość nie będzie błogosławiona” (Przysłów 20:21). Hazard pogrąża w długach, a nawet kończy się bankructwem. Wielu utraciło przez niego pracę, rodzinę i przyjaciół. Stosowanie się do biblijnych wskazówek pomaga uniknąć problemów związanych z hazardem i prowadzić szczęśliwsze życie.

„Ci, którzy są zdecydowani być bogaci, wpadają w pokusę i sidło oraz wiele nierozumnych i szkodliwych pragnień, pogrążających ludzi w zagładę i ruinę” (1 Tymoteusza 6:9).