Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Wizerunki

Wizerunki

Miliony szczerych ludzi otacza wizerunki czcią religijną. Ale czy ma to podstawy biblijne? Czy podoba się Bogu?

Czy bogobojni Żydzi z czasów biblijnych czcili wizerunki?

„Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im” (Wyjścia 20:4, 5).

W Pismach Hebrajskich, nazywanych też Starym Testamentem, kult wizerunków jest konsekwentnie potępiany.

CO PODAJĄ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA

Według dzieła New Catholic Encyclopedia Żydzi mieli mnóstwo wizerunków religijnych, które „otaczali szacunkiem, uwielbieniem i czcią” *. Jako przykład podano płaskorzeźby owoców, kwiatów i zwierząt, które zdobiły świątynię w Jerozolimie (1 Królów 6:18; 7:36).

CO WARTO WIEDZIEĆ

Wbrew temu, co twierdzi New Catholic Encyclopedia, bogobojni Żydzi nie otaczali czcią płaskorzeźb ani innych wizerunków mających związek ze świątynią. W rzeczywistości Biblia nie zawiera żadnych wzmianek o tym, by którykolwiek z wiernych Bogu Izraelitów wielbił Go za pomocą wizerunków.

CO MÓWI BIBLIA

Bóg za pośrednictwem proroka Izajasza oznajmił: „Chwały mojej nie oddam nikomu innemu ani mej sławy rytym wizerunkom” (Izajasza 42:8).

 Czy pierwsi chrześcijanie używali wizerunków do wielbienia Boga?

„Jakąż ugodę ma świątynia Boża z bożkami? (...) Przestańcie dotykać tego, co nieczyste” (2 Koryntian 6:16, 17).

„Pierwsi chrześcijanie odrzuciliby ze zgrozą propozycję umieszczenia obrazów w ich kościołach, a kłanianie się i modlenie przed wizerunkami uznaliby po prostu za bałwochwalstwo” (J. F. Hurst, History of the Christian Church).

CO PODAJĄ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA

„Obecnie nie ma rozsądnych powodów, by podważać twierdzenie, że wczesnochrześcijańskie praktyki religijne obejmowały posługiwanie się wizerunkami” — oznajmiono w dziele New Catholic Encyclopedia. „Katakumby to istne galerie sztuki wczesnochrześcijańskiej. (...) Tamtejsze kaplice i miejsca pochówku były zdobione nawet wyobrażeniami postaci z mitologii” *.

CO WARTO WIEDZIEĆ

Najstarsze wizerunki odkryte w tych katakumbach — podziemnych korytarzach używanych jako miejsca pochówku — datuje się dopiero na III wiek n.e., czyli na jakieś 200 lat po śmierci Jezusa. A zatem wspomniane w tej encyklopedii „wczesnochrześcijańskie praktyki religijne” wcale nie są tymi najwcześniejszymi — uznawanymi przez uczniów żyjących w I wieku i opisanymi w Chrześcijańskich Pismach Greckich (Nowym Testamencie). Fakt, iż w katakumbach znaleziono tego rodzaju wizerunki, dowodzi jedynie, że do III wieku rzekomi chrześcijanie przejęli od pogan zwyczaj posługiwania się wizerunkami, przypuszczalnie po to, by przyciągnąć nowych wyznawców *.

CO MÓWI BIBLIA

„Uciekajcie od bałwochwalstwa” (1 Koryntian 10:14).

Czy wizerunki można traktować jako zwykłą pomoc w wielbieniu Boga?

„Strzeżcie się bożków” (1 Jana 5:21).

Kult wizerunków to praktyka religijna, która nie znajduje uzasadnienia w Biblii. Dlatego Świadkowie Jehowy nie czczą wizerunków i nie mają ich w swoich domach ani miejscach wielbienia Boga.

CO PODAJĄ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA

„Skoro cześć oddawana wizerunkowi ostatecznie przechodzi na wyobrażoną przez niego osobę, wobec tego taką samą cześć, jaka się należy tej osobie, można okazywać jej wizerunkowi” — informuje New Catholic Encyclopedia.

CO WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy Jezus uczył swoich naśladowców się modlić, nie polecił im, by posługiwali się przy tym wizerunkami. W Chrześcijańskich Pismach Greckich nie znajdujemy żadnej wzmianki o używaniu wizerunków do wielbienia prawdziwego Boga.

CO MÓWI BIBLIA

„Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę” (Mateusza 4:10).

^ ak. 7 Oddawanie takiej czci New Catholic Encyclopedia definiuje jako „akt religijny, element kultu religijnego”.

^ ak. 13 Wizerunki w tym kontekście to obrazy, ikony, posągi, symbole czy inne przedmioty kultu.

^ ak. 14 Posługiwanie się wizerunkami było popularne w wielu starożytnych kulturach, na przykład w Egipcie, Grecji czy Indiach.