Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Rozmyślanie

Rozmyślanie

Czym jest rozmyślanie?

„Rozmyślać będę o wszelkim twym działaniu, a poczynania twe chcę rozważać” (Psalm 77:12).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Rozmyślanie przybiera wiele form. Niektóre z nich, na przykład różnego rodzaju medytacje, sięgają korzeniami starożytnych religii Wschodu. „Umysł musi być pusty, żeby jasno widzieć” — powiedział pewien myśliciel. Jego słowa odzwierciedlają pogląd, że opróżnianie umysłu przez skupianie się na pewnych słowach czy obrazach to droga do wewnętrznego spokoju, do jasności umysłu i duchowego oświecenia.

CO MÓWI BIBLIA

Biblia przywiązuje do rozmyślania dużą wagę (1 Tymoteusza 4:15). Nie zachęca jednak do medytacji, które mają związek z opróżnianiem umysłu albo powtarzaniem pewnych słów czy zwrotów, jak to jest w mantrze. Zachęca raczej do celowego rozważania budujących tematów, takich jak Boże przymioty, normy lub dzieło stwórcze. „Rozmyślałem o całym twym działaniu; chętnie zajmowałem się dziełem twych rąk” — modlił się oddany Bogu psalmista (Psalm 143:5). Powiedział również: „Kiedy wspomnę o tobie na swym posłaniu, podczas straży nocnych rozmyślam o tobie” (Psalm 63:6).

 Jaki pożytek możesz odnieść z rozmyślania?

„Serce prawego rozmyśla, żeby odpowiedzieć, lecz usta niegodziwych tryskają tym, co złe” (Przysłów 15:28).

CO MÓWI BIBLIA

Wartościowe rozmyślanie wzbogaca nasze wnętrze, pomaga nam trzymać na wodzy emocje i daje siłę moralną — a wszystko to uwidacznia się w naszej mowie i zachowaniu, bo przydaje nam wnikliwości i zrozumienia (Przysłów 16:23). Takie rozmyślanie pomaga więc prowadzić szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. O człowieku, który regularnie rozmyśla, w Psalmie 1:3 powiedziano: „Stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie i którego listowie nie usycha; a wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie”.

Rozmyślanie pomaga nam również polepszyć zdolność pojmowania i pamięć. Zilustrujmy to przykładem: Kiedy badamy jakiś aspekt dzieła stwórczego albo zgłębiamy jakiś temat biblijny, dowiadujemy się wielu interesujących rzeczy. Ale dopiero gdy rozmyślamy nad tymi rzeczami, potrafimy dostrzec zależności między nimi oraz połączyć je z tym, czego dowiedzieliśmy się wcześniej. W ten sposób tak jak stolarz, który surowym materiałom potrafi nadać kształt i stworzyć z nich piękny budynek, tak my dzięki rozmyślaniu potrafimy zestawić ze sobą fakty i stworzyć z nich spójną konstrukcję.

Dlaczego rozmyślanie należy ukierunkować?

„Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne. Któż może je poznać?” (Jeremiasza 17:9).

CO MÓWI BIBLIA

„Z wnętrza, z serca ludzi, wychodzą szkodliwe rozważania: rozpusty, złodziejstwa, morderstwa, cudzołóstwa, pożądania, niegodziwości, podstęp, rozpasanie, zawistne oko, (...) brak rozsądku” (Marka 7:21, 22). A zatem rozmyślanie — tak jak ogień — musi być pod kontrolą! W przeciwnym razie niestosowne myśli mogłyby stać się pożywką dla szkodliwych pragnień, a te z kolei mogłyby wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do złego postępowania (Jakuba 1:14, 15).

W związku z tym Biblia zachęca, żeby rozważać to, co ‛prawdziwe, prawe, nieskalanie czyste, miłe, o czym mówi się dobrze, co jest cnotą i rzeczą chwalebną’ (Filipian 4:8, 9). Gdy napełniamy swój umysł takimi wartościowymi myślami, zaowocuje to pięknymi przymiotami, ujmującą mową i serdecznymi relacjami z innymi (Kolosan 4:6).