Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Rasizm

Rasizm

Skąd się wzięły rasy ludzkie?

„Adam nazwał swą żonę imieniem Ewa, gdyż miała się stać matką wszystkich żyjących” (Rodzaju 3:20).

CO MÓWIĄ EKSPERCI

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) „wszyscy ludzie należą do jednego gatunku i wywodzą się z tego samego pnia” (Deklaracja w sprawie rasy i uprzedzeń rasowych, rok 1978).

CO MÓWI BIBLIA

Bóg stworzył dwoje ludzi, Adama i Ewę, i powiedział im: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją” (Rodzaju 1:28). W ten sposób zostali oni rodzicami całej ludzkości. Później niemal wszyscy ludzie zginęli w potopie, ale cztery małżeństwa ocalały — Noe z żoną oraz ich trzech synów z żonami. Z Biblii wynika, że wszyscy wywodzimy się właśnie od synów Noego (Rodzaju 9:18, 19).

 Czy jakaś rasa jest lepsza od innych?

„[Bóg] z jednego człowieka uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby zamieszkiwały na całej powierzchni ziemi” (Dzieje 17:26).

CO MÓWIĄ NIEKTÓRZY

W XX wieku wiele grup przyjęło ideologie rasistowskie. Na przykład naziści utrzymywali, że wyższość jednej rasy nad drugą ma uzasadnienie biologiczne. Z drugiej strony przytoczony wcześniej dokument UNESCO uznaje ‛jednorodność rodzaju ludzkiego, a co za tym idzie, równość wszystkich istnień ludzkich’.

CO MÓWI BIBLIA

Dziejach Apostolskich 10:34, 35 czytamy: „Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe”. Z tego powodu nikt nie ma prawa stawiać jednej rasy ponad inną.

Jezus ustanowił wzór postępowania dla chrześcijan, kiedy powiedział swoim uczniom: „Wszyscy jesteście braćmi” (Mateusza 23:8). Modlił się, żeby jego naśladowcy byli zjednoczeni, żeby osiągnęli „doskonałą jedność”, a nie żeby byli podzieleni (Jana 17:20-23; 1 Koryntian 1:10).

Czy rasizm kiedykolwiek się skończy?

„Stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie utwierdzona (...) i popłyną ku niej wszystkie narody” (Izajasza 2:2).

CO SĄDZĄ NIEKTÓRZY

Biorąc pod uwagę ciągłe napięcia na tle rasowym, ludzie w wielu krajach nie dostrzegają znaczącego postępu w walce z rasizmem. Niektórzy dochodzą do wniosku, że równość rasowa jest nieosiągalna.

CO MÓWI BIBLIA

Bóg nie będzie tolerował nienawiści rasowej bez końca. Przeciwnie, pod panowaniem Jego Królestwa mężczyźni i kobiety „ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków” będą Mu służyć w jedności, okazując sobie nawzajem prawdziwą miłość (Objawienie 7:9). Królestwo Boże to nie jakiś abstrakcyjny stan serca, ale rząd, który zaprowadzi na ziemi gruntowne zmiany. A wtedy spełni się zamierzenie Boże wobec naszej planety i wszyscy ludzie będą żyć w świecie wolnym od barier na tle rasowym *.

^ ak. 15 Więcej informacji można znaleźć w 3 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).