Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI

Prawdziwa historia stwarzania

Prawdziwa historia stwarzania

MILIARDY ludzi czytało lub słyszało biblijną relację o początkach wszechświata. Relacja ta, mająca 3500 lat, zaczyna się dobrze znanymi słowami: „Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię”.

Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że pod wpływem przywódców chrześcijaństwa, w tym kreacjonistów i innych fundamentalistów, powstały rozmaite opowieści dotyczące stwarzania, które wypaczyły to, co naprawdę mówi Biblia. Historie te pozostają w jawnej sprzeczności z faktami naukowymi. Chociaż nie mają nic wspólnego z Biblią, to skłoniły niektórych do odrzucenia relacji biblijnej, do uznania jej za zwykłą legendę.

Prawdziwa historia stwarzania opisana w Biblii jest najczęściej pomijana. To wielka szkoda, ponieważ Księga ta podaje bardzo logiczne i wiarygodne wyjaśnienie dotyczące początków wszechświata. Co więcej, jest ono zgodne z odkryciami naukowymi. To, co Biblia naprawdę mówi o stwarzaniu, może cię mile zaskoczyć!

STWÓRCA, KTÓRY SAM NIE ZOSTAŁ STWORZONY

Podstawą biblijnej relacji o stwarzaniu jest fakt, że istnieje Istota Najwyższa, Bóg Wszechmocny, który wszystko stworzył. Kim On jest i co wiemy o Jego naturze? Biblia wyjawia, że całkowicie różni się On od bóstw znanych z głównych nurtów kulturowych i religijnych. Ale choć jest Stwórcą wszechrzeczy, większość ludzi ma o Nim znikomą wiedzę.

 • Bóg jest konkretną osobą, a nie jakąś nieokreśloną siłą pozbawioną osobowości, bez celu przemieszczającą się po wszechświecie. Myśli, żywi uczucia i realizuje cele.

 • Bóg dysponuje nieograniczoną mocą i mądrością. Nie dziwi więc złożoność widoczna w całym dziele stwórczym, szczególnie w organizmach żywych.

 • Bóg stworzył wszelką materię. Nie może więc mieć fizycznego ciała, bo musiałoby się ono składać z czegoś, co sam stworzył. Oznacza to, że ma On naturę duchową, a nie materialną.

 • Istnienia Boga nie ogranicza czas. On zawsze był i zawsze będzie. A zatem nie został przez nikogo stworzony.

 • Bóg ma imię, które w Biblii występuje tysiące razy. To imię brzmi Jehowa.

 • Jehowa Bóg kocha ludzi i troszczy się o nich.

 JAK DŁUGO BÓG STWARZAŁ WSZECHŚWIAT?

Biblia mówi, że Bóg stworzył „niebiosa i ziemię”. Ta ogólna wypowiedź nie wskazuje jednak, jak długo trwało stwarzanie ani w jaki sposób został ukształtowany wszechświat. Co więc powiedzieć o rozpowszechnionym poglądzie kreacjonistów, że Bóg stworzył wszechświat w ciągu sześciu 24-godzinnych dni? Koncepcja ta, zdecydowanie odrzucona przez naukowców, wynika z błędnego zrozumienia relacji biblijnej. Zobaczmy, czego naprawdę uczy Biblia.

Biblia nie popiera twierdzenia kreacjonistów i innych fundamentalistów, że poszczególne dni stwarzania trwały 24 godziny

 • Biblia nie popiera twierdzenia kreacjonistów i innych fundamentalistów, że poszczególne dni stwarzania trwały 24 godziny.

 • Biblia często używa określenia „dzień” w odniesieniu do różnych okresów czasu. W niektórych wypadkach nie precyzuje ich długości. Jednym z takich przykładów jest właśnie relacja o stwarzaniu zapisana w biblijnej Księdze Rodzaju.

 • Zgodnie ze sprawozdaniem biblijnym każdy z sześciu dni mógł trwać tysiące lat.

 • Zanim rozpoczął się pierwszy dzień stwarzania, Bóg powołał do istnienia wszechświat, w tym Ziemię, na której nie było jeszcze życia.

 • Najwyraźniej poszczególne dni stwarzania były długimi okresami, w czasie których Jehowa Bóg przygotowywał Ziemię na mieszkanie dla człowieka.

 • Biblijna relacja o stwarzaniu nie stoi w sprzeczności z opiniami naukowców dotyczącymi wieku wszechświata.

CZY BÓG POSŁUŻYŁ SIĘ EWOLUCJĄ?

Wiele osób niewierzących Biblii opowiada się za teorią, że organizmy żywe powstały z pozbawionych życia substancji chemicznych w nieznanych i przypadkowych procesach. W pewnym momencie rzekomo pojawiły się samopowielające się organizmy przypominające bakterie, które ostatecznie przekształciły się w znane dzisiaj gatunki. To by sugerowało, że zadziwiająco skomplikowane istoty ludzkie w rzeczywistości ewoluowały z bakterii.

Za teorią ewolucji opowiada się również wielu tych, którzy uważają Biblię za Słowo Boże. Wierzą oni, że pierwsza iskra życia na Ziemi pochodziła od Boga, który następnie po prostu monitorował proces ewolucyjny i być może nim sterował. Pogląd taki jest jednak sprzeczny z Biblią.

Relacja biblijna o stwarzaniu jest zgodna z obserwacjami naukowymi, które wskazują, że zmiany następowały w obrębie rodzajów

 • Zgodnie z relacją biblijną Jehowa Bóg stworzył wszystkie podstawowe rodzaje roślin i zwierząt, a także doskonałego mężczyznę i doskonałą kobietę, którzy byli świadomi swego istnienia i zdolni do przejawiania miłości, mądrości i sprawiedliwości.

 • W obrębie poszczególnych rodzajów roślin i zwierząt stworzonych przez Boga zachodziły zmiany. W rezultacie powstały znane dzisiaj gatunki, które w wielu wypadkach znacząco się od siebie różnią.

 • Relacja biblijna o stwarzaniu jest zgodna z obserwacjami naukowymi, które wskazują, że zmiany następowały w obrębie rodzajów.

 STWÓRCA WIDOCZNY W DZIELE STWÓRCZYM

W połowie XIX wieku brytyjski biolog Alfred Russel Wallace zgodził się z Karolem Darwinem, że zmiany ewolucyjne są wynikiem doboru naturalnego. Ale nawet ten znany ewolucjonista podobno powiedział: „Ci, którzy mają oczy, by widzieć, i umysły nawykłe do rozmyślań, w najdrobniejszych komórkach, w krwi, na całej Ziemi i w usianym gwiazdami wszechświecie (...) dostrzegają inteligentne i celowe działanie; gdzie jest słowo, tam jest Umysł”.

Już wieleset lat przed Wallace’em w Biblii zauważono: „Albowiem jego [Boga] niewidzialne przymioty — jego wiekuista moc i Boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione” (Rzymian 1:20). Od czasu do czasu warto poświęcić chwilę i zastanowić się nad cudowną złożonością, jaką można podziwiać w naturze — począwszy od pojedynczego źdźbła trawy, a skończywszy na niezliczonych ciałach niebieskich. Przyglądając się dziełu stwórczemu, daje się zauważyć Stwórcę.

Ale może sobie myślisz: „Jeśli istnieje kochający Bóg, który wszystko stworzył, to dlaczego pozwala nam cierpieć? Czy opuścił swoje ziemskie stworzenia? Co przyniesie przyszłość?”. W Biblii można znaleźć wiele innych pomijanych milczeniem prawd — prawd, których większość ludzi nie zna, ponieważ zostały niejako przysypane ludzkimi koncepcjami i poglądami religijnymi. Świadkowie Jehowy, wydawcy tego czasopisma, chętnie pomogą ci poznać nieskażone prawdy biblijne i dowiedzieć się więcej o Stwórcy oraz o przyszłości Jego ziemskich stworzeń.