Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Stwarzanie

Stwarzanie

Czy Bóg stworzył Ziemię po prostu w ciągu sześciu 24-godzinnych dni, jak twierdzą niektórzy kreacjoniści?

„Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię” (Rodzaju 1:1).

CO MÓWI BIBLIA

Bóg stworzył wszechświat, w tym Ziemię, w nieokreślonej przeszłości — jak czytamy w Księdze Rodzaju 1:1, było to „na początku”. Współczesna nauka potwierdza, że wszechświat miał początek. Według najnowszych ocen naukowców istnieje prawie 14 miliardów lat.

Biblia mówi również o sześciu ‛dniach’ stwarzania. Jednak nic nie wspomina, że były to dni 24-godzinne (Rodzaju 1:31). W gruncie rzeczy używa słowa „dzień” w odniesieniu do różnych okresów czasu. Na przykład cały okres stwarzania nazywa „dniem, w którym Jehowa Bóg uczynił ziemię i niebo” (Rodzaju 2:4). Najwidoczniej ‛dni’ stwarzania trwały wiele tysięcy lat (Psalm 90:4).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Fałszywe poglądy kreacjonistów mogłyby cię skłonić do odrzucenia całej Biblii. Z drugiej strony jeśli Księga ta zawiera wiarygodną relację o stwarzaniu, możesz odnieść korzyść z tej składnicy „praktycznej mądrości” (Przysłów 3:21).

 Czy Bóg posłużył się ewolucją do stworzenia życia na Ziemi?

„I przemówił Bóg: ‚Niech ziemia wyda żyjące dusze według ich rodzajów’” (Rodzaju 1:24).

CO MÓWI BIBLIA

Bóg nie stworzył jakiejś prostej formy życia, żeby potem przekształcała się w bardziej złożone formy. Stworzył raczej podstawowe ‛rodzaje’ złożonych form życia — roślin i zwierząt — które następnie rozmnażały się „według rodzaju swego” (Rodzaju 1:11, 21, 24). W rezultacie tego procesu, który trwa po dziś dzień, Ziemia została napełniona tymi samymi rodzajami żywych organizmów, które Bóg stworzył na początku (Psalm 89:11).

Biblia nie precyzuje, jak duże zmiany mogą zachodzić w obrębie danego rodzaju, kiedy zwierzęta krzyżują się ze sobą lub adaptują do środowiska naturalnego. Chociaż niektórzy uważają takie przystosowanie za formę ewolucji, to w jego wyniku nie powstał jeszcze żaden nowy rodzaj. Współczesne badania przemawiają za tym, że mimo upływu bardzo długiego czasu podstawowe kategorie roślin i zwierząt niewiele się zmieniły.

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Zgodność Biblii z nauką w kwestii podstawowych rodzajów organizmów żywych potwierdza jej wiarygodność w innych aspektach, takich jak historia czy proroctwa.

Skąd się wziął budulec wszechświata?

„Moje ręce rozpostarły niebiosa” (Izajasza 45:12).

CO MÓWI BIBLIA

Bóg dysponuje nieograniczoną mocą, czyli energią (Hioba 37:23). To godne uwagi, ponieważ naukowcy odkryli, że energię można przekształcić w materię. W Biblii czytamy, że to Bóg jest Źródłem „dynamicznej energii”, dzięki której powstał wszechświat (Izajasza 40:26). Obiecuje On używać tej mocy, by Jego dzieła stwórcze istniały bez końca. Biblia tak mówi o Słońcu, Księżycu i gwiazdach: „[Bóg] sprawia, że trwają na zawsze, po czas niezmierzony” (Psalm 148:3-6).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Astronom Allan Sandage powiedział kiedyś: „Nauka nie potrafi dać odpowiedzi na najważniejsze pytania. W momencie, gdy zapytasz, dlaczego jest coś, a nie nic, wykraczasz poza możliwości nauki”. Biblia nie tylko opisuje stwarzanie w sposób, który harmonizuje z nauką, ale też odpowiada na pytania, na które nauka nie jest w stanie — na przykład jakie jest zamierzenie Boże wobec naszej planety i ludzkości *.

^ ak. 16 Więcej informacji można znaleźć w 3 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).