Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Obserwujemy świat

Obserwujemy świat

Afryka subsaharyjska

„Tylko 38 procent dzieci poniżej piątego roku życia ma akt urodzenia” — podaje raport UNICEF-u dotyczący Afryki subsaharyjskiej. Tymczasem w niektórych rejonach świata „rejestracja narodzin uprawnia dzieci do korzystania z opieki zdrowotnej i edukacji, jak również do spadku po rodzicach” — wyjaśnia Elke Wisch, zastępca dyrektora regionalnego UNICEF-u we wschodniej i południowej Afryce.

Włochy

Jak wynika z pewnego sondażu, wśród włoskich nastolatków najpowszechniejszy jest strach przed cyberprzemocą. W grupie wiekowej od 12 do 17 lat boi się tego 72 procent ankietowanych. To o wiele większy odsetek w porównaniu z tymi, którzy obawiają się narkotyków (55 procent), molestowania przez dorosłych (44 procent) lub zarażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową (24 procent).

Japonia

Według gazety The Japan Times młodzi Japończycy coraz częściej rezygnują z awansu w miejscu pracy. Czterdzieści procent z nich narzeka na nieetyczne postępowanie i powszechność nieuczciwych praktyk. Wielu pracowników nie czuje się na siłach, żeby wyrazić swoją opinię lub swobodnie porozmawiać z przełożonymi. W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, które były przywiązane do swoich pracodawców, obecnie 60 procent młodych pracowników po prostu utrzymuje się na posadzie w nadziei, że znajdzie coś lepszego.

Brazylia

W Brazylii od roku 1980 do 2010 blisko 800 000 osób zginęło od strzału z broni palnej. Ponad 450 000 ofiar było między 15 a 29 rokiem życia. Analiza ostatnich przestępstw pokazuje, że częstą przyczyną zabójstw są kłótnie domowe, konflikty z sąsiadami, zazdrość i sprzeczki między kierowcami.