Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Seks przedmałżeński

Seks przedmałżeński

Czy w seksie przedmałżeńskim jest coś złego?

„To jest wolą Bożą (...), abyście się powstrzymywali od rozpusty” (1 Tesaloniczan 4:3).

CO MÓWIĄ LUDZIE

W niektórych kręgach kulturowych przyzwala się na kontakty seksualne bez ślubu, jeśli tylko obie strony są dorosłe i wyrażają na to zgodę. Gdzieniegdzie akceptuje się pewne formy intymnej zażyłości także między nastolatkami.

CO MÓWI BIBLIA

Pozamałżeńskie kontakty seksualne Biblia często nazywa „rozpustą”. Bóg oczekuje, że Jego czciciele będą ‛powstrzymywać się od rozpusty’ (1 Tesaloniczan 4:3). Jest ona równie poważnym grzechem jak cudzołóstwo, spirytyzm, pijaństwo, bałwochwalstwo, morderstwo czy kradzież (1 Koryntian 6:9, 10; Objawienie 21:8).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Biblia ostrzega, że ‛Bóg osądzi rozpustników’ (Hebrajczyków 13:4). Ale co ważniejsze, przez trzymanie się Jego norm moralnych możemy dowieść swojej miłości do Niego (1 Jana 5:3). Bóg Jehowa błogosławi ludziom, którzy posłusznie przestrzegają Jego przykazań (Izajasza 48:18).

 Czy wszelkie formy kontaktów intymnych bez ślubu są niemoralne?

„Rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wśród was wspominane” (Efezjan 5:3).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Wielu uważa, że jeżeli między osobami niebędącymi małżeństwem nie dochodzi do stosunku płciowego, to inne kontakty erotyczne nie są niczym zdrożnym.

CO MÓWI BIBLIA

Wśród niemoralnych praktyk obok rozpusty wymienia ona „nieczystość” i „rozpasanie” (2 Koryntian 12:21). Jasno więc widać, że oprócz współżycia seksualnego istnieją inne formy kontaktów intymnych, które — jeśli mają miejsce poza małżeństwem — obrażają Boga.

W odniesieniu do wszelkich form kontaktów seksualnych Biblia wskazuje jednoznacznie, że są one zarezerwowane dla mężczyzny i kobiety w obrębie małżeństwa. Ale Słowo Boże potępia też „zachłanną żądzę seksualną” (1 Tesaloniczan 4:5). Jak to rozumieć? Zilustrujmy to przykładem: Dziewczyna i chłopak mogą postanowić, że nie będą ze sobą współżyć. Nie odczuwają jednak oporu przed innymi formami intymnej bliskości. Przez takie postępowanie kalają się „zachłanną żądzą seksualną” — żądzą czegoś, do czego nie mają prawa. I właśnie taka chciwa żądza jest w Biblii napiętnowana (Efezjan 5:3-5).

Jak ustrzec się niemoralności?

„Uciekajcie od rozpusty” (1 Koryntian 6:18).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Według Biblii ci, którzy uprawiają seks przedmałżeński, narażają się na utratę przyjaźni z Bogiem (Kolosan 3:5, 6).

CO MÓWI BIBLIA

Księga ta radzi ‛uciekać od rozpusty’ (1 Koryntian 6:18). A zatem chcąc zachować czystość moralną, musimy trzymać się jak najdalej od wszystkiego, co mogłoby nas skusić do niemoralności (Przysłów 22:3). Powinniśmy na przykład unikać bliskich znajomości z ludźmi, którzy lekceważą Boże zasady dotyczące życia płciowego. „Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry, lecz kto się zadaje z głupcami, temu źle się powiedzie” — ostrzega Biblia (Przysłów 13:20).

Do złamania zasad może też kogoś popchnąć karmienie umysłu niemoralnymi treściami (Rzymian 8:5, 6). Tak więc mądrze jest wystrzegać się materiałów muzycznych, filmowych, drukowanych czy jakichkolwiek innych, które ukazują współżycie w wypaczony sposób lub zachęcają do zachowań seksualnych ubliżających Bogu (Psalm 101:3).