Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Szatan

Szatan

Czy Szatan jest realną osobą?

„Pradawny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, (...) wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię” (Objawienie 12:9).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Niektórzy uważają, że Szatan Diabeł nie jest osobą, lecz jakimś abstrakcyjnym pierwiastkiem zła tkwiącym w człowieku.

CO MÓWI BIBLIA

Szatan to konkretna osoba. To zbuntowany anioł, istota duchowa, która przeciwstawia się Bogu. Biblia nazywa Szatana „władcą tego świata” (Jana 12:31). Aby osiągnąć swoje cele, posługuje się on „kłamliwymi znakami” i „zwodzeniem” (2 Tesaloniczan 2:9, 10).

W Biblii opisano rozmowę, jaka odbyła się w niebie między Szatanem a Bogiem. Gdyby Szatan był tylko symbolem tkwiącego w każdym zła, oznaczałoby to, że Bóg — który jest doskonały i nieskalany — rozmawiał z niegodziwą cząstką samego siebie, a to przecież niemożliwe! (Powtórzonego Prawa 32:4; Hioba 2:1-6). Nie ulega wątpliwości, że Szatan jest realną osobą, a nie uosobionym złem.

JAKI TO MA ZWIĄZEK Z TOBĄ?

Szatan ma swoje powody, by wmawiać ludziom, że jest postacią fikcyjną. Przypomina przestępcę, który ukrywa swoją tożsamość, żeby móc dalej potajemnie prowadzić nieczyste interesy. Chcąc chronić się przed Szatanem, musisz przede wszystkim uznać jego istnienie.

 Gdzie przebywa Szatan?

„Biada ziemi (...), ponieważ zstąpił do was Diabeł” (Objawienie 12:12).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Wielu wierzy, że Szatan mieszka w ognistym piekle gdzieś w czeluściach ziemi. Zdaniem innych tkwi on w złych ludziach.

CO MÓWI BIBLIA

Szatan to istota duchowa, żyje więc w sferze niewidzialnej dla oczu ludzkich. Przez pewien czas mógł się poruszać po siedzibie Boga i wiernych aniołów (Hioba 1:6). Później jednak został stamtąd wypędzony i obecnie jego działalność — a także działalność innych niegodziwych istot duchowych — jest ograniczona do ziemi (Objawienie 12:12).

Czy chodzi o jedno konkretne miejsce na naszej planecie? Na przykład w Biblii można przeczytać o starożytnym Pergamonie, że tam „mieszka Szatan” (Objawienie 2:13). Jednak określenie to jest aluzją do szatańskich kultów bujnie krzewiących się w tym mieście. Szatan nie jest związany z jednym punktem na naszym globie. Przeciwnie, Biblia wskazuje, że należą do niego „wszystkie królestwa zamieszkanej ziemi” (Łukasza 4:5, 6).

Czy Szatan może krzywdzić ludzi lub mieć nad nimi władzę?

„Cały świat podlega mocy niegodziwca” (1 Jana 5:19).

CO MÓWI BIBLIA

Większa część ludzkości ulega zwodniczemu wpływowi Szatana i w ten sposób poddaje się pod jego władzę (2 Koryntian 11:14). Pomaga to zrozumieć, dlaczego ludzkie wysiłki mające na celu poprawę warunków na świecie nie dają oczekiwanych efektów.

Biblia donosi też o skrajnych sytuacjach, kiedy to Szatan lub inni zbuntowani aniołowie przejmowali kontrolę nad poszczególnymi ludźmi i krzywdzili ich fizycznie (Mateusza 12:22; 17:15-18; Marka 5:2-5).

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Moc Szatana nie musi budzić w tobie lęku. Aby się nie dostać pod jego wpływ czy władzę, dowiedz się, w jaki sposób manipuluje on ludźmi — tak byś ‛nie był nieświadomy jego zamysłów’ (2 Koryntian 2:11). W zdobyciu niezbędnej wiedzy o metodach działania Szatana i uchronieniu się przed krzywdą z jego strony pomoże ci czytanie Biblii.

Pozbądź się wszelkich przedmiotów mających związek z demonami (Dzieje 19:19). Mogą to być amulety, a także materiały drukowane, filmy, utwory muzyczne bądź aplikacje komputerowe propagujące spirytyzm lub wróżenie.

„Przeciwstawcie się Diabłu”, podpowiada Biblia, „a ucieknie od was” (Jakuba 4:7). Usłuchanie tej mądrej rady może cię ochronić przed machinacjami Szatana (Efezjan 6:11-18).