Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Natura Boga

Natura Boga

Jakie ciało ma Bóg?

„Bóg jest Duchem” (Jana 4:24).

CO MÓWI BIBLIA

Księga ta opisuje Boga jako istotę duchową (2 Koryntian 3:17). Nieporównanie góruje On nad nami i jest poza zasięgiem naszych zmysłów. W Liście 1 do Tymoteusza 1:17 został nazwany „Królem Wieczności, niezniszczalnym, niewidzialnym”. Ponadto w Biblii czytamy: „Boga nikt nigdy nie widział” (1 Jana 4:12).

Stwórca tak bardzo nas pod każdym względem przewyższa, że w ogóle nie jesteśmy w stanie Go sobie wyobrazić. W Księdze Izajasza 40:18 zapytano: „Do kogo przyrównacie Boga i jakie podobieństwo możecie z nim zestawić?”. W porównaniu z Wszechmocnym niknie nawet materialne niebo, którym tak się zachwycamy (Izajasza 40:22, 26).

Jednak pewne rozumne stworzenia widzą Boga i mogą rozmawiać z Nim niejako twarzą w twarz. Jak to możliwe? One również są istotami duchowymi i przebywają w dziedzinie duchowej (1 Królów 22:21; Hebrajczyków 1:7). O tych nadludzkich istotach, nazywanych też aniołami, Jezus Chrystus powiedział: „Zawsze wpatrują się w oblicze mego Ojca, który jest w niebie” (Mateusza 18:10).

 Czy Bóg jest wszędzie?

„Macie więc modlić się w ten sposób: ‚Nasz Ojcze w niebiosach’” (Mateusza 6:9).

CO MÓWI BIBLIA

Słowo Boże nie uczy, że Bóg jest wszechobecny, czyli że znajduje się o każdej porze w każdym miejscu — jak gdyby był jakąś bezosobową siłą. Przeciwnie, w myśl wypowiedzi Jezusa z Ewangelii według Mateusza 6:9 oraz 18:10 Bóg jest konkretną osobą — „Ojcem” — i przebywa w „niebiosach”, w swoim „ustalonym miejscu zamieszkania” (1 Królów 8:43).

Pod koniec ziemskiego życia Jezus oznajmił: „Opuszczam świat, a idę do Ojca” (Jana 16:28). Gdy Chrystus umarł jako człowiek i zmartwychwstał do życia duchowego, wstąpił „do samego nieba, żeby się teraz na naszą rzecz ukazywać przed osobą Boga” (Hebrajczyków 9:24).

Znajomość tych faktów dotyczących Boga ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Po pierwsze, skoro Bóg jest realną osobą, to możemy coraz lepiej Go poznawać i się do Niego przybliżać (Jakuba 4:8). Po drugie, prawda o Bogu chroni nas przed fałszywymi praktykami religijnymi, takimi jak kult martwych wizerunków i innych przedmiotów. W Liście 1 Jana 5:21 znajdujemy wezwanie: „Dziateczki, strzeżcie się bożków”.

Co to znaczy, że ludzie zostali stworzeni na obraz Boży?

„Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę” (Rodzaju 1:27).

CO MÓWI BIBLIA

Człowiek ma wszczepioną zdolność do naśladowania Bożych przymiotów, takich jak miłość, sprawiedliwość czy mądrość. Biblia otwarcie zachęca: „Stańcie się naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i dalej chodźcie w miłości” (Efezjan 5:1, 2).

Bóg obdarzył nas też wolną wolą, dzięki czemu możemy opowiadać się po stronie dobra i w najróżniejszy sposób okazywać innym miłość (1 Koryntian 13:4-7). Potrafimy działać kreatywnie, rozkoszować się pięknem i podziwiać świat wokół nas. A co jeszcze ważniejsze, mamy potrzeby duchowe — naturalne pragnienie zdobywania wiedzy o Stwórcy i Jego zamierzeniu (Mateusza 5:3).

Jak prawda biblijna może ci pomóc? Im lepiej poznajemy i naśladujemy Boga, tym bardziej dostosowujemy swoje życie do Jego woli. W rezultacie zaznajemy więcej radości, odczuwamy niekłamaną satysfakcję i spokój wewnętrzny (Izajasza 48:17, 18). Bóg wie, że Jego ujmujące cechy poruszają serca szczerych ludzi i przyciągają ich do Niego, a to z kolei otwiera przed nimi widoki na życie wieczne (Jana 6:44; 17:3).