Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TROCHĘ HISTORII

Cyrus Wielki

Cyrus Wielki

W nocy z 5 na 6 października 539 roku p.n.e. Babilon, stolicę imperium babilońskiego, spotkało coś z pozoru niemożliwego. Tamtej pamiętnej nocy miasto to zostało pokonane przez wojska Medów i Persów pod wodzą perskiego króla Cyrusa, zwanego też Cyrusem Wielkim. Zastosował on sprytną strategię.

JAK CYRUS ZDOBYŁ BABILON

W pewnej książce czytamy: „Kiedy Cyrus postanowił zaatakować Babilon, owo miasto było już najbardziej liczącą się metropolią Bliskiego Wschodu — a może nawet całego świata” (S. Crompton, Ancient World Leaders — Cyrus the Great). Babilon położony był nad Eufratem, którego wody wypełniały też fosę wokół potężnych murów. Skomplikowany system obronny sprawiał, że miasto wydawało się nie do zdobycia.

Nieco dalej w górze Eufratu żołnierze Cyrusa zmienili bieg rzeki, tak iż poziom wody w mieście opadł. Następnie korytem rzeki dotarli aż do bram miejskich, które pozostawiono otwarte, i zajęli stolicę niemal bez walki. Według historyków greckich Herodota i Ksenofonta mieszkańcy czuli się za swoimi fortyfikacjami tak pewnie, że tej nieszczęsnej nocy wielu z nich, nie wyłączając samego króla, oddawało się świętowaniu! (Zobacz ramkę  „Pismo na ścianie”). Podbój dokonany przez Cyrusa stanowił spełnienie niezwykłych proroctw biblijnych.

Zdobycie Babilonu przez Cyrusa zostało przepowiedziane w Biblii

 ZADZIWIAJĄCE PROROCTWA

Na szczególną uwagę zasługują proroctwa spisane przez Izajasza, ponieważ wyprzedzały one wydarzenia mniej więcej o dwa stulecia — Cyrus miał się urodzić dopiero jakieś 150 lat później! Przyjrzyjmy się tym proroczym zapowiedziom:

CUDOWNE OSWOBODZENIE

Wcześniej, w roku 607 p.n.e., wojska babilońskie spustoszyły Jerozolimę, a większość ocalałych uprowadziły do niewoli. Na jak długo? Bóg oznajmił: „Gdy się dopełni siedemdziesiąt lat, rozliczę się za przewinienie z królem Babilonu i z owym narodem (...) i uczynię z niej [ziemi Chaldejczyków] bezludne pustkowia po czas niezmierzony” (Jeremiasza 25:12).

Jak już wspomniano, Cyrus zdobył Babilon w roku 539 p.n.e. Wkrótce potem oswobodził Żydów, którzy zaczęli powracać do ojczyzny w roku 537 p.n.e. — dokładnie po 70 latach od pójścia na wygnanie (Ezdrasza 1:1-4). Jeśli chodzi o Babilon, z czasem stał się ‛bezludnym pustkowiem’, jawnym dowodem precyzyjności proroctw biblijnych.

DLACZEGO WARTO SIĘ TYM INTERESOWAĆ?

Pomyśl: W Biblii przepowiedziano 1) 70-letnie wygnanie Żydów, 2) zdobycie Babilonu przez Cyrusa i najważniejsze szczegóły jego strategii oraz 3) ostateczne spustoszenie Babilonu. Informacje podane z takim wyprzedzeniem nie mogły pochodzić od żadnego śmiertelnika! Logiczny jest następujący wniosek: „Proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z woli człowieka, lecz ludzie mówili od Boga” (2 Piotra 1:21). Z pewnością warto więc brać pod uwagę to, co ma do powiedzenia ta Księga.

^ ak. 36 Słowa te odnoszą się do jednostek wagowo-pieniężnych. Szersze wyjaśnienia na ten temat można znaleźć w 7 rozdziale książki Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! (wydawnictwo Świadków Jehowy).