Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Zdrowie

Zdrowie

Czy Bóg interesuje się tym, jak traktujemy własne ciało i zdrowie?

„Nie bywaj wśród upijających się winem, wśród obżerających się mięsem” (Przysłów 23:20).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Biblia nie jest poradnikiem medycznym ani nie reguluje wszystkich aspektów ludzkich zachowań. Pozwala jednak spojrzeć na zdrowie z Bożego punktu widzenia, a to z całą pewnością wyjdzie nam na pożytek.

CO MÓWI BIBLIA

Aby poznać Boży punkt widzenia na tę sprawę, dobrze jest prześledzić różne wersety biblijne. Na przykład Biblia potępia popadanie w szkodliwe skrajności, takie jak pijaństwo albo obżarstwo (Przysłów 23:20). Prawo Boże dane starożytnym Izraelitom zawierało przepisy, które ograniczały rozprzestrzenianie się chorób, a niekiedy także ich powstawanie. Dodatkowo podawało konkretne wskazówki, jak zapobiegać wypadkom (Powtórzonego Prawa 22:8). Nie ulega wątpliwości, że Biblia zachęca nas, byśmy dbali o siebie i rozsądnie chronili swoje zdrowie.

 Jak Biblia wyjaśnia przyczynę chorób?

„Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć” (Rzymian 5:12).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Niejeden uważa choroby za niefortunny efekt ewolucji. Inni dopatrują się w nich działania tajemniczych sił, na przykład złych duchów.

CO MÓWI BIBLIA

Według tej Księgi chorujemy dlatego, że nasi prarodzice, Adam i Ewa, zbuntowali się przeciw Bogu (Rzymian 5:12). Przedtem cieszyli się doskonałym zdrowiem. Wiedzieli jednak, że jeśli odrzucą Bożą opiekę, czeka ich śmierć (Rodzaju 2:16, 17). Nie bacząc na to, świadomie zniszczyli przyjaźń łączącą ich z Bogiem i w rezultacie utracili doskonałość *.

Pierwsi ludzie przekazali niedoskonałą naturę swoim potomkom. Dlatego mimo usilnej walki z chorobami wciąż na nie zapadamy.

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Biblia uczy, że w końcu będziesz mógł rozkoszować się doskonałym zdrowiem w raju na ziemi — ale musisz pojednać się z Bogiem, przestrzegając Jego mądrych zasad (Izajasza 33:24). Bóg obiecuje usunąć ból, choroby i śmierć (Objawienie 21:3, 4).

Czy Biblia odradza korzystanie z opieki medycznej?

„Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający” (Mateusza 9:12).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Niektórzy opowiadają się raczej za uzdrawianiem wiarą (zwanym też uzdrawianiem duchowym) niż za medycyną konwencjonalną.

CO MÓWI BIBLIA

Bóg pozwalał, żeby wśród Jego ludu z czasów biblijnych były osoby zapewniające pomoc medyczną (Rodzaju 38:28; Kolosan 4:14). Biblia w żaden sposób nie sugeruje, że ma On coś przeciwko stosowaniu roślin leczniczych, maści, diet czy innych sposobów ratowania zdrowia. Jezus przyznał, że „zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający” (Mateusza 9:12).

Słowo Boże nie zachęca jednak do zabiegania o zdrowie za wszelką cenę. Nie popiera na przykład praktykowanego dziś uzdrawiania wiarą. Bóg nie akceptuje żadnych metod leczenia mających związek z okultyzmem (Galatów 5:19-21). W razie choroby rozsądek nakazuje bezzwłocznie skorzystać z odpowiedniej opieki medycznej, jeśli tylko jest dostępna.

^ ak. 10 Użyte w tym artykule słowa „doskonały” i „doskonałość” odnoszą się do stanu, w jakim Bóg stworzył pierwszych ludzi — stanu wolnego od chorób i śmierci.