Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Biblia — Księga dokładnych proroctw (część 7)

„Nadejdzie koniec”

Biblia — Księga dokładnych proroctw (część 7)

W ośmioczęściowym cyklu omawiamy niezwykłą cechę Biblii — zawarte w niej proroctwa. Artykuły te pomagają znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Czy proroctwa biblijne to po prostu dzieło genialnych ludzkich umysłów? Czy raczej noszą znamiona Boskiego natchnienia? Na co wskazują dowody?

CZY nie oburza cię gnębienie i wyzyskiwanie ludzi przez skorumpowane rządy? Czy nie jesteś zbulwersowany, obserwując, jak świat biznesu wzbogaca zamożnych kosztem biednych? Czy nie denerwuje cię, gdy duchowni łupią swoje owieczki i nauczają wierutnych kłamstw? Jeśli tak, na pewno ucieszysz się, że również Biblia potępia takie praktyki. W artykule tym rozważymy: 1) proroctwa biblijne zapowiadające kres bezprawia i złych ludzi oraz 2) powód, dla którego proroctwa te zasługują na całkowite zaufanie.

Kres zła

W poprzednim artykule z tego cyklu omówiliśmy podany przez Jezusa złożony „znak” świadczący o zbliżaniu się końca obecnego systemu światowego. Znak ten obejmuje rozgłaszanie wszędzie dobrej nowiny o Królestwie Bożym — czyli rządzie Bożym, który wkrótce obejmie władzę nad całą ziemią (Daniela 2:44; Mateusza 24:3, 14). Gdy dzieło to zostanie zakończone, wtedy zgodnie z zapowiedzią Jezusa „nadejdzie koniec”. Choć może się to wydawać zaskakujące, najpierw Bóg przystąpi do usunięcia zniesławiającej Go religii fałszywej. Biblia ukazuje ją jako nierządnicę i nazywa „Babilonem Wielkim” (Objawienie 17:1, 5; zobacz ramkę  „Czym jest Babilon Wielki”).

Proroctwo 1:

„Jej [metropolii Babilon Wielki] plagi nadejdą, śmierć i żałość, i klęska głodu, i zostanie  doszczętnie spalona ogniem, ponieważ silny jest Jehowa Bóg, który ją osądził” (Objawienie 18:2, 8).

Spełnienie: W Biblii wyjawiono, że w wyznaczonym przez siebie czasie Bóg pobudzi siły polityczne świata do wystąpienia przeciw Babilonowi Wielkiemu i zniszczenia tej nierządnicy. Siły te „sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało” (Objawienie 17:16). Innymi słowy, obnażą jej niegodziwy charakter i zagarną nieprzebrane bogactwa. Będzie zniszczona szybko i tak doszczętnie, że nie pozostanie po niej ani śladu (Objawienie 18:21).

Przywódcy polityczni zapewne uznają, że działają z własnej inicjatywy — ale spełnienie tego zadziwiającego proroctwa potwierdzi, że zagłada Babilonu Wielkiego pochodzi od Boga. On ‛włoży to do ich serc, żeby wykonali jego myśl’ (Objawienie 17:17).

Proroctwo 2:

„Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo (...). Zmiażdży ono wszystkie owe [ludzkie] królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44).

Spełnienie: Po unicestwieniu religii fałszywej Bóg zajmie się innymi organizacjami — ze świata polityki i biznesu — a także złymi ludźmi (Przysłów 2:22; Objawienie 19:17, 18). ‛Doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’, tak jak właściciel mieszkania eksmituje lokatorów niszczących jego własność. Bóg zgładzi też tych, którzy szerzą na ziemi przemoc i upadlające praktyki seksualne (Objawienie 11:18; Rzymian 1:18, 26-29).

A kto ocaleje? W Biblii znajdujemy następującą odpowiedź: „Potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce  rozkoszować obfitością pokoju” (Psalm 37:11; 72:7).

Czy tym biblijnym obietnicom można zaufać? Czy można mieć pewność, że Bóg naprawdę położy kres złu i cierpieniom i zachowa przy życiu ludzi prawych? Jak najbardziej!

Proroctwa biblijne są godne zaufania

Królestwo Boże położy kres wszystkim religiom fałszywym, skorumpowanym rządom i chciwemu światu biznesu

Świadkowie Jehowy wierzą, że autorem Biblii jest Jehowa Bóg i że spełni On każdą swoją obietnicę (2 Tymoteusza 3:16). Czy ta wiara ma realne podstawy?

Jeśli od lat serdecznie przyjaźnisz się z kimś, kto nigdy cię nie okłamał, to czy nie uwierzyłbyś mu, gdyby obiecał zrobić dla ciebie coś dobrego i obietnica ta leżałaby w granicach jego możliwości? A przecież Bóg nieporównanie przewyższa każdego człowieka, z którym moglibyśmy się przyjaźnić — On po prostu „nie może kłamać!” (Tytusa 1:2).

Bogu wcale nie podoba się ślepa wiara czy łatwowierność. Nic więc dziwnego, że pod Jego natchnieniem spisano liczne proroctwa biblijne, które tylko On sam, jako Wszechmocny, był w stanie spełnić. W pierwszych sześciu częściach niniejszego cyklu omówiono wiele takich proroctw wraz z opisami ich niezwykłego urzeczywistnienia się. Możemy więc w pełni ufać, że Bóg zrealizuje też zapowiedzi dotyczące przyszłości, łącznie ze wspomnianymi w tym artykule.

Stwórca z całą pewnością położy kres religii fałszywej, ciemięskim rządom oraz chciwemu światu biznesu. Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co nastąpi później? Zagadnieniem tym zajmiemy się w ostatnim artykule z tego cyklu.