Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Biblijny punkt widzenia

Czy gwiazdy mają wpływ na nasze życie?

Czy gwiazdy mają wpływ na nasze życie?

Czy on mnie kocha?

Czy to dobry dzień na podróż?

Czy dostanę tę pracę?

WIELU ludzi uważa, że w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania pomocna jest astrologia *. Ale czy gwiazdy rzeczywiście mają wpływ na nasze życie? Czy mogą nam wyjawić jakieś szczegóły dotyczące przyszłości albo nas samych? Co na to Biblia?

Czy nasza przyszłość jest zapisana w gwiazdach?

Niektórzy twierdzą, że nie da się uniknąć przeznaczenia. Są zdania, że przyszłość jest z góry ustalona, a gwiazdy mogą ją odsłonić. Ale Biblia mówi coś zupełnie innego. Według niej Bóg daje ludziom możliwość wyboru, co oznacza, że nasza przyszłość w pewnym stopniu zależy od nas samych. Na przykład narodowi izraelskiemu oznajmił On: „Położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz więc życie, abyś mógł pozostać przy życiu, ty i twoje potomstwo” (Powtórzonego Prawa 30:19).

W ten sposób Jehowa Bóg wyraźnie pokazał Izraelitom, że na swoją przyszłość sami mają znaczący wpływ. Jeżeli będą słuchać Jego przykazań, zaznają błogosławieństw. Jeśli  zaś okażą nieposłuszeństwo, ściągną na siebie poważne kłopoty.

Pomyśl: Czy miałoby sens zachęcanie Izraelitów do wybrania życia, gdyby przyszłość każdego z nich była już zapisana w gwiazdach? I czy w ogóle byłoby to uczciwe, gdyby Bóg rozliczał swoich sług z czynów, na które nie mają żadnego wpływu?

Biblia stawia sprawę jasno: nasze życie zależy od podejmowanych przez nas decyzji, a nie od gwiazd (Galatów 6:7).

Czy gwiazdy mogą oddziaływać na naszą osobowość?

Większość astrologów nie akcentuje zbytnio roli przeznaczenia. „Mamy władzę nad swoim losem” — twierdzi jeden z nich. Dodaje jednak: „Z drugiej strony data urodzenia nie pozostaje bez wpływu na naszą osobowość”. Wielu ludzi myśli podobnie. Uważają, że skoro gwiazdy i planety oddziałują na Ziemię fizycznie, to z pewnością mają także wpływ metafizyczny. Jakie wyjaśnienia w tej sprawie zawiera Biblia?

Księga ta nie jest podręcznikiem naukowym, omawiającym drobiazgowo każdy element ludzkiego ciała czy też całego wszechświata. Niemniej wyjaśnia ona, w jakim celu Jehowa stworzył ciała niebieskie. W Księdze Rodzaju 1:14, 15 czytamy: „Bóg rzekł: ‚Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata (...) i aby świeciły nad ziemią’” (Biblia Tysiąclecia).

Pomyśl: Gdyby Bóg tak zaprojektował gwiazdy, żeby oddziaływały na naszą osobowość, to czy nie powiadomiłby nas o tym?

Podsumujmy te rozważania: gwiazdy są elementem Bożego dzieła stwórczego, ale nie wywierają wpływu na naszą osobowość.

Wiarygodne źródło informacji

Nie ma w tym nic złego, że pragniemy dowiedzieć się czegoś o przyszłych wydarzeniach albo zrozumieć samych siebie. Ale to nie gwiazd powinniśmy się radzić, szukając tego rodzaju informacji.

Jehowa przedstawia się jako „Ten, który od początku oznajmia zakończenie” (Izajasza 46:10). Na pewno zrealizuje On powzięty przez siebie zamysł (Izajasza 55:10, 11). To właśnie dzięki czytaniu Biblii możemy poznać Jego zamierzenie. Ta starożytna święta Księga wyjaśnia także, dlaczego cierpimy i jak Bóg położy kres złu (2 Piotra 3:13; Objawienie 21:1-4) *.

Nie ma też lepszego przewodnika od Biblii, gdy chodzi o pomoc w dokładniejszym poznaniu samego siebie i pracy nad własną osobowością. Dlaczego? Ponieważ jej lektura pozwala nam dokonać uczciwej samooceny. Na przykład czytamy tam, że Jehowa Bóg jest „miłosierny”, „nieskory do gniewu” i „gotów przebaczać” (Wyjścia 34:6; Psalm 86:5). A jak jest z nami? Biblia może ujawnić nasz błędny sposób myślenia i pokazać, w jakich dziedzinach powinniśmy nad sobą pracować.

Tak więc informacji o sobie i swojej przyszłości nie wyczytamy z gwiazd. Mądrzej jest zasięgać rad w Piśmie Świętym, które jest „natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania” (2 Tymoteusza 3:16, 17).

^ ak. 6 Astrologia zajmuje się badaniem położenia Słońca, Księżyca, planet i gwiazd i opiera się na przekonaniu, że ciała niebieskie mają wpływ na człowieka i że mogą mu pomóc lepiej zrozumieć samego siebie.

^ ak. 19 Boże zamierzenie co do ziemi omówiono szerzej w trzecim rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia?, wydanej przez Świadków Jehowy.