Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Biblijny punkt widzenia

„Prawda was wyzwoli” — jak to rozumieć?

„Prawda was wyzwoli” — jak to rozumieć?

MILIONY ludzi uważa się za wolnych, choć w rzeczywistości wcale tak nie jest. Na przykład wielu tkwi w niewoli przesądów. Inni lękają się umarłych i próbują ich przebłagać kosztownymi ofiarami. Jeszcze inni przesadnie boją się śmierci, bo nie wiedzą, co się wówczas dzieje z człowiekiem. Czy można się uwolnić od takich obciążeń natury psychicznej, emocjonalnej, a nawet finansowej? Oczywiście. Z wyżej przytoczonych słów Jezusa Chrystusa wynika, że kluczem do takiej wolności jest poznanie prawdy. Ale jakiej prawdy? Czy chodzi o prawdę w sensie ogólnym, czy o jakiś szczególny rodzaj prawdy?

Syn Boży rozwiał wątpliwości co do tego, gdy powiedział: „Jeżeli pozostajecie w moim słowie, (...) poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jana 8:31, 32). „Słowo” Jezusa, czyli jego nauki, można znaleźć w Biblii.

Kiedy Jezus zapewnił: „Prawda was wyzwoli”, nawiązał przede wszystkim do uwolnienia od grzechu i śmierci. Ale poznanie prawdy zawartej w Słowie Bożym uwalnia nas także od przesądów, strachu przed umarłymi oraz nadmiernego lęku przed śmiercią. Jak się to dzieje?

1. Uwolnienie od przesądów. Wielu ludzi wierzy, że pewne rzeczy i liczby przynoszą pecha. Są też tacy, którzy przed podjęciem ważnej decyzji wypatrują pomyślnej wróżby, analizują horoskopy lub zasięgają rady u medium spirytystycznego.

Jak prawda biblijna wyzwala? W dawnych czasach nawet niektórzy członkowie ludu Bożego byli przesądni, i to do tego stopnia, że oddawali zabobonną cześć „bóstwu szczęścia” i „bóstwu przeznaczenia”. Jak zapatrywał się na to Jehowa Bóg? Oznajmił: „Czyniliście to, co złe w moich oczach” (Izajasza 65:11, 12). Podobne odczucia miał w stosunku do ludzi szukających wskazówek u spirytystów: „Kto zasięga rady u medium spirytystycznego (...) jest obrzydliwością dla Jehowy” (Powtórzonego Prawa 18:11, 12).

Przesądy, a także kontakty ze spirytystami wywierają na człowieka zgubny wpływ, ponieważ zaliczają się do „machinacji Diabła”, którego Jezus nazwał „ojcem kłamstwa” (Efezjan 6:11; Jana 8:44). Gdybyś chciał się kogoś poradzić w jakiejś ważnej sprawie, to czy zwróciłbyś się do kłamcy? Na pewno nie! Dlatego postąpisz słusznie, jeśli będziesz się wystrzegać wszystkiego, co ma związek z „ojcem kłamstwa”.

Do podejmowania właściwych decyzji życiowych niezbędna jest mądrość oparta na dokładnej znajomości zarówno zasad biblijnych, jak i Bożego zamierzenia wobec ludzkości. W Księdze Przysłów 2:6 czytamy: „Jehowa daje mądrość; z jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie”.

2. Uwolnienie od strachu przed umarłymi. Niektórzy wierzą, że „duchy” zmarłych przodków mogą wywierać wpływ na świat żywych. Aby zjednać przychylność tych „duchów”, składają im różne ofiary. Na sfinansowanie takich ofiar, jak również wystawnych ceremonii, ludzie zaciągają nieraz spore długi.

Jak prawda biblijna wyzwala? Z Biblii dowiadujemy się prawdy na temat stanu umarłych. Na przykład o pewnym zmarłym Jezus powiedział, że ‛śpi’ (Jana 11:11, 14). Co znaczą te słowa? Wyjaśnienie znajdujemy w Księdze Kaznodziei 9:5: „Żyjący są świadomi tego, że  umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego”. Zmarły jest zupełnie pozbawiony świadomości, jak ktoś pogrążony w głębokim śnie. Odszedł w niebyt, a zatem nie może nam już ani pomóc, ani zaszkodzić.

Jednak niektórzy twierdzą, że kontaktowali się z umarłymi. Jak to możliwe? Również na to pytanie odpowiada Biblia. Wyjawia ona, że na początku dziejów ludzkich część aniołów zbuntowała się przeciw Bogu (2 Piotra 2:4). Te złe duchy, zwane demonami, usiłują zwieść ludzi (1 Tymoteusza 4:1). Robią to na przykład przez podszywanie się pod zmarłego, aby w ten sposób uwiarygodnić kłamstwo, że on dalej żyje — w innej formie lub w innym świecie.

3. Uwolnienie od nadmiernego lęku przed śmiercią. W Biblii śmierć trafnie nazwano nieprzyjacielem (1 Koryntian 15:26). Słusznie zatem się jej boimy i staramy się ten moment jak najbardziej odwlec. Śmierć nie musi jednak napawać nas panicznym strachem.

Jak prawda biblijna wyzwala? Biblia nie tylko ujawnia prawdę na temat stanu umarłych, lecz także mówi o Bożym zamiarze przywrócenia im życia. Jezus tak nawiązał do zmartwychwstania: „Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą (...) głos [Syna Człowieczego] i wyjdą” (Jana 5:28, 29; Dzieje 24:15).

„Wyjdą”, ale w jakiej postaci? Odpowiedź możemy uzyskać, analizując wskrzeszenia dokonane przez Jezusa. W każdym wypadku zmarły powrócił do życia jako człowiek — ten sam człowiek (Marka 5:35-42; Łukasza 7:11-17; Jana 11:43, 44). Harmonizuje to z greckim wyrazem tłumaczonym na „zmartwychwstanie”, który dosłownie znaczy „powstanie”. Do swego sędziwego sługi Daniela Bóg powiedział: „Spoczniesz [czyli zaśniesz w śmierci], ale powstaniesz do swego losu z końcem dni” (Daniela 12:13). Niewątpliwie słowa te bardzo pocieszyły proroka i pozwoliły mu przyjąć śmierć z odwagą i godnością.

Jezus miał za zadanie między innymi ‛ogłaszać uwolnienie jeńcom’ — tym, którzy tkwili w okowach fałszywych wierzeń (Łukasza 4:18). A ponieważ głoszone przez niego nauki zostały utrwalone w Biblii, zapewniają ludziom wyzwolenie po dziś dzień. Mamy nadzieję, że również tobie prawda biblijna przyniesie trwałe oswobodzenie.

CZY SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAŁEŚ?

W jaki sposób prawda biblijna uwalnia od:

● przesądów? (Izajasza 8:19, 20; 65:11, 12)

● strachu przed umarłymi? (Kaznodziei 9:5; Jana 11:11, 14)

● nadmiernego lęku przed śmiercią? (Jana 5:28, 29; Dzieje 24:15)

[Napis na stronie 11]

Prawda biblijna wyzwala człowieka od przesądów, strachu przed umarłymi i nadmiernego lęku przed śmiercią