Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak być bardziej sprawiedliwym

Jak być bardziej sprawiedliwym

NASZ Stwórca pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi i cieszyli się pokojem wewnętrznym, a także przyczyniali się do szczęścia innych. Dlatego chce, byśmy ʽczynili zadość sprawiedliwości i miłowali życzliwość’ (Micheasza 6:8). Jak temu sprostać? Musimy pielęgnować cechy, które wyprą postawy sprzyjające niesprawiedliwości. Zobaczmy, jak może nam to ułatwić Biblia.

PRZEZWYCIĘŻANIE CHCIWOŚCI. Najskuteczniejszą bronią przeciwko chciwości jest miłość. Nie chodzi jednak o sentymentalne czy romantyczne uczucie, lecz ofiarną miłość bliźniego. Jak czytamy w Liście 1 do Koryntian 13:4, 5, jest ona ‛życzliwa i nie szuka własnych korzyści’. Nie ogranicza się jedynie do rodziny i przyjaciół. „Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie nagrodę?” — zapytał kiedyś Jezus, po czym dodał, że czynią tak nawet ludzie nieznający Boga (Mateusza 5:46).

PRZEZWYCIĘŻANIE UPRZEDZEŃ. Dziejach Apostolskich 10:34, 35 czytamy: „Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe”. Bóg nie osądza ludzi na podstawie koloru skóry, pozycji społecznej ani płci. Dla Niego „nie ma (...) różnicy między Żydami a Grekami, wolnymi a niewolnikami, mężczyznami a kobietami” (Galatów 3:28, Współczesny przekład). Gdy naśladujemy Boga, zdołamy pokonać uprzedzenia. Potwierdzają to przeżycia Dorothy, mieszkanki USA.

Dorothy była tak zbulwersowana uprzedzeniami na tle rasowym, że chciała wziąć udział w rewolcie mającej ulżyć doli dyskryminowanej czarnej ludności. Jednak mniej więcej w tym czasie skorzystała z zebrania Świadków Jehowy, gdzie serdecznie przywitali ją zarówno czarni, jak i biali. Wywarło to na niej ogromne wrażenie. Wkrótce uświadomiła sobie, że tylko Bóg może przeobrazić wnętrze człowieka. Wcześniej „dla dobra sprawy” gotowa była z zimną krwią zabijać białych. Kiedy jednak w Sali Królestwa doświadczyła z ich strony prawdziwej miłości, tak ją to poruszyło, że nie mogła opanować płaczu.

 PRZEZWYCIĘŻANIE POSTAW ANTYSPOŁECZNYCH. W I wieku n.e. niektórzy ludzie — zanim zostali chrześcijanami — dopuszczali się pijaństwa, zdzierstwa czy rzucania obelg. Ale z Bożą pomocą wyzbyli się tego haniebnego postępowania, a zastąpili je miłością, życzliwością oraz dobrocią (1 Koryntian 5:11; 6:9-11; Galatów 5:22). Podobnie dzisiaj dzięki wielbieniu Boga miliony ludzi dokonało w swym życiu gruntownych zmian. Należy do nich Firuddin z Azerbejdżanu.

Firuddin wychowywał się w sierocińcu, gdzie często bił się z kolegami. Gdy dorósł, został instruktorem walki wręcz. Mówi o sobie: „Byłem nieokrzesany, brutalny i agresywny. Jeśli w czasie posiłku moja żona Zahra o czymkolwiek zapomniała — nawet o wykałaczkach — zbierała cięgi. A kiedy szliśmy gdzieś razem i ktoś na nią spojrzał, doskakiwałem do niego z pięściami”.

Pewnego dnia Firuddin dowiedział się, że Jezus prosił Boga o przebaczenie żołnierzom, którzy zawiesili go na palu (Łukasza 23:34). Głęboko poruszony tą informacją, Firuddin uznał, że w ten sposób mógł postąpić tylko Syn Boży. Zapragnął wtedy lepiej poznać Boga. Chętnie zgodził się na bezpłatny kurs biblijny, który zaproponowali mu Świadkowie Jehowy. Nie minęło wiele czasu, a zaczął się stawać innym człowiekiem. Zahra, ujęta jego życzliwością, także zaczęła studiować Biblię. Teraz oboje są zjednoczeni w czystym wielbieniu Boga.

Dokonując u siebie takich zmian, rzecz jasna nie zrewolucjonizujemy całego świata. Co jednak powiedzieć o Bożym zamiarze ustanowienia nowego świata, w którym zapanuje prawdziwa sprawiedliwość? Bóg niewątpliwie dysponuje potrzebną do tego mocą. Poza tym, jak się dowiedzieliśmy z Listu 2 do Tymoteusza 3:1-4, cytowanego na początku poprzedniego artykułu, w Biblii dokładnie scharakteryzowano ludzi żyjących w naszych czasach. Zapowiedź ta — podobnie jak inne proroctwa biblijne — spełnia się co do joty. Jeśli zatem ufamy Bożej obietnicy położenia kresu wszelkiej niesprawiedliwości, bynajmniej nie dowodzi to braku zdrowego rozsądku. Bóg z pewnością zrealizuje tę zapowiedź. W jaki sposób?

[Ramka i ilustracja na stronie 7]

W POSZUKIWANIU SPRAWIEDLIWOŚCI

„Byłam rozgoryczona z powodu rasizmu, wojen, ubóstwa i innych form niesprawiedliwości, szukałam więc jakiegoś rozwiązania” — wspomina Heide z USA. „Próbowałam współpracować z ruchem praw obywatelskich, potem wstąpiłam do partii politycznej. Jednak żadna z tych organizacji nie była w stanie przeprowadzić głębszych reform.

„Czułam, że potrzebna jest bardziej radykalna zmiana, toteż obiecujący wydał mi się ruch hipisowski. Ale i na nim się zawiodłam. Zauważyłam, że wielu hipisów bardziej interesuje się seksem, narkotykami i rock and rollem niż zmianą systemu. Uświadomienie sobie tego wpędziło mnie w depresję. Potem spotkałam kobietę będącą Świadkiem Jehowy. Pokazała mi w Biblii, jakich przemian zamierza dokonać Bóg. Powołała się między innymi na Księgę Objawienia 21:3, 4, gdzie powiedziano, że otrze On łzy z każdej twarzy oraz usunie smutek, krzyk i ból — często powodowane właśnie niesprawiedliwością. Zastanawiałam się, czy te obietnice w ogóle mogą być prawdziwe.

„Przekonałam się do nich, gdy zapoznałam się z wersetami biblijnymi mówiącymi o mocy i miłości Boga. Pomogła mi również miłość, której zaznałam wśród Świadków Jehowy. Teraz pilnie wyczekuję urzeczywistnienia się obietnic Bożych”.

[Ilustracja na stronie 6]

Naśladowanie miłości Boga pomaga przezwyciężyć uprzedzenia

[Ilustracja na stronie 6]

Firuddin z żoną Zahrą