Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Mądrze używaj oczu

Mądrze używaj oczu

● Ludzkie oko jest prawdziwym arcydziełem. Wyróżnia się nie tylko pięknem, lecz także siłą oddziaływania. W pewnej książce napisano, że „40 procent wszystkich włókien nerwowych dochodzących do mózgu jest połączonych z siatkówką” — cienką, skomplikowaną tkanką wyściełającą wnętrze oka (Timothy Gangwer, Visual Impact, Visual Teaching).

Jezus Chrystus słusznie nazwał oko „lampą ciała”. Następnie wyjaśnił: „Jeśli (...) twoje oko jest prostolinijne [szczere, skupione na czymś dobrym], całe twoje ciało będzie jasne, ale jeśli twoje oko jest niegodziwe, całe twoje ciało będzie ciemne” (Mateusza 6:22, 23). Wypowiedź ta uświadamia nam, że oko oddziałuje na myśli, uczucia i czyny. Dobre myśli rozświetlają życie człowieka, a złe pogrążają je w mroku.

Rozważmy na przykład słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według Mateusza 5:28, 29: „Każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Jeśli więc twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je [w sensie symbolicznym]”. Co uzmysławia ta wypowiedź? Błądzące oczy mogą do tego stopnia rozpalić w kimś złe pragnienia, że mając ku temu okazję, dopuści się niemoralności i straci uznanie Boga (Jakuba 1:14, 15).

O ileż lepiej przejawiać panowanie nad sobą, nawet jeśli byłoby to tak trudne, jak wyłupienie sobie oka! Czy warto poświęcić nadzieję na życie wieczne dla kilku chwil ulotnej przyjemności zmysłowej?

To, na co patrzymy, może również podsycać w nas chciwość. Dlatego Biblia ostrzega, że samolubne „pragnienie oczu (...) nie pochodzi od Ojca, lecz pochodzi od świata. Ponadto świat przemija i tak jest z jego pragnieniem, ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:16, 17).

Czy Biblia nadmiernie nas ogranicza? W żadnym razie! Kto lekceważy zawarte w niej zasady, ściąga na siebie kłopoty i nieszczęście (Galatów 6:7, 8). Natomiast ten, kto zważa na Słowo Boże, między innymi na rady dotyczące mądrego korzystania z oczu, niejako zasiewa ziarna szczęścia. Jezus powiedział: „Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują” (Łukasza 11:28). Tacy ludzie mają w perspektywie życie wieczne na ziemi, ci zaś, którzy pozwalają, by oczy pobudzały ich do niemoralności lub chciwości, przekreślają swoje szczęście i widoki na życie.