Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Siedem mądrych rad

Siedem mądrych rad

PONIŻSZE wypowiedzi pochodzą z Biblii — starożytnej księgi, w której można znaleźć wiele praktycznych i aktualnych rad. Zobaczmy, jak mogą one pomóc w gospodarowaniu pieniędzmi.

1. „Kto miłuje srebro, nie nasyci się srebrem, a kto miłuje bogactwo — dochodem” (Kaznodziei 5:10). Nie jest to stwierdzenie jakiegoś zazdrośnika cierpiącego niedostatek. Tak na podstawie własnych przeżyć i obserwacji wyraził się izraelski król Salomon, jeden z najzamożniejszych ludzi w całych dziejach. Podobnie sądzi niejeden bogaty człowiek żyjący w naszych czasach.

2. „Jeżeli mamy co jeść i w co się ubrać, bądźmy zadowoleni. Kto chce być bogaty, naraża się na pokusy” (1 Tymoteusza 6:8, 9, Współczesny przekład). Słowa te napisał apostoł Paweł, który zrezygnował z błyskotliwej kariery, by stać się naśladowcą Jezusa Chrystusa. W przeciwieństwie do części dzisiejszych przywódców religijnych zdecydowanie nie ulegał pokusie wykorzystywania pod względem materialnym swoich współpracowników lub osób, które pouczał. Dlatego mógł szczerze przyznać: „Niczyjego srebra ani złota, ani odzienia nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły potrzebom moim i tych, którzy byli ze mną” (Dzieje 20:33, 34).

3. „Kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie?” (Łukasza 14:28). Przykład podany przez Jezusa można by odnieść do następującej sytuacji: czy dokonując jakiegoś zakupu, zwłaszcza gdy płacisz kartą kredytową, ulegasz impulsowi, czy też najpierw cierpliwie szacujesz koszty? Zastanów się, czy danej rzeczy naprawdę potrzebujesz i czy cię na nią stać.

4. „Dłużnik jest niewolnikiem swego wierzyciela” (Przysłów 22:7, Biblia poznańska). Ostatni kryzys finansowy pokazał, jak niemądre jest zadłużanie karty kredytowej lub zaciąganie innych pożyczek. We wspomnianej już książce na temat oszczędzania, wydanej w roku 2009, Michael Wagner pisze, że gdzieniegdzie „jedna osoba miewa obecnie ponad 9000 dolarów długu na czterech lub więcej kartach kredytowych” (Your Money, Day One).

5. „Niegodziwiec zapożycza się i nie spłaca, prawy zaś okazuje łaskę i rozdaje dary” (Psalm 37:21). Ogłoszenie niewypłacalności niektórzy uważają za łatwy sposób na uwolnienie się od zobowiązań. Kto jednak ceni sobie dobre stosunki z Bogiem, ten nie tylko w miarę możliwości sumiennie reguluje długi, lecz także szczodrze dzieli się swymi zasobami.

6. „Byłem młodzieńcem i już się zestarzałem, lecz nie widziałem prawego, który byłby całkowicie opuszczony, ani jego potomstwa, by szukało chleba” (Psalm 37:25). Są to słowa Dawida, który wiele wycierpiał wskutek niesprawiedliwego traktowania. Przez lata był uciekinierem — musiał szukać schronienia w jaskiniach, a czasem nawet w obcym kraju. W końcu został królem Izraela. Powyższe spostrzeżenie to rezultat jego osobistych doświadczeń.

7. „Więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania” (Dzieje 20:35). Tak się wypowiedział Jezus Chrystus. Ze względu na „zgotowaną mu radość” przez całe ziemskie życie poświęcał się dla innych. Teraz jako nieśmiertelna istota duchowa siedzi po prawicy „szczęśliwego Boga”, Jehowy (Hebrajczyków 12:2; 1 Tymoteusza 1:11).

Nie ma w życiu szczytniejszego celu niż naśladowanie przykładu Jezusa i działanie dla dobra innych na miarę swych najlepszych możliwości. Zapewne przyznasz, że lepiej robi ten, kto mądrze oszczędza i dzięki temu może szczodrze dawać, niż ten, kto samolubnie wydaje.