Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak dysponować pieniędzmi

Jak dysponować pieniędzmi

PIENIĘDZMI można gospodarować zasadniczo na trzy sposoby: 1) wydawać je, 2) oszczędzać i 3) dzielić się nimi. Wszystko to wymaga planowania.

Światowa recesja wyraźnie uzmysłowiła, jakie to ważne, by mieć przemyślany budżet i nie przekraczać go. A co to jest budżet? Krótko mówiąc, chodzi o plan wykorzystania przez daną osobę, rodzinę, firmę lub państwo spodziewanych dochodów.

Sprawa całej rodziny

Jak ułożyć budżet? W książce wspomnianej w poprzednim artykule Denise Chambers napisała: „W sporządzaniu budżetu powinna uczestniczyć cała rodzina, dzięki czemu wszyscy będą się poczuwać do trzymania się go”. Co jakiś czas domownicy powinni omówić, jak przebiega realizacja budżetu. Takie współdziałanie może zmobilizować każdego z osobna do mądrego wykorzystywania funduszy.

Niektórzy układają budżet, korzystając z programu komputerowego. Inni robią to na kartce papieru, którą dzielą na dwie kolumny — w jednej zapisują przychody, a w drugiej rozchody. Ważne jest też, by w budżecie uwzględniać miesięczną kwotę na pokrycie corocznych wydatków, jak choćby na podatek czy urlop.

Wypróbowaną pomocą w planowaniu budżetu są koperty z napisami w rodzaju: jedzenie, czynsz, energia, przejazdy czy lekarstwa. Kiedyś niektórzy co miesiąc wkładali pieniądze do takich kopert. Teraz wielu uważa, że bezpieczniej i łatwiej trzymać środki na koncie bankowym i wypłacać w razie potrzeby.

System kopertowy często wykorzystują Anne i Jonathan z RPA, którzy wychowują dwie córki. Jonathan mówi: „Pensję trzeba podzielić również wtedy, gdy wpływa na konto. Jeśli na przykład skończy się miesięczna pula przeznaczona na mięso, to nie należy dokupywać go za pieniądze odłożone na inne cele”.

Dawniej Jonathan prowadził firmę, ale teraz z całą rodziną ochotniczo pomaga budować obiekty służące wielbieniu Boga. Wszyscy oni cenią sobie, że mogą coś z siebie dawać, jednak z tego względu muszą jeszcze ściślej trzymać się budżetu. Na bieżąco omawiają więc jego realizację i dokonują niezbędnych korekt.

Źródło większego szczęścia

Z badań wynika, że kto daje innym to, co ma — na przykład czas, siły, a także pieniądze — jest szczęśliwszy. Zależnie od posiadanych funduszy dzielenie się nimi bywa najlepszym z trzech wspomnianych wcześniej sposobów gospodarowania pieniędzmi.

W cytowanej już książce zachęcającej do oszczędzania podkreślono, że dobrze jest robić to z myślą o innych. Zauważono tam: „Dzielenie się pieniędzmi to jedna z najbardziej wartościowych i sensownych rzeczy, jakie można z nimi zrobić” *. Następnie dodano: „Gdy się zastanawiamy, co tak naprawdę ma znaczenie, zazwyczaj przychodzą nam na myśl nie pieniądze ani posiadane przedmioty, lecz kontakty międzyludzkie, miłe przeżycia oraz robienie czegoś dla innych” (Chris Farrell, The New Frugality).

Podobny pogląd wyraził ekonomista Michael Wagner w książce mającej skłonić młodych do oszczędzania: „Kiedy z własnej inicjatywy pomagasz tym, którym wiedzie się gorzej, okazana im życzliwość i szczodrość wróci do ciebie pod najrozmaitszymi postaciami. Jednak największą nagrodą będzie uczucie satysfakcji, którego zaznasz dzięki wspieraniu innych” (Your Money, Day One).

Biblia przyznaje, że dawanie przysparza szczęścia. Omówiliśmy już kilka rad biblijnych pomagających rozważnie dysponować posiadanymi środkami. Teraz omówmy kolejnych siedem.

[Przypis]

^ ak. 12 Formą dzielenia się pieniędzmi są również prezenty lub zapraszanie rodziny i przyjaciół na posiłki.