Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Do omówienia w rodzinie

Do omówienia w rodzinie

Znajdź różnice

Jakimi trzema szczegółami różnią się rysunki A i B? Zapisz poniżej swoje odpowiedzi, a następnie pokoloruj ilustracje.

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Wyjścia 25:23, 30, 31, 37; 30:1-7; Kapłańską 24:5, 6.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Który rysunek jest poprawny?

DO OMÓWIENIA:

Co musieli zrobić kapłani przed rozpoczęciem służby w przybytku?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Wyjścia 30:17-21.

Dlaczego chcąc się podobać rodzicom i Jehowie, musisz dbać o czystość fizyczną? Jaką jeszcze czystość powinieneś zachowywać?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj 1 Koryntian 6:9-11; 2 Koryntian 7:1.

DLA CAŁEJ RODZINY:

Niech każdy poszuka informacji na temat „Miejsca Świętego” w przybytku (Hebrajczyków 9:2). Potem wspólnie omówcie, czego nowego się dowiedzieliście.

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Psalm 119:105; 141:2; Mateusza 4:4; Jana 4:34; Objawienie 8:4.

Zbieraj karty, gromadź wiedzę

Wytnij, złóż i zachowaj

KARTY BIBLIJNE 9 JEREMIASZ

PYTANIA

a) Do spisania których czterech ksiąg biblijnych Jehowa posłużył się Jeremiaszem?

b) Prawdziwe czy fałszywe: Jeremiasz pozostał w stanie wolnym.

c) Uzupełnij wypowiedź Jeremiasza: „Stało się ono [słowo Boże] w mym sercu jak (...)”

[Diagram]

4026 p.n.e. Stworzenie Adama

Żył w VII wieku p.n.e.

1 n.e.

98 n.e. Spisanie ostatniej księgi biblijnej

[Mapa]

Mieszkał w Jerozolimie. Podróżował nad Eufrat oraz do Egiptu (Jeremiasza 13:1-9; 43:8-13).

Jerozolima

Eufrat

EGIPT

JEREMIASZ

Wybrany na proroka, zanim się urodził (Jeremiasza 1:1-5). Wiernie służył Bogu ponad 65 lat. Uważał, że jest niedoświadczony, i bał się przemawiać, ale Jehowa zapewnił go: „Nie lękaj się (...), bo ‚ja jestem z tobą, by cię wyzwolić’” (Jeremiasza 1:6-8).

ODPOWIEDZI

a) 1 i 2 Królów, Jeremiasza i Lamentacje.

b) Prawdziwe (Jeremiasza 16:1-4).

c) „(...) ogień płonący, zamknięty w moich kościach” (Jeremiasza 20:9).

Ludzie i kraje

5. Jestem Geoffrey. Mam 9 lat i mieszkam na Fidżi. Czy wiesz, ilu Świadków Jehowy żyje na Fidżi? Czy jest ich 500, 2500, czy 10 500?

6. Zakreśl kropkę wskazującą Fidżi. Oznacz kropką miejsce, gdzie mieszkasz, i zobacz, jaka dzieli nas odległość.

A

B

C

D

Dla najmłodszych

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie poniższe fragmenty ilustracji? Opisz własnymi słowami, co na nich widzisz.

● Odpowiedzi na stronie 27

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STRON 30 I 31

1. Liczba lamp na świeczniku.

2. Liczba chlebów pokładnych.

3. Wystające rogi ołtarza kadzielnego.

4. A.

5. 2500.

6. D.