Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Biblijny punkt widzenia

Czy Bóg jest wszechobecny?

Czy Bóg jest wszechobecny?

ZDANIEM wielu ludzi Bóg jest wszechobecny, czyli znajduje się wszędzie i we wszystkim. Tymczasem mądry król Salomon modlił się do Jehowy: „Ty racz wysłuchać z niebios, twego ustalonego miejsca zamieszkania” (1 Królów 8:30, 39). A zatem według Biblii Jehowa Bóg ma określone miejsce pobytu, które Salomon nazwał „niebiosami”. Ale co znaczy to słowo?

W Biblii określenia „niebo” i „niebiosa” niekiedy odnoszą się do tego, co znajduje się w bezkresnej przestrzeni wokół ziemi (Rodzaju 2:1, 4). Ponieważ jednak Bóg stworzył wszystko, Jego miejsce zamieszkania musiało istnieć, zanim jeszcze uczynił On fizyczny wszechświat. Przebywa zatem poza sferą materialną. Toteż gdy w Biblii czytamy, że Jehowa mieszka w niebie, nie chodzi o jakieś konkretne miejsce na nieboskłonie czy w przestrzeni kosmicznej, lecz o dziedzinę duchową.

Zdumiewająca wizja

Siedzibę Jehowy ciekawie przedstawia biblijna wizja, w której apostoł Jan ujrzał w niebie otwarte drzwi i usłyszał zaproszenie: „Wstąp tu” (Objawienie 4:1).

Zaraz potem Janowi ukazano zdumiewającą wizję samego Jehowy Boga. Oto, co między innymi zobaczył: „W niebie był ustawiony tron (...). A zasiadający jest z wyglądu podobny do kamienia jaspisu i do drogocennego kamienia czerwonego, a wokoło tronu jest tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. (...) Z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy (...). A przed tronem jest jak gdyby morze szklane podobne do kryształu” (Objawienie 4:2-6).

Ten sugestywny opis przedstawia olśniewające piękno i niezrównaną wspaniałość Jehowy. Warto zwrócić uwagę na to, co się znajduje wokół Jego tronu. Tęcza nasuwa myśl o harmonii i spokoju. Błyskawice, głosy i gromy podkreślają moc Bożą. A szklane morze kieruje uwagę na nieskalaną czystość istot przebywających w otoczeniu Boga.

Chociaż obraz ten ma znaczenie symboliczne, sporo mówi nam o Bożym miejscu pobytu. Jehowa utrzymuje w niebie doskonały porządek i nie ma tam chaosu.

We wszystkich miejscach naraz?

Skoro Jehowa ma określoną siedzibę, oznacza to, że nie przebywa we wszystkich miejscach naraz. Jak więc może mieć wgląd w to, co się tam dzieje? (2 Kronik 6:39). Posługuje się między innymi swoim świętym duchem, czyli swą czynną siłą. Psalmista napisał: „Dokądże pójdę od twego ducha i dokądże ucieknę od twego oblicza? Choćbym wstąpił do nieba, byłbyś tam, a choćbym rozpostarł swe posłanie w Szeolu [grobie], oto byłbyś i tam” (Psalm 139:7-10).

Okoliczność, że święty duch Boży potrafi dotrzeć wszędzie, można zilustrować przykładem słońca. Znajduje się ono w konkretnym miejscu, ale w każdej chwili dostarcza energię ogromnej części naszej planety. Podobnie Jehowa Bóg mieszka w określonym miejscu, lecz swoją wolę może realizować w dowolnym obszarze wszechświata za pośrednictwem ducha świętego. Dzięki temu duchowi może też dostrzegać, co w danym momencie dzieje się w tym czy innym miejscu. Dlatego w Księdze 2 Kronik 16:9 powiedziano: „Oczy Jehowy przebiegają całą ziemię, by ukazał on swą siłę  dla dobra tych, których serce jest wobec niego niepodzielne”.

Bóg ma do dyspozycji również stworzenia duchowe nazywane aniołami. Jak wynika z Biblii, ich liczba wynosi co najmniej setki milionów (Daniela 7:10) *. Wielokrotnie wspomniano tam, że aniołowie pojawiali się na ziemi, rozmawiali z ludźmi jako przedstawiciele Boga, a następnie składali Mu relację. Na przykład za czasów Abrahama aniołowie zbadali ‛krzyk skargi’ na Sodomę i Gomorę. Najwyraźniej złożyli potem sprawozdanie Bogu, który w rezultacie postanowił zniszczyć te miasta (Rodzaju 18:20, 21, 33; 19:1, 13).

A zatem Pismo Święte wskazuje, że Bóg wcale nie musi być wszędzie. Posługuje się duchem świętym i aniołami, dzięki czemu doskonale wie, co się dzieje z Jego dziełami stwórczymi.

Biblia rzeczywiście pomaga nam lepiej poznać naszego Stwórcę. Dowiadujemy się z niej, że Jehowa mieszka w ustalonym miejscu zwanym niebem — w dziedzinie duchowej znajdującej się poza fizycznymi niebiosami. Razem z Nim przebywają tam miriady potężnych stworzeń duchowych. Jego siedzibę cechuje harmonia, siła i nieskazitelna czystość. W Biblii znajdujemy zapewnienie, że pokojem, jaki już teraz panuje w niebie, w słusznym czasie będzie się rozkoszować na ziemi cała ludzkość (Mateusza 6:10).

[Przypis]

^ ak. 13 W Księdze Objawienia 5:11 czytamy, że tron Boży otaczają „miriady miriadów” aniołów. W dosłownym znaczeniu miriady to dziesiątki tysięcy, a miriady miriadów to setki milionów. Tych duchowych stworzeń mogą więc być nawet całe miliardy.

CZY SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAŁEŚ?

● Czy Bóg jest wszędzie? (1 Królów 8:30, 39)

● Jak daleko potrafi dotrzeć duch Boży? (Psalm 139:7-10)

[Napis na stronie 29]

Słońce znajduje się w konkretnym miejscu, ale jego energia jest odczuwalna na ogromnym obszarze. Podobnie Bóg przebywa w określonym miejscu, ale działanie Jego świętego ducha może być odczuwalne w dowolnym zakątku wszechświata