Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Sposób 5: Motywuj siebie i rodzinę

Sposób 5: Motywuj siebie i rodzinę

„Każdy roztropny będzie działał z wiedzą” (Przysłów 13:16). Dzięki zdobyciu podstawowych informacji na temat zdrowia zyskasz silniejszą motywację do wprowadzenia niezbędnych zmian, które przyniosą pożytek tobie i rodzinie.

Zdobywanie wiedzy. W wielu krajach publiczne i prywatne placówki medyczne zajmują się edukacją zdrowotną i udostępniają odpowiednie publikacje. Korzystając z tych pomocy, możesz się dowiedzieć, jak w prosty sposób poprawić swój stan zdrowia i unikać różnych zagrożeń. Bądź otwarty na takie informacje i chętnie wprowadzaj zmiany.

Dobre przyzwyczajenia mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie. Jeżeli rodzice dają przykład pod względem racjonalnego odżywiania się, wysypiania, czystości, zażywania ruchu i zapobiegania chorobom, niewątpliwie skorzysta na tym ich potomstwo (Przysłów 22:6).

Trzeba czegoś więcej. Aby prowadzić zdrowy styl życia, nie wystarczy skupiać się na własnych korzyściach. Wyzbywanie się zakorzenionych złych przyzwyczajeń nie jest łatwe, a wprowadzanie nawet prostych zmian zwykle wymaga silnej motywacji. Niektórzy wiedzą, co powinni zrobić, ale nie potrafią się zmobilizować, i to mimo grożącej im poważnej choroby lub śmierci. Co mogłoby ich skłonić do działania? Niewątpliwie potrzebują w życiu jakiegoś wznioślejszego celu.

Małżonkowie powinni dbać o zdrowie i siły, żeby móc się nawzajem wspierać. Rodzice chcieliby dobrze wychować dzieci, a one, gdy dorosną, będą zobowiązane zapewnić opiekę starzejącym się krewnym. Prócz tego powinno nam zależeć, by jak najdłużej móc działać na rzecz innych i nie być dla nikogo ciężarem. Wszystko to wiąże się z miłością do bliźnich i troską o nich.

Jeszcze silniejszym bodźcem jest wdzięczność i oddanie dla Stwórcy. Kto pokłada wiarę w Bogu, ten pragnie chronić pochodzący od Niego cenny dar życia (Psalm 36:9). Jeżeli jesteśmy zdrowi, możemy więcej zrobić w służbie dla Boga. A to stanowi najbardziej mobilizujący i wzniosły powód, by dbać o zdrowie.

Zdrowy styl życia przynosi korzyści