Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Do omówienia w rodzinie

Do omówienia w rodzinie

Znajdź różnice

Jakimi trzema szczegółami różnią się od siebie rysunki A i B? Zapisz poniżej swoje odpowiedzi, a następnie pokoloruj postacie.

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Wyjścia 28:9-12, 33, 36, 37.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Który rysunek jest poprawny?

․․․․․

DO OMÓWIENIA:

Co znaczy słowo „święty”? Dlaczego czciciele Jehowy muszą być święci? Jak możesz pokazać, że o to zabiegasz?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj 2 Koryntian 7:1.

DLA CAŁEJ RODZINY:

Niech każdy poszuka informacji na temat urzędu izraelskiego arcykapłana. Potem wspólnie omówcie, czego się dowiedzieliście — na przykład co należało do jego obowiązków.

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Kapłańską 9:7; Powtórzonego Prawa 17:9-11.

Dlaczego Jezus Chrystus okazał się najlepszym Arcykapłanem?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Hebrajczyków 4:14-16; 7:26-28; 9:11-14.

 Zbieraj karty, gromadź wiedzę

Wytnij, złóż i zachowaj

KARTY BIBLIJNE 3 RUT

PYTANIA

a) Dokończ wypowiedź Rut do Noemi: „Twój lud będzie...”

b) Czego mogą się nauczyć od Rut ci, którzy opiekują się kimś starszym i chorym?

c) Uzupełnij zdanie: Rut wyszła za ․․․․․, a do jej potomków należeli ․․․․․ i ․․․․․.

[Diagram]

4026 p.n.e. Stworzenie Adama

Żyła około XIII wieku p.n.e.

1 n.e.

98 n.e. Spisanie ostatniej księgi biblijnej

[Mapa]

Wyruszyła z Moabu do Betlejem

MOAB

Betlejem

RUT

Owdowiała Moabitka, która wiernie wspierała swą sędziwą teściową, Noemi. Rut, powodowana lojalną miłością do niej i szczerym pragnieniem służenia Jehowie, opuściła swój ojczysty kraj i wyruszyła do Betlejem. Kobiety mówiły do Noemi: „Twoja synowa (...) jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów” (Rut 4:14, 15).

ODPOWIEDZI

a) „(...) moim ludem, a twój Bóg — moim Bogiem” (Rut 1:16).

b) Była pracowita i gotowa do poświęceń (Rut 2:7, 10-12, 17; 3:11).

c) Boaz, król Dawid, Jezus Chrystus (Mateusza 1:5, 6, 16).

Ludzie i kraje

5. Mam na imię Shaé. Mieszkam w Wielkiej Brytanii. Czy wiesz, ilu mniej więcej Świadków Jehowy żyje w moim kraju? Czy jest ich 13 300, 133 000, czy 333 000?

6. Zakreśl kropkę wskazującą Wielką Brytanię. Oznacz kropką miejsce, gdzie mieszkasz, i zobacz, jaka dzieli nas odległość.

A

B

C

D

Dla najmłodszych

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie poniższe fragmenty ilustracji? Opisz własnymi słowami, co na nich widzisz.

● Odpowiedzi na stronie 7

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STRON 30 I 31

1. Napis na zawoju.

2. Kamienie onyksowe na naramiennikach.

3. Dzwoneczki u dołu szaty.

4. Ten po lewej stronie.

5. 133 000.

6. B.