Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Niezawodne źródło rad i nadziei

Niezawodne źródło rad i nadziei

W PRZECIWIEŃSTWIE do demonów Jehowa Bóg jest wszechmądry i wszechmocny. Jest też uosobieniem miłości (1 Jana 4:8). Rady, których udziela nam za darmo, zawsze są dobre, bo leży Mu na sercu nasza pomyślność. Jakże różnią się one od rad jasnowidzów i parapsychologów! Bóg zaprasza: „Nuże, wszyscy [duchowo] spragnieni! Przyjdźcie do wody. I wy, którzy nie macie pieniędzy! Przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Przyjdźcież, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu płacicie pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, i czemu mozolicie się nad tym, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie i jedzcie to, co dobre, a wasza dusza niech się wielce rozkoszuje tłustością” (Izajasza 55:1, 2).

Biblia, Księga natchniona przez naszego kochającego Stwórcę, daje nadzieję i duchową ochronę, wskazuje cel w życiu oraz zawiera najlepsze zasady postępowania. Warto przemyśleć podane obok pytania i wersety.

[Ramka na stronie 7]

Jak mogę odnaleźć prawdziwy spokój wewnętrzny? W Biblii powiedziano: „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek, sprawiam, że idziesz drogą, którą powinieneś kroczyć. O, gdybyś tylko zważał na moje przykazania! Wtedy twój pokój stałby się jak rzeka, a twoja prawość — jak fale morskie” (Izajasza 48:17, 18).

Czy zawsze będzie istnieć zło? „Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani” (Przysłów 2:21, 22). Tak więc źli ludzie i aniołowie zostaną zniszczeni na zawsze, jak gdyby w ogniu (Objawienie 20:10, 14).

Czy choroby i cierpienia kiedyś się skończą? „Oto namiot Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie [dzisiejsze udręczenie], przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).

W odróżnieniu od demonów Bóg nigdy nie kłamie. On po prostu „nie może kłamać” (Tytusa 1:2). Jak wykaże ostatni artykuł z tej serii, prawda Boża wyzwala oraz zapewnia życie (Jana 8:32; 17:3).