Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Do omówienia w rodzinie

Do omówienia w rodzinie

Czego brakuje na tej ilustracji?

Przeczytaj 2 Królów 4:8-10. Teraz spójrz na obrazek. Czego na nim brakuje? Poniżej zapisz swoje odpowiedzi. Połącz poszczególne punkty liniami, a następnie pokoloruj ilustrację.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Ilustracja]

[Patrz publikacja]

DO OMÓWIENIA:

W czym przejawiła się życzliwość tej kobiety? Jak Jehowa nagrodził ją za wspieranie proroka?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj 2 Królów 4:32-37.

Jak obecnie mógłbyś okazywać życzliwość sługom Jehowy?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Rzymian 12:13; Galatów 6:10.

DLA CAŁEJ RODZINY:

Ktoś mógłby w formie pantomimy przedstawić jedną z postaci opisanych w 2 Królów 4:32-37. Reszta rodziny spróbuje odgadnąć, o kogo chodzi.

 Zbieraj karty, gromadź wiedzę

Wytnij, złóż i zachowaj

KARTY BIBLIJNE 2 DANIEL

PYTANIA

a) Dlaczego Daniela wrzucono do lwiej jamy?

b) Podaj hebrajskie imiona trzech towarzyszy Daniela.

c) Jakie dwa mocarstwa światowe panowały w okresie działalności Daniela?

[Diagram]

4026 p.n.e. Stworzenie Adama

Żył w VII i VI wieku p.n.e.

1 n.e.

98 n.e. Spisanie ostatniej księgi biblijnej

[Mapa]

Uprowadzony z Jerozolimy do Babilonu

Jerozolima

Babilon

DANIEL

Pochodził z plemienia Judy i prawdopodobnie był księciem. Ten wierny prorok spisał pod natchnieniem księgę nazwaną od jego imienia. Zapewne jako kilkunastolatek razem z innymi członkami rodziny królewskiej i dostojnikami został uprowadzony przez Nebukadneccara do Babilonu.

ODPOWIEDZI

a) Mimo wydanego zakazu modlił się do Jehowy (Daniela 6:6-17).

b) Chananiasz, Miszael i Azariasz (Daniela 1:6, 7).

c) Babilon i Medo-Persja (Daniela 5:30; 6:8).

Ludzie i kraje

4. Chcielibyśmy się przedstawić: Jorge, Nicolas i Priscilian. Mieszkamy w Belize w Ameryce Centralnej. Czy wiesz, ilu mniej więcej Świadków Jehowy żyje w naszym kraju? Czy jest ich 600, 2000, czy 3500?

5. Zakreśl kropkę wskazującą Belize. Oznacz kropką miejsce, gdzie mieszkasz, i zobacz, jaka dzieli nas odległość.

A

B

C

D

Dla najmłodszych

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie poniższe fragmenty ilustracji? Opisz własnymi słowami, co na nich widzisz.

● Odpowiedzi na stronie 28

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STRON 30 I 31

1. Łóżko.

2. Stół.

3. Krzesło.

4. 2000.

5. A.