Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Młodzi ludzie pytają

Jak wyjaśnić biblijny pogląd na homoseksualizm?

Jak wyjaśnić biblijny pogląd na homoseksualizm?

Podczas ceremonii wręczania nagród dwie popularne aktorki witają się na scenie namiętnym pocałunkiem. Początkowo publiczność jest zszokowana, ale po chwili reaguje głośnym aplauzem. Środowisko gejowskie mówi o sukcesie. Z kolei sceptycy nazywają to gestem pod publiczkę. Tak czy inaczej, przez następne dni nagrania tego pocałunku będą się wielokrotnie pojawiać w wiadomościach telewizyjnych i staną się hitem Internetu.

JAK ilustruje powyższe zdarzenie, rzadko kiedy w mediach powstaje większa wrzawa niż wtedy, gdy ktoś znany ujawnia, że ma odmienną orientację seksualną. Niektórzy podziwiają takie osoby za odwagę, a inni potępiają za rozwiązłość. Istnieje też duża grupa ludzi, którzy nie wygłaszają tak skrajnych opinii, lecz po prostu uznają homoseksualizm za alternatywny styl życia. „Kiedy chodziłem do szkoły”, opowiada 21-letni Daniel *, „nawet osoby hetero uważały, że jeśli masz problem z zaakceptowaniem homoseksualizmu, to jesteś nietolerancyjny i uprzedzony”.

Poglądy na temat homoseksualizmu różnią się w zależności od kraju i często zmieniają z upływem czasu. Ale chrześcijanie nie dają się ‛unosić tu i tam każdym wiatrem nauki’ (Efezjan 4:14). Podzielają w tej sprawie pogląd biblijny.

Jaki więc punkt widzenia na homoseksualizm przedstawia Biblia? I jak możesz reagować, gdy starasz się żyć według zawartych w niej zasad moralnych, a ktoś zarzuca ci uprzedzenia, dyskryminację czy wręcz homofobię? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Co Biblia mówi na temat homoseksualizmu?

Z Księgi tej jasno wynika, że zgodnie z Bożym zamierzeniem stosunki seksualne są zarezerwowane tylko dla mężczyzny i kobiety, i to wyłącznie w obrębie małżeństwa (Rodzaju 1:27, 28; Kapłańska 18:22; Przysłów 5:18, 19). Potępiona w Biblii „rozpusta” dotyczy zarówno kontaktów homoseksualnych, jak i pozamałżeńskich kontaktów heteroseksualnych (Galatów 5:19-21) *.

Gdy ktoś pyta: „Co myślisz o homoseksualistach?”.

Mógłbyś odpowiedzieć: „Nie jestem do nich uprzedzony jako do ludzi, ale nie pochwalam ich postępowania”.

✔ Pamiętaj: Jeżeli kierujesz się w życiu biblijnymi zasadami moralnymi, jest to twój wybór — i masz do niego pełne prawo (Jozuego 24:15). Nie wstydź się swoich poglądów (Psalm 119:46).

Czy chrześcijanie nie powinni traktować z szacunkiem wszystkich ludzi, bez względu na ich orientację seksualną?

Oczywiście, że tak. W Biblii czytamy: „Szanujcie ludzi wszelkiego pokroju” (1 Piotra 2:17). A zatem chrześcijanie nie są homofobami. Odnoszą się życzliwie do wszystkich, nie wyłączając gejów (Mateusza 7:12).

Gdy ktoś pyta: „Czy twój pogląd na homoseksualizm nie świadczy o nietolerancji?”.

Mógłbyś odpowiedzieć: „Nic podobnego. Nie akceptuję homoseksualnych czynów, ale do ludzi nic nie mam”.

✔ Mógłbyś też dodać: „To jest tak jak z paleniem papierosów. Jak wiesz, ja nie palę, i wręcz nie znoszę dymu papierosowego. Ale dajmy na to, że ty palisz i masz do tego zupełnie inny stosunek. Gdyby tak było, nie byłbym do ciebie uprzedzony, i jestem przekonany, że ty nie byłbyś uprzedzony do mnie, prawda? Podobnie jest z odmiennymi poglądami na homoseksualizm”.

Czyż Jezus nie głosił tolerancji? Czy w takim razie chrześcijanie nie powinni mieć liberalnego stanowiska w sprawie homoseksualizmu?

Jezus nie mówił swym naśladowcom, że mogą zaakceptować dowolny styl życia. Uczył, że droga do zbawienia jest otwarta dla każdego, „kto w niego wierzy” (Jana 3:16). Okazywanie wiary w Jezusa polega między innymi na trzymaniu się Bożych praw moralnych, które zabraniają pewnych zachowań, łącznie z homoseksualizmem (Rzymian 1:26, 27).

Gdy ktoś mówi: „Homoseksualiści nie mogą zmienić swojej orientacji. Już tacy się urodzili”.

Mógłbyś odpowiedzieć: „Biblia nie wypowiada się, czy homoseksualizm ma podłoże biologiczne, choć przyznaje, że pewne skłonności są głęboko zakorzenione (2 Koryntian 10:4, 5). Nawet jeśli niektórzy odczuwają pociąg do osób tej samej płci, Biblia nakazuje chrześcijanom wystrzegać się homoseksualnych czynów”.

✔ Podpowiedź: Zamiast wdawać się w dyskusję o przyczynach homoseksualnych skłonności, podkreśl, że Biblia zabrania homoseksualnych praktyk. Mógłbyś się posłużyć następującym przykładem: „Wiele osób twierdzi, że agresja może być uwarunkowana genetycznie i dlatego niektórzy mają skłonność do takich zachowań (Przysłów 29:22). Ale jak może wiesz, Biblia każe się wystrzegać wybuchów gniewu (Psalm 37:8; Efezjan 4:31). Czy to wymaganie jest niesprawiedliwe tylko dlatego, że niektórzy mogą mieć skłonność do agresji?”.

Jak Bóg może zabraniać kontaktów homoseksualnych komuś, kogo pociągają osoby tej samej płci? To okrutne.

Takie myślenie wynika z błędnego założenia, że ludzie muszą ulegać swoim pragnieniom seksualnym. Tymczasem Bóg, który wysoko ceni ludzi, zapewnia, że są w stanie powstrzymywać się od ulegania niewłaściwym pragnieniom, jeżeli naprawdę tego chcą (Kolosan 3:5).

Gdy ktoś mówi: „Nikt ci nie każe być gejem, ale powinieneś zmienić swój stosunek do homoseksualizmu”.

Mógłbyś odpowiedzieć: „Załóżmy, że ty akceptujesz hazard, a ja nie. Czy byłoby rozsądne, gdybyś nakłaniał mnie do zmiany poglądu tylko dlatego, że na świecie są miliony hazardzistów?”.

✔ Pamiętaj: Większość ludzi (łącznie z homoseksualistami) kieruje się w życiu pewnymi normami etycznymi i potępia na przykład nieuczciwość, niesprawiedliwość czy wojny. Bóg zakazuje nie tylko takich rzeczy, ale też niektórych zachowań seksualnych, chociażby homoseksualizmu (1 Koryntian 6:9-11).

Biblia nie żąda od ludzi zbyt wiele ani nie propaguje uprzedzeń. Po prostu tym, którzy odczuwają pociąg do tej samej płci, jak również tym, którzy odczuwają pociąg do płci przeciwnej, stawia identyczne wymaganie — „uciekajcie od rozpusty” (1 Koryntian 6:18).

Chrześcijanie mają odwagę iść pod prąd

W gruncie rzeczy miliony osób heteroseksualnych, które pragną trzymać się zasad biblijnych, przejawia panowanie nad sobą pomimo pokus. Należą do nich osoby mające niewielkie szanse na małżeństwo, a także mężowie i żony, których współmałżonek nie może utrzymywać kontaktów seksualnych z powodu niepełnosprawności lub choroby. Choć nie zaspokajają swoich pragnień seksualnych, prowadzą szczęśliwe życie. Tak samo może być w wypadku ludzi o skłonnościach homoseksualnych, którzy szczerze chcą podobać się Bogu (Powtórzonego Prawa 30:19).

 

^ ak. 4 Imiona zostały zmienione.

^ ak. 7 Nie chodzi tylko o typowy stosunek płciowy, lecz również o pieszczenie cudzych narządów płciowych oraz seks oralny i analny.

ZASTANÓW SIĘ

  • Dlaczego Bóg dał ludziom prawa moralne?

  • Jaki pożytek odnosisz z tego, że trzymasz się biblijnych zasad moralnych?